Medicinski rečnik – Pojmovi na P

Preko 430 medicinskih pojmova na slovo P. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na P: Pajerove ploče, Palatalni, Palpabilan, Palpitacija, Panaricijum…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na P, javite nam se putem kontakt forme.

Pedofilija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedofilija, ljubav prema deci; takođe seksualni nagon starijih prema detetu.

Pedologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedologija, pedijatrija, dečje bolesti.

Pedžetova bolest 1 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedžetova bolest, 1. Pedžetova bolest kostiju je poremećaj u metabolizmu udružen sa gubitkom kalcijuma i eventualno njegovim nepravilnim deponovanjem i kostima. Ovaj poremeća, prouzrokuje značajno zadebljanje i deformaciju kostiju.

Pedžetova bolest 2 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedžetova bolest 2. Pedžetova bolest bradavica dojki je praćena zadebljanjem kože i njenim nabiranjem. Ovo stanje je posledica raka dojki koji se nalazi u dubini tkiva.

Pega – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pega, ograničena ravna pigmentovana oblast u koži, često nastala usled izlaganja kože sunčevim zracima.

Pega boje porto vina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pega boje porto vina, crvenkasti mladež koji se javlja na koži od rođenja. Pektinozan, češljast, termin koji se odnosi na oblast pubičnih kostiju.

Pektoralni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pektoralni mišići, grudni mišići.

Pektus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pektus, opšti termin koji označava grudni koš ili grudi.

Pelagra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pelagra, oboljenje kože prouzrokovano nedostatkom nikotinske kiseline, spada u deficitarne bolesti.

Pelenski raš – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pelenski raš, crvenilo (raš) koje je prouzrokovano nadražajem od pelena ili od sapuna koji se upotrebljava za pranje pelena.

Pelvimetrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pelvimetrija, rendgenski zraci, snimanje rendgenom pre porođaja deteta da bi se odredila veličina zidova karlice i dečje glave.

Pemfigus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pemfigus, vrlo ozbiljno kožno oboljenje udruženo sa velikim plikovima u oblastima gangrene.

Pendulozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pendulozan, viseći.

Penetracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Penetracija, probijanje, kao što je npr. pojava penetrantnog ulkusa (»čira«) koji se probija kroz zid nekog organa.

Penicilin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Penicilin, antibiotik koji je dobijen iz gljive, penicilijum notatum.

Penis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Penis, muški polni organ.

Penrouzov dren – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Penrouzov dren, gumeni dren koji se upotrebljava za dreniranje hirurških rana.

Pepsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pepsin, enzim ili ferment koji se luči u želucu i koji pomaže u varenju belančevina i drugih sastojaka hrane.

Peptični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peptični, odnosi se na varenje.

Peptični ulkus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peptični ulkus, ulkus, grizlica, čir želuca, dvanaestopalačnog creva ili donjeg dela jednjaka.

Pepton – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pepton, bazični protein.

Per os – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Per os, preko usta.

Per rektum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Per rektum, rektalnim putem, kroz rektum, preko creva.

Percepcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Percepcija, sposobnost za prepoznavanje i interpretiranje stimulusa, draži.

Perforacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perforacija, prskanje, ruptura usled npr. čira u želucu.

Perfuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perfuzija, ulivanje ili ubrizgavanje neke tečnosti u neki organ ili strukturu ili kroz njega.

Peri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peri – prefiks sa značenjem okolo; blizu.

Perianalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perianalan, smešten u blizini anusa, čmara.

Periartritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periartritis, zapaljenje tkiva oko nekog zlgoba.

Periferan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periferan, blizu površine; udaljen; supr. proksimalan.

Periferijski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periferijski, koji se nalazi na kraju, udaljen od centra; supr. centralni.

Prehondritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prehondritis, zapaljenje oko rskavice nekog zgloba.

Perikardijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perikardijum, opna koja oblaže srce, srčana kesa, osrčnica.

Perikarditis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perikarditis, zapaljenje omotača srca, srčane kese.

Perinefritični apsces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perinefritični apsces, gnojno zapaljenje oko bubrega.

Perineum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perineum, međica, tkivo između čmara i mošnica kod muškarca ili između čmara i vaginalnog otvora kod žena.

Periost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periost, tanko tkivo koje oblaže kosti.

Periostitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Periostitis, zapaljenje ili infekcija periosta.

Perisplenitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perisplenitis, zapaljenje omotača slezine.

Peristaltika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peristaltika, kontrakcije creva koje se odvijaju u talasima pokrećući tako sadržaj creva napred. Normalan, uobičajen proces.