Medicinski rečnik – Pojmovi na M

Ova stranica Vam nudi više od 287 kratkih članaka- objašnjenja za medicinski pojam na slovo M: Macerisan, Maj bomijusove žlezde, Makrodoncija, Maksilarna kost, Maladaptacija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na M, javite nam se putem kontakt forme.

Medijastinum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medijastinum, sredogruđe; prostor iza grudne kosti u kome se nalazi srce, aorta, šuplje vene, dušnik i žlezda timus.

Medijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medijum, materija u kojoj bakterije rastu u laboratorijskim uslovima.

Medikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medikacija, davanje nekog preparata ili leka u cilju lečenja nekog oboljenja; lečenje.

Medikamentozno lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medikamentozno lečenje, pomoću lekova, medikamenata.

Mediteranska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mediteranska groznica, vidi: malteška groznica.

Medula oblongata – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medula oblongata, najniži deo mozga, upravo i kičmene moždine; produžena moždina.

Meduloblastom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meduloblastom, rak, kancer mozga.

Megakardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megakardija, uvećanje srca. megakolon, Hiršprungova bo- lest; ogromno proširenje de- belog creva kod novorođen- ćadi.

Megakariocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megakariocit, veoma velika primarna ćelija koja se nalazi u koštanoj siži i koja stvara krvne pločice, trombocite.

Megalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalo označava preterano uvećanje nekog organa ili dela organa.

Megaloblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megaloblast, velika primarna ćelija.

Megalocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalocit, veoma velika primarna ćelija crvene krvne loze.

Megalomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalomanija, mentalno oboljenje u kome pacijent ima iluziju veličine, pogrešno veruje da je veliki, značajan.

Mehurić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mehurić, skupljanje krvi i seruma ispod površinskih slojeva kože.

Mekelov divertikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mekelov divertikulum, izbočenje dela zida tankog creva.

Mekonijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mekonijum, sadržaj digestivnog trakta još nerođenog deteta, ploda; prva stolica novorođenčeta.

Melanholija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanholija, mentalna depresija u kojoj preovlađuje teško raspoloženje.

Melanin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanin, tamno mrki pigment u koži, dlakama, očima i drugim tkivima.

Melanoblastom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanoblastom, maligni tumor kože koji potiče od primarnih pigmentnih ćelija.

Melanocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanocit, pigmentna ćelija koja sadrži melanin.

Melanom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanom, rak (kancer) koji potiče iz ćelija koje sadrže pigment, obično iz mladeža.

Melena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melena, tamna, smolasta stolica nastala kao posledica prisustva izmenjene krvi posle krvarenja iz delova digestivnog trakta.

Melotija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melotija, urođena deformacija u kojoj je uho lokalizovano na obrazu.

Membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, tanak sloj tkiva, opna, kožica.

Membrana moždana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana moždana, dura mater, tvrda moždana opna.

Membrana, mukozna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, mukozna, sluzokoža, sluznica, tkivo koje luči sluz, mukus. Ona oblaže nos, ždrelo i pluća, zatim digestivni, urinami i genitalni sistem.

Membrana, placentalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, placentalna, tkivo koje odvaja krvnu cirkulaciju majke i cirkulaciju još nerođenog deteta.

Membrana, serozna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, serozna, tanak sloj ćelija koji oblaže telesne šupljine.

Membrana, sinovijalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, sinovijalna, tanak sloj tkiva koji oblaže zglobove.

Membrana, timpanična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, timpanična, bubna opna.

Menarha – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menarha, početak menstruacije; prva menstruacija u devojčice.

Mendelov zakon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mendelov zakon, zakon o nasleđu, zakonitost prenošenja genskih karakteristika koje se raspodeljuju kod potomaka na osnovu njihove dominacije ili recesivnosti.

Menijerov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menijerov sindrom, oboljenje prouzrokovano poremećajem u metabolizmu natrijuma, a karakteriše se intenzivnom vrtoglavicom i nesvesticom.

Meningealan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningealan, odnosi se na membrane (opne) koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu.

Meningealne opne – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningealne opne, tri membrane (pija, arahnoidea i dura mater) koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu.

Meningeom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningeom, tumor sastavljen od tkiva koja pokrivaju mozak ili kičmenu moždinu.

Meningitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningitis, zapaljenje i infekcija opna koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu. Ovo ozbiljno oboljenje može biti prouzrokovano brojnim, različitim klicama kao što su meningokoka, pneumokoka ili streptokoka.

Meningizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningizam, nadražaj pokrivača moždanog tkiva i kičmene moždine nastao kao posledica nekog oboljenja kao što su boginje, veliki kašalj ili pneumonija.

Meningoencefalitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningoencefalitis, zapaljenje trebiti u organizmu; promet materija.

Meningokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningokela, urođena deformacija u kojoj postoji hemija pokrivnih opni mozga ili kičmene moždine: kroz defekt u kosti lobanje ili kičmenom stubu one prodiru van svog mesta gde se normalno nalaze.