Medicinski rečnik – Pojmovi na D

Medicinski pojmovi na slovo D. Ova stranica Vam nudi preko130 članaka – objasnjenja za medicinski pojam na slovo D: Dakriocistitis, Daktilomegalija, Debridman, Dedenticija, Defloracija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na D, javite nam se putem kontakt forme.

Dermabrazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermabrazija, grebanje površinskih slojeva kože naročito konstruisanim instrumentom. Ovaj se postupak obavlja da bi se uklonili kožni ožiljci nastali zbog akni, a izvodi ga specijalista za kožne bolesti.

Dermatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermatitis, zapaljenje kože.

Dermatofitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermatofitoza, atletsko stopalo; parazitamo oboljenje.

Dermatolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermatolog, lekar koji se specijalizovao za oboljenja kože.

Dermografizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermografizam, alergijsko stanje kože gde se viđaju promene u kojima je koža uzdignuta i crvene boje kad god je nadražena ili kada se lako zagrebe.

Dermoidna cista, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dermoidna cista, šuplja kesica (cista) čija građa podseća na građu kože.

Desenzibilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Desenzibilizacija, proces ili postupak u kome neka osoba gubi osetljivost na neki nadražaj.

Deskvamacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Deskvamacija, ljuštenje površinskih slojeva kože.

Detoksikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Detoksikacija, proces čišćenja ili uklanjanja otrovne materije iz organizma, ili proces kojim se ona čini neškodljivom.

Devaskularizovati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Devaskularizovati, prekinuti snabdevanje krvlju.

Devica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Devica, žena sa himenom, devojka koja nikada nije imala seksualni kontakt.

Devičnjak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Devičnjak, opna koja pokriva ulaz u vaginu; himen.

Devijacija septuma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Devijacija septuma, iskrivljena nosna pregrada; kriv, izvijen zid koji deli dve nozdrve.

Dezorijentisan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dezorijentisan, mentalno konfuzan, duševno poremećen.

Difterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Difterija, zarazna bolest koja se karakteriše zapaljenim ždrelom i formiranjem membrana na grkljanu koje ometaju disanje.

Digestija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digestija, varenje, proces razlaganja hrane tako da se može apsorbovati kroz ćelije koje oblažu creva.

Digit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digit, prst šake ili stopala.

Digitafis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digitafis, lek protiv srčanih bolesti (oslabljen mišić srca).

Dijabetes insipidus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijabetes insipidus, ogromno lučenje mokraće, usled poremećaja hipofize.

Dijabetes melitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijabetes melitus, šećerna bolest, hronično oboljenje koje se karakteriše nesposobnošću da se iskoristi šećer koji se unese u organizam. Ovo oboljenje prouzrokovano je nedovoljnom proizvodnjom in- sulina od strane pankreasa.

Dijafiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijafiza, osovina neke duge kosti. Supr. epifiza.

Dijaforeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijaforeza, znojenje. dijafragma, prečaga, debeo mišićni organ, sloj koji odvaja grudnu od trbušne duplje.

Dijagnoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijagnoza, utvrđivanje prirode nekog oboljenja ili poremećaja.

Dijareja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijareja, povećana učestalost i tećna konzistencija stolice, tj. proliv.

Dijastaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastaza, odvajanje delova koji su normalno u bliskom kontaktu.

Dijastola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastola, faza relaksacije ili opuštanje srčanog mišića.

Dijastolni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastolni pritisak, krvni pritisak i njegova visina za vreme dok se srčani mišić odmara.

Dijatermija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijatermija, primena toplote na tkiva organizma putem upotrebe aparata koji proizvode električnu struju visoke frekvencije.

Dijateza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijateza, tendencija ka prijemčivosti, odnosno razvoju nekog oboljenja.

Dikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dikov test, zastarela kožna proba koja služi za otkrivanje prijemčivosti nekog organizma na šarlah.

Dilatacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilatacija, širenje, rastezanje ili proces rastezanja.

Dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilucija, razblaživanje nekog rastvora.

Diopter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diopter, dioptrija, jedinica za merenje jačine očnog sočiva.

Diplopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diplopija, duplo viđenje.

Dipsomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dipsomanija, nagon, teranje da se piju preterane količine alkoholnih pića.

Disanje usta na usta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disanje usta na usta, veštačko disanje koje se sprovodi tako što onaj koji pruža veštačko disanje prisloni svoja usta na usta pacijenta, a zatim snažno izdiše vazduh u njih. Ovo disanje se obavlja rit- mički…

Disecirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disecirati, seći tkiva.

Discmbrioplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Discmbrioplazija, deformacija koja se razvija u plodu.

Diseminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminacija, širenje ili rasturanje nekog patološkog procesa širom tela.

Diseminova skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminova skleroza, multipla skleroza, hronično oboljenje nervnog sistema.