Monthly Archives: септембар 2013

Vegetativni nervni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vegetativni nervni sistem, autonomni nervni sistem, nevoljni.

Vehikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vehikulum, materija, obično tečna, koja se upotrebljava kao nosilac masa za nekul aktivnu supstancu, lek.

Velike boginje, variola vera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Velike boginje, variola vera, veoma zarazno oboljenje koje teži da se javi u epidemičnoj formi. Ono se karakteriše kožnim promenama, visokom temperaturom i žestokom toksemijom.

Veliki kašalj, pertusis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veliki kašalj, pertusis, infektivno oboljenje koje traje nekoliko nedelja, a karakteriše se paroksizmima žestokog kašlja i šištavim zvukom prilikom dubokog disanja.

Veliki mozak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veliki mozak, vidi cerebrum.

Vena kava, donja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vena kava, donja, velika šuplja vena u abdomenu koja dovodi neprečišćenu krv u desnu pretkomoru srca iz struktura i organa smeštenih ispod dijafragme.

Vena kava, gornja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vena kava, gornja, velika šuplja vena iznad srca koja dovodi krv iz glave, vrata i gornjih ekstremiteta u srce.

Vena porta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vena porta, velika vena koja dovodi krv iz organa za varenje u jetru, portalna vena.

Vene – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vene, krvni sudovi koji transportuju krv iz tkiva vraćajući je u srce.

Vene safene – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vene safene, veliki sistem vena u nogama, potkolenicama i natkolenicama koje odvode krv iz površnih tkiva donjih udova.

Venepunkcija, ubadanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venepunkcija, ubadanje, stavljanje igle u neku venu.

Venerična bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venerična bolest, polno oboljenje stečeno kroz seksualno opštenje sa zaraženima od sifilisa ili gonoreje.

Venesekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venesekcija, uklanjanje krvi iz neke vene (puštanje krvi).

Venogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venogram, rendgenski snimak vena.

Venostaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venostaza, prekid cirkulacije krvi kroz neku venu.

Vensanova angina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vensanova angina, ulceracije u ustima i ždrelu udružene sa visokom temperaturom i toksičnim znacima, rovovska usta.

Ventilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventilacija, snabdevanje pluća kiseonikom.

Ventralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventralan, odnosi se na prednji, trbušni deo tela.

Ventrikularna fibrilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventrikularna fibrilacija, nepravilnost srčanog rada koja potiče iz komora.

Ventrikularni septum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventrikularni septum, defekt, nenormalni otvor između leve i desne komore srca.

Ventrikulografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventrikulografija, metod kojim se prikazuju komore mozga pomoću x-zraka.

Ventrikulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventrikulus, šupljina ili džep, kao što je na primer šupljina komore srca.

Venula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Venula, mala vena.

Vermifugan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vermifugan, lek koji se upotrebljava da uništi gliste u intestinalnom traktu.

Vertebra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vertebra, pršljenovi koji sačinjavaju kičmeni stub.

Verteks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Verteks, vrh lobanje.

Vertigo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vertigo, vrtoglavica.

Veruka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veruka, bradavica, naročito na oku; preteran rast kože na jednom ograničenom prostoru.

Verzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Verzija, promene položaja fetusa u materici pre porođaja. Veštačko disanje, proces uspostavljanja disanja kod osobe koja je prestala da diše.

Veštačko osemenjivanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veštačko osemenjivanje, procedura kojom lekar uzima žive spermatozoide muža ili davaoca i stavlja ih putem injekcije na ulaz grlića materice.

Veze – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veze, vezivne trake i opne koje vezuju međusobno kosti u zglobu.

Vezika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezika, mehur, bešika, naročito mokraćna.

Vezikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikacija, formiranje, stvaranje mehurića.

Vezikalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikalno, odnosi se na mokraćnu bešiku.

Vezikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikula, mali mehur; takođe mali kontejner nalik na vreću, kao što su semene kesice, koje čuvaju semenu tečnost.

Vezivno tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezivno tkivo, tkivo koje pokesica.

Vibrise – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vibrise, dlačice u nosnim šupljinama.

Vilice – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilice, kosti koje sačinjavaju usta. Gornja vilica je maksila; donja vilica se naziva mandibula.

Vilmov tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilmov tumor, maligni tumor bubrega, viđa se kod dece.

Vilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilus, resica, izraslina tkiva nalik na nožicu, a potiče sa mukozne membrane.