Medicinski rečnik – Pojmovi na P

Preko 430 medicinskih pojmova na slovo P. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na P: Pajerove ploče, Palatalni, Palpabilan, Palpitacija, Panaricijum…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na P, javite nam se putem kontakt forme.

Peritelijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritelijum, tkivo koje okružava male krvne sudove i kapilare.

Peritoneum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritoneum, membrana koja oblaže trbušnu duplju, trbušna maramica.

Peritonitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, infekdja trbušne maramice i same šupljine.

Peritonitis, aseptični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, aseptični, zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano hemijskim materijama, a ne bakterijama.

Peritonitis, atbezivni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, atbezivni, zapaljenje trbušne maramice koje se manifestuje stvaranjem priraslica, athezija.

Peritonitis, difuzni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, difuzni, zapaljenjc čitavog abdominalnog omotača.

Peritonitis, karlični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, karlični, zapaljenje trbušne maramice udruženo sa oboljenjima karličnih organa.

Peritonitis, lokalizovan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, lokalizovan, zapaljenje jedne oblasti trbušne maramice.

Peritonitis, purulentni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, purulentni, zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano bakterijama koje stvaraju gnoj.

Peritonitis, septični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, septični, zapaljenje trbušne maramice praćeno pojavom gnoja i žestokom toksičnom reakcijom.

Peritonzilami apsces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonzilami apsces, Kvinsijevo zapaljenje ždrela; apsces krajnika (tonzila) koji se proširio na tkiva koja ih okružuju.

Perivaskularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perivaskularan, smešten oko nekog krvnog suda.

Perkusija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perkusija, kuckanje različitih delova tela i uočavanje zvuka koji iz toga proističe, ispitivanje kucanjem.

Perkutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perkutano, kroz neoštećenu kožu.

Pemiciozna anemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pemiciozna anemija, primarna anemija, Birmerova anemija; specifičan tip anemije udružen sa nedostatkom kiseline u želucu.

Peroksid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peroksid, uobičajeno ime za vodonik peroksid, hidrogen (H2Oz).

Peronealan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peronealan, odnosi se na oblast na spoljnoj strani potkolenica.

Peroralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peroralan, kroz usta.

Perspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perspiracija, znojenje.

Pertesova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pertesova bolest, karakteristično oboljenje kosti koje obuhvata zapaljenje glave i vrata butne kosti u zglobu kuka.

Pertusis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pertusis, veliki kašalj.

Perverzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perverzija, devijacija, odstupanje od uobičajenog.

Pes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pes, stopalo.

Pes planus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pes planus, ravni tabani, dustaban.

Petehije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Petehije, male hemoragije u koži ili sluzokožnim membranama.

Petetfkast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Petetfkast, pričvršćen za osnovu uzanom peteljkom.

Petrozna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Petrozna kost, deo temporalne kosti koja se nalazi na bočnim stranama lobanje.

Piemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Piemija, trovanje krvi usled zagnojavanja, generalizovano stanje udruženo sa prisustvom bakterija u krvi.

Pigmentacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pigmentacija, promena boje površine kože zbog prisustva pigmenta.

Pija mater – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pija mater, membrana koja pokriva mozak i kičmenu moždinu, a sadrži krvne sudove.

Pijelitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pijelitis, zapaljenje izlaznog dela bubrega.

Pijelogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pijelogram, rendgenski snimak koji je načinjen pošto je specifična boja ubrizgana u bubrežne puteve i u bubrežnu karlicu.

Pijelonefritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pijelonefritis, zapaljenje koje obuhvata bubreg i njegove izvodne puteve.

Pikova i Nimanova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pikova i Nimanova bolest, degeneracija mozga koja se viđa kod sasvim male dece. Vidi Niman-Pikova bolest.

Pileflebitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pileflebitis, zapaljenje portalne vene.

Pileus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pileus, naglavak, opne koje se povremeno sreću na glavi novorođenog deteta.

Pilonidalna cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pilonidalna cista, sinus i cista smešteni pri bazi kičme, obično sadrže u svojoj unutrašnjosti dlake i druge materije.

Pilorična stenoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pilorična stenoza, suženje (konstrikcija) izlaznog delaželuca, koje se viđa kod novorođenčadi; komplikacije ulkusa.

Pilorospazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pilorospazam, izražen grč prstenastih mišića sfinktera koji su smešteni u pilorusu.

Pilorus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pilorus, vratnik, krajnji deo želuca upravo ispred dvanaestopalačnog creva.