Medicinski rečnik – Pojmovi na D

Medicinski pojmovi na slovo D. Ova stranica Vam nudi preko130 članaka – objasnjenja za medicinski pojam na slovo D: Dakriocistitis, Daktilomegalija, Debridman, Dedenticija, Defloracija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na D, javite nam se putem kontakt forme.

Drhtanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Drhtanje, mišićno podrhtavanje, premor.

Drhtava oduzetost, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Drhtava oduzetost, nervno oboljenje koje se karakteriše drhtanjem, ritmičkim tremorom šaka. Naziva se Parkinsonova bolest ili paralizis agitans.

Drvenast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Drvenast, čvrst ili drven.

Duktus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duktus, kanal ili cev.

Duktus arteriozus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duktus arteriozus, krvni sud koji se nalazi u plodu, embrionu, a povezuje pulmonalnu (plućnu) arteriju i aortu. Normalno se ovaj duktus zatvara radanjem deteta.

Duktus cistikus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duktus cistikus, žučni kanal koji povezuje žučnu kesu sa zajedničkim žučnim kanalom.

Duktus toracikus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duktus toracikus, glavni limfni kanal u grudnom košu. Ovaj kanal prikuplja limfu iz organa u abdomenu i grudnom košu i prazni je u veliku venu subklaviju u vratu.

Duodcno jejunostomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duodcno jejunostomija, operacija kojom se postiže veštačko otvaranje i spajanje dvanaestopalačnog creva i jejunuma (gomjeg dela tankog creva).

Duodcnum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duodcnum, prvi deo tankog creva, koji počinje neposredno posle želuca i u koji se izliva žuč i gušteračni sokovi, dvanaestopalačno crevo.

Dura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dura, debeli, spoljni omotač mozga i kičmene moždine.

Dustaban – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dustaban, ravno stopalo, pes planus.

Dušnik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dušnik, vidi traheja.

Dvanaestopalačro crevo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dvanaestopalačro crevo, vidi duodenum.