Monthly Archives: јул 2013

Farenhajtova skala – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Farenhajtova skala, temperatuma skala koja se najčešće upotrebljava u SAD. Voda se, po ovoj skali, mrzne na 32°F, a ključa na 212°F; normalna telesna temperatura čoveka iznosi 98,6° F.

Farinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Farinks, ždrelo, početak jednjaka.

Farmakologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Farmakologija, nauka koja se bavi prirodom i dejstvom lekova.

Fascija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fascija, vezivno tkivo.

Fatalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fatalan, odnosi sa ne smrtni ishod bolesti.

Favus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Favus, zarazno kontagiozno oboljenje prouzrokovano jed- nom gljivom.

Febriinost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Febriinost, grozničavost, povišena telesna temperatura.

Febris undulans – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Febris undulans, mediteranska groznica; malteška groznica; bruceloza.

Feces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Feces, stolica, izmet, fekalit, koprolit, čvrsta grudva fecesa (stolice) koja se nalazi u debelom crevu ili crvuljku.

Fekundacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fekundacija, vidi: fertilizacija, oplođenje.

Feminizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Feminizam, pojava ženskih crta kod muškaraca.

Feminizirajući tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Feminizirajući tumor, tumor ovarijuma, jajnika, koji dovodi do preteranog ispoljavanja karakteristika ženskog pola. Ukoliko se ovaj tumor javi kod ženskog deteta, može usloviti prerano razvoj grudi i menstruaciju.

Femur – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Femur, butna kost, kost koja se nalazi između zgloba kuka i kolena.

Fenestracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fenestracija, operacija koja se obavlja da bi se uklonila ili smanjila gluvoća.

Fenobarbital – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fenobarbital, jedan od najšire upotrebljavanih lekova iz grupe barbiturata, upotrebljava se za smirenja živaca i uspavljivanje.

Fenomen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fenomen, znak ili manifestacija neke bolesti, pojava.

Fertilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fertilitet, sposobnost da se začne potomstvo; plodnost.

Fetalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fetalan, ovaj termin se odnosi na nerođeno dete, fetus.

Fertilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fertilizacija, ulazak muške polne ćelije u žensko jaje (ovum); oplođenje.

Fetalni rahitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fetalni rahitis. Rahitis koji počinje pre rođenja deteta. .

Fetologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fetologija, nauka koja se bavi proučavanjem deteta, fetusa dok se još najazi u majčinoj .utrobi, uterusu

Fibrocistićna bolest kostiju – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibrocistićna bolest kostiju, stvaranje cista u kostima zbog preterane aktivnosti paratireoidnih žlezda smeštenih u vratu čoveka.

Fetus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fetus, nerođeno dete za vreme poslednjeg dela trudnoće (pre trećeg meseca, plod se naziva embrion).

Fibrilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibrilacija, nepravilan srčani rad nastao kao posledica nenoramnog širenja impulsa iz jednog dela srca u drugi.

Fibroid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibroid, nezloćudan, benigni tumor materice sastavljen pretežno od fibroznog tkiva.

Fibrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibrom, nemaligni tumor sastavljen od fibroznog tkiva.

Fibrosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibrosarkom, maligni tumor vezivnog tkiva.

Fibroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibroza, zamenjivanje normalnih komponenata neke strukture, nekog organa, fibroznim tkivom.

Fibrozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibrozan, vlaknast, žilačast; odnosi se na tkivo koje sadrži fibrozno vlakno.

Fibula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fibula, manja od dve kosti potkolenice, lišnjača, kost koja se pruža od kolena duž spoljne strane potkolenice do gležnja.

Filarijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Filarijaza, parazitna infestacija udružena sa znatnim otokom nogu.

Filogenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Filogenija, potpuni razvoj neke vrste.

Fimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fimoza, suženost prepucijama tako da se ne može prevući preko glave penisa, posuvrnuta navlaka muškog polnog uda.

Fistula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fistula, nenormalan kanal u čmaru ili oko njega; nenormalan kanal stvoren između dva šuplja organa, ili iz jednog organa do kože.

Fisura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fisura, naprslina ili pukotina, kao što je fisura anusa.

Fitobezoar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fitobezoar, grudva stranog tela koja se nalazi u želucu, ljudi koji su pojeli velike količine nesvarljivih materija, na primer dlake.

Fitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fitoza, oboljenje prouzrokovano biljnim parazitom, kao što je npr. slučaj kod atletskog stopala.

Fizički pregled – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fizički pregled, inspekcija i ispitivanje tela ođ strane lekara.

Fiziognomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fiziognomija, fizički izgled.

Fiziologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fiziologija, nauka koja proučava funkcije tkiva i organa.