Medicinski rečnik – Pojmovi na D

Medicinski pojmovi na slovo D. Ova stranica Vam nudi preko130 članaka – objasnjenja za medicinski pojam na slovo D: Dakriocistitis, Daktilomegalija, Debridman, Dedenticija, Defloracija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na D, javite nam se putem kontakt forme.

Disfagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfagija, poremećaj gutanja. disfemija, mucanje.

Disfunkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfunkcija, rđava funkcija, malfunkcija.

Diskrazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diskrazija, nenormalan sastav.

Diislokacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diislokacija, iščašenje.

Dismenoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dismenoreja, bolna menstruacija; teškoće u menstruaciji.

Dispareunija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispareunija, otežan ili bolan seksualni kontakt.

Dispepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispepsija, indigestija, poremećaj varenja.

Dispituitarizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispituitarizam, nenormalno funkcionisanje hipofize ili, kako se drugačije zove, pituitame žlezde.

Displazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Displazija, premećaj procesa rasta.

Dispneja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispneja, kratak dah, otežano disanje.

Distalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distalan, daleko od centra, prema kraju.

Distenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distenzija, stanje kada postoji naduvenost ili raširenost.

Distocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distocija, otežan porodaj, često nastaje kao posledica disproporcije između veličine novorođenčeta i prečnika porođajnog kanala.

Distorzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distorzija, iščašenje, uganuće nekog zgloba; rascep ili ruptura mišića ili ligamenta.

Distrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distrofija, poremećaj u ishrani nekog organa koji dovodi do promene u obliku.

Diuretik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diuretik, preparat koji prouzrokuje često mokrenje.

Divergirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divergirati, razilaziti se, ići suprotnim pravcima, kao što je slučaj kod divergencije očnih jabučica.

Divertikulitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divertikulitis, zapaljenje nekog divertikula, creva.

Divertikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divertikulum, kesasto proširenje, izbočenje zida nekog organa, kao što je na primer. jednjak, crevo ili mokraćna bešika.

Divjje meso – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divjje meso, novoizraslo tkivo u rani koja još nije u potpunosti zacelila. Takođe poznato kao granulaciono tkivo.

Divovski rast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divovski rast, preterana, nenormalna visina.

Dizenterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizenterija, oboljenje debelog creva udruženo sa prolivinia i trbtišnim grčevima; srdobolja.

Dizgerminom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizgerminom, tumor jajnika, sastavljen od primarnih ćelija.

Dizostoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizostoza, nepravilno formiranje kostiju.

Dizurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizurija, poremećena sposobnost za mokrenje; takođe bolno mokrenje.

DNA – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

DNA, deoksiribonukleinska kiselina, primarni sastojak hromozoma.

Dnevni košmar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dnevni košmar, košmar, mora koja se događa tokom dana.

Dojenče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dojenče, dete koje sisa, odojče.

Dojilja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dojilja, žena koja doji dete 1 druge žene.

Dojiti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dojiti, hraniti dete mlekom iz mlečnih žlezda grudi.

Dojkinja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dojkinja, dečja negovateljica koja doji dete koje nije njeno.

Dolihocefalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dolihocefalus, to je osoba koja ima dugu, usku glavu.

Dolinska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dolinska groznica, kokcidioidomikoza. Takođe se naziva još i groznica doline San Joakin.

Domaćin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Domaćin, izraz za organizam u kome se nalaze klice, parazit, ili se u njemu odvija neki pataloški proces.

Dominantna karakteristika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dominantna karakteristika, crta, karakteristika koja teži da se nasleđuje; suprotno od recesivne karakteristike.

Dorzalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dorzalan, odnosi se na leđa ili zadnji deo, poleđinu nekog organa.

Dorzifleksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dorzifleksija, savijanje stopala put nagore.

Dorzum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dorzum, leđa nekog organa, poleđina nekog organa, zadnja strana.

Doverov prašak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Doverov prašak, prašak koji sadrži ipekakuanu, a upotrebljava se za znojenje.

Drenaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Drenaža, izazivanje isticanja nečega radi čišćenja, kao što je na primer drenaža gnoja iz nekog apscesa.