Medicinski rečnik – Pojmovi na S

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Medicinski rečnik – Pojmovi na S. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod sivog opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Sadreni zavoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sadreni zavoj, čvrsta udlaga načinjena od gipsa koja okružuje ud radi njegovog imobilisanja posle povrede. Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.

Sakralni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakralni, krsni, na krsnoj kosti.

Sakroilijačni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakroilijačni, oblast gde se krsna i ilijačne kosti sučeljavaju.

Sakrokokcigealna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrokokcigealna oblast, to je oblast koja se nalazi na donjem, krajnjem delu kičmenog stuba, a iznad oblasti čmara, repna kost.

Sakrolumbalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrolumbalan, oblast donjeg dela leđa, krsta i bedra.

Sakrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sakrum, krsna kost u obliku štita sastavljena od pet spojenih, stopljenih kičmenih prišljenova smeštenih na završetku kičmenog stuba.

Salicilat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salicilat, veoma koristan lek za smanjenje bola i snižavanje telesne temperature na normalnu. Aspirin je salicilat.

Saliva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Saliva, sekret (lučenja) pljuvačnih žlezda u ustima; pljuvačka, bala.

Salivacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salivacija, lučenje salive, pljuvačke.

Salkova vakcina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salkova vakcina, vakcina protiv poliomielitisa, daje se putem injekcije.

Salmonela infekcije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salmonela infekcije, paratifus; oboljenje koje se karakteriše mnogim simptomima tifusa, ali su oni znatno blaži. Ova infekcija prouzrokovana je bakterijama iz grupe salmonela.

Salpingitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salpingitis, zapaljenje Falopijevih tuba (jajovoda).

Salpinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Salpinks, tuba, jajovod.

Samoograničen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Samoograničen, termin koji se primenjuje za neko stanje koje traje specifično određeno vreme, a zatim se gubi samo po sebi.

San – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: San, mentalna, psihička aktivnost prilikom spavanja.

Sanirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sanirati, lečiti.

Saprofiti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Saprofiti, klice koje žive tako što se hrane mrtvim tkivima.

Sarkoidoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sarkoidoza, hronično oboljenje nepoznatog porekla najčešće kod mlađih osoba. Proces zahvata niz organa, ali ne dovodi do toga da oni podležu degeneraciji.

Sarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Sarkom, maligni tumor vezivnih, mišićnih tkiva.

Satirsko uvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi: Satirsko uvo, zašiljeno uvo. Satumizam, trovanje olovom.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na S, javite nam se putem kontakt forme.

Simptomi serumske bolesti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomi serumske bolesti: bolovi u zglobovima, otok na mestu primanja injekcija, jeza i groznica.

Sigmoidoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sigmoidoskop, dug, šuplji aparat u obliku cevi koji sadrži svetlosni izvor i optičke dodatke, a upotrebljava se za ispitivanje rektuma i sigmoidnog kolona.

Siklemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Siklemija, anemija srpastih ćelija.

Sikoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sikoza, zapaljenje korena dlake.

Simbioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simbioza, život organizama različitih vrsta u zajednici koja je na njihovu obostranu korist.

Simbol – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simbol, skraćenica za hemijski, element; takođe znak.

Simetrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simetrija, sličnost između dve strane tela.

Simfiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simfiza, spajanje ili sučeljavanje dve kosti, kao što je simfiza pubičnih (stidnih) kostiju gde se dve pubične kosti sučeljavaju ispred donjeg abdomena.

Simpatička oftalmija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simpatička oftalmija, ozbiljno zapaljenje oka, često dovodi do slepila, a prouzrokovano je povredom ili oboljenjem drugog oka.

Simpatički nervni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simpatički nervni sistem, deo nevoljnog nervnog sistema, obuhvata nerve koji kontrolišu kontrakcije krvnih sudova, rad srca, znojenje itd.

Simptom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptom, znak, ispoljavanje nekog oboljenja.

Simptomatologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatologija, svi simpotomi koji sačinjavaju neku određenu bolest.

Simptomatsko lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatsko lečenje, lečenje usmereno prema olakšanju tegoba pacijenata,’ a ne na eliminisanje osnovnog uzroka oboljenja.

Sinapsa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinapsa, oblast gde se završavaju živčani ogranci jednog nerva, a počinju drugi.

Sindaktilija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sindaktilija, opnasti prsti na šakama ili stopalama, srasli prsti.

Sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sindrom, grupa simptoma i znakova; kada se pojave istovremeno, sačinjavaju definitivnu sliku nekog oboljenja ili nenormalnosti.

Sinergija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinergija, kooperativna akcija, zajedničko delovanje dve ili više hemijskih materija, dva ili više organa radi obavljanja neke radnje ili pokreta.

Singultus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Singultus, štucanje.

Sinhrondoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinhrondoza, spoj dve kosti u kome između njih leži rskavica, kao što je npr. zglobljavanje kostiju u sakroilijačnom zglobu.

Sinkopa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinkopa, onesvešćivanje, iznenadna nesvestica usled zastoja u kucanju srca.

Sinostoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinostoza, spajanje dve ili više kostiju koje su prvobitno bile odvojene.

Sinovijalna tečnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinovijalna tečnost, bistra žućkasta tečnost obično prisutna u malim količinama u nekom zglobu.

Sinoviom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinoviom, maligni tumor koji nastaje u membranama ili pokrovnim slojevima (sinovi- jalna membrana) zglobova ili tetiva.

Sinovitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinovitis, zapaljenje obloge nekog zgloba.

Sinteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinteza, formiranje materije sjedinjavanjem njenih sastojaka, elemenata.

Sinus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinus, šupljina u telu; duplja u lobanji.

Sinusitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusitis, zapaljenje jednog od sinusa koji su smešteni pored nosnih šupljina.

Sinusni ritam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusni ritam, regularan, normalan srčani ritam.

Sinusotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusotomija, veštačko otvaranje sinusa putem bušenja da bi se omogučila drenaža, odvodenje gnoja iz njih.

Sirijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sirijaza, sunčani udar, sunčanica.

Siringomijelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Siringomijelija, oboljenje poglavito vratnog dela kičmene moždine u kojoj postoji više delimičnih paraliza različitih struktura tela koje mogu biti i veoma obimne.

Sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistem, niz telesnih organa koji obavljaju radnje koje su usmerene ka jednoj glavnoj funkdji (npr. sistem za varenje hrane); trakt, pribor.

Sistemski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistemski, odnosi se na neko stanje ili bolest koje zahvataju čitavo telo.

Sistola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistola, faza srčane kontrakcije, period u kome se srčani mišić skraćuje (supr. dijastola).

Sistolni krvni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistolni krvni pritisak, sila kojom srce pumpa krv u krvne sudove za vreme sistole.

Situs inverzus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Situs inverzus, urođena deformacija u kojoj su organi smešteni na suprotnoj strani od normalnog, kao npr. srce koje je smešteno na desnoj strani.

Siva supstanca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Siva supstanca, masa, uobičajen izraz koji se odnosi na više moždane ćelije, cerebrum, tj. mozak.

Skabijes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skabijes, šuga, zarazno kožno oboljenje prouzrokovano insektom koji kopa kanale u površinskim slojevima kože. Time prouzrokuje žestok svrab, a promene na koži se karakterišu obimnim ogrebotinama zbog češanja.

Skalenus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skalenus, mišić vrata koji ima hvatište blizu kičmenog stuba i proteže se ka prednjoj strani prva dva rebra.

Skalpel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skalpel, hirurški nož.