Medicinski rečnik – Pojmovi na S

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Medicinski rečnik – Pojmovi na S. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod sivog opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Sadreni zavoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sadreni zavoj, čvrsta udlaga načinjena od gipsa koja okružuje ud radi njegovog imobilisanja posle povrede. Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.

Sakralni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.

Sakroilijačni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakroilijačni, oblast gde se krsna i ilijačne kosti sučeljavaju.

Sakrokokcigealna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrokokcigealna oblast, to je oblast koja se nalazi na donjem, krajnjem delu kičmenog stuba, a iznad oblasti čmara, repna kost.

Sakrolumbalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrolumbalan, oblast donjeg dela leđa, krsta i bedra.

Sakrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrum, krsna kost u obliku štita sastavljena od pet spojenih, stopljenih kičmenih prišljenova smeštenih na završetku kičmenog stuba.

Salicilat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salicilat, veoma koristan lek za smanjenje bola i snižavanje telesne temperature na normalnu. Aspirin je salicilat.

Saliva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Saliva, sekret (lučenja) pljuvačnih žlezda u ustima; pljuvačka, bala.

Salivacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salivacija, lučenje salive, pljuvačke.

Salkova vakcina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salkova vakcina, vakcina protiv poliomielitisa, daje se putem injekcije.

Salmonela infekcije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salmonela infekcije, paratifus; oboljenje koje se karakteriše mnogim simptomima tifusa, ali su oni znatno blaži. Ova infekcija prouzrokovana je bakterijama iz grupe salmonela.

Salpingitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salpingitis, zapaljenje Falopijevih tuba (jajovoda).

Salpinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salpinks, tuba, jajovod.

Samoograničen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Samoograničen, termin koji se primenjuje za neko stanje koje traje specifično određeno vreme, a zatim se gubi samo po sebi.

San – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: San, mentalna, psihička aktivnost prilikom spavanja.

Sanirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sanirati, lečiti.

Saprofiti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Saprofiti, klice koje žive tako što se hrane mrtvim tkivima.

Sarkoidoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sarkoidoza, hronično oboljenje nepoznatog porekla najčešće kod mlađih osoba. Proces zahvata niz organa, ali ne dovodi do toga da oni podležu degeneraciji.

Sarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sarkom, maligni tumor vezivnih, mišićnih tkiva.

Satirsko uvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Satirsko uvo, zašiljeno uvo. Satumizam, trovanje olovom.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na S, javite nam se putem kontakt forme.

Skapula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skapula, lopatica; krilasta kost.

Skatofagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skatofagija, jedenje, konzumiranje fecesa (izmeta) kod duševno obolelih.

Skatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skatom, čvrsta grudva fecesa (izmeta) u crevima.

Skelet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skelet, kostur, koštana potpora tela.

Sklera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sklera, beli deo oka; beonjača.

Skleridi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleridi, zapaljenje belog dela oka, beonjače.

Skleroderma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroderma, kožno oboljenje gde postoji otvrdnjavanje, očvršćavanje tkiva sa promenama u boji kože.

Skleroterapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroterapija, injekdja nekog preparata u venu ili druge strukture da bi se dovelo do zgrušavanja ili očvršćavanja.

Sklerotičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sklerotičan, očvrsao.

Skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroza, bolesno otvrdnjavanje tkiva i organa.

Skočni zglob – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skočni zglob, članak, zglob koji povezuje potkolenicu i stopalo.

Skoleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skoleks, prednji deo, glava gliste.

Skoliolordoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skoliolordoza, krivljenje kičmenog stuba kako u stranu, tako i u prednju ravan.

Skolioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skolioza, nenormalna bočna krivina kičmenog stuba koja se često viđa u periodu adolescencije.

Skop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skop, ma koji uređaj za vizuelno ispitivanje nekog organa.

Skopolamin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skopolamin, serum istine. Ovaj lek dovodi do pospanog, relaksiranog, opuštenog stanja i često se daje kao premedikacija pre anestezije.

Skorbut – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skorbut, defidtamo oboljenje prouzrokovano nedostatkom vitamina C. Ovo oboljenje se karakteriše anemijom, slabošću, krvarenjem iz desni i često opštim površinskim krvarenjem.

Skotom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skotom, tamna ili svetlucava mrlja koja skriva deo vidnog polja.

Skrotum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skrotum, mošnice, kožna kesa smeštena ispod penisa u kojoj se nalaze testisi.

Skvamozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skvamozan, oblikom podseća na krljušt ribe, ljuskast.

Slaboumnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slaboumnost, mentalno, duševno stanje koje je ispod normalnog, ali još uvek iznad onoga koje se označava imbecilnošću ili idiotijom.

Slepilo za boje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slepilo za boje, nesposobnost da se razlikuju boje; često nasledna karakteristika koja se javlja samo kod muškaraca, daltonizam.

Slepo crevo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slepo crevo, početni deo debelog creva, ispred spoja sa tankim crevom. Na njegovom slobodnom kraju nalazi se crvuljak.

Slezina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slezina, organ u gornjem levom delu trbuha. To je hemolimfni organ koji za vreme života embriona stvara krvne ćelije. Posle je jedna od funkcija slezine da uklanja istrošena crvena krvna zraca.

Slika, u oku – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slika, u oku, slika predmeta koju dobija retina (mrežnjača) smeštena u pozadini očne jabučice.

Službena zabrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Službena zabrana, branjenje pacijentu da učini nešto.

Smegma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Smegma, materijal koji luče lojne žlezde u udnoj navlaci penisa ili velikim usnama vulvi kod žena.

Soba za intenzivnu negu – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Soba za intenzivnu negu, prostorija gde se pacijenti oporavljaju od neke hirurške intervencije.

Sočivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sočivo, deo oka koji se nalazi iza zenice i koji fokusira, pribira svetlosne zrake na mrežnjaču.

Sok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sok, lučevine želuca, creva ili neke od žlezda, kao što je npr. pankreas.

Solarni pleksus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solarni pleksus, živčani centar u gornjem delu abdomena.

Solubilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solubilan, sposoban za rastvaranje.

Solucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solucija, rastvor, mešavina čvrste, tečne ili gasovite materije u tečnosti.

Somatoplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somatoplazma, telesne ćelije, nasuprot ćelijama u ovarijumima ili testisima koje se nazivaju germinativna plazma.

Somatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somatski, odnosi se na telo, telesni.

Somnabulizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somnabulizam, hodanje u snu.

Somnolencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somnolencija, pospanost.

Sonda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

sonda, tanak metalni instru- ment koji se upotrebljava za ispztivanje rana kanala i šup- ljina u telu; gumena cev za crpljenje želudačnog ili duo- denalnog soka, urina i sl. radi ispitivanja.

Soni rastvor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Soni rastvor, rastvor soli.

Sopor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sopor, dremanje, želja za spavanjem.