Monthly Archives: август 2013

Mišić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić, muskul, mesnati delovi tela, tkivo sastavljeno od vlakna koje može da se skuplja i opruža i na taj način pokreće kosti i zglobove.

Mišić psoas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić psoas, parm mišić koji polazi od trbušnog dela kičmenih pršljenova i spušta se naniže duž zadnje strane abdomena do preponskih kosti ju i kostiju butine.

Mišić sartorijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić sartorijus, terzijski mišić, dugačak mišić u natkolenici koji pomaže pokret kada se jedna noga prekršta preko druge.

Mišić soleus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić soleus, jedan od dva velika mišića na stražnjem delu potkolenice.

Mišići maseteri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišići maseteri, glavni mišići za žvakanje.

Mitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitoza, deljenje, deoba žive ćelije.

Mitralna insuficijencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna insuficijencija, nepotpuno zatvaranje zalistaka leve pretkomore srca.

Mitralna komisurotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna komisurotomija, operacija u kojoj se suženo mitralno ušće srca proseca ili širi da bi se olakšalo proticanje krvi.

Mitralna stenoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna stenoza, deformacija mitralnog ušća srca, obično je posledica reumatske groznice.

Mitralni zalistak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralni zalistak, zallstak na levoj strani srca između pretkomora koje se nalaze gore i komora koje se nalaze dole.

Ml – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ml, mililitar; hiljaditi deo litra; jedan kubni santimetar.

Mladež – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mladež, nevus, tumor kože, ćesto obojen mrko ili plavkasto crno.

Mlak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlak, umereno topao, smlaćen.

Mlečac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečac, mlečica, sor, gljivićna infekcija (monilija) usta koja se često vida kod novorođenčadi.

Mlečna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečna groznica, stari termin koji je označavao groznicu koja se kod deteta, novorođenčeta pojavljuje posle rođenja.

Mlečne kraste – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečne kraste, sasušine, kraste na poglavini deteta sa ekcemom.

Mlečne žlezde– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečne žlezde, grudi, dojke.

Mlečni kanali – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečni kanali, limfni kanali koji počinju u digestivnom traktu, u crevima, u kojima teče hilus (mast apsorbovana iz delimično svarene hrane).

Mlečni zubi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečni zubi, prvi zubi, dečji zubi, mlečnjaci.

Mleko acidofilno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko acidofilno, mleko koje sadrži specijalne kulture korisnih bakterija poznatih kao laktobacilus acidofilus.

Mleko albuminsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko albuminsko, mleko koje sadrži velike količine proteina i masti, ali male količine šećera i soli.

Mleko dijalizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko dijalizovano, mleko iz koga je uklonjen šećer.

Mleko evaporisano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko evaporisano, konzervisano mleko iz koga je otklonjena polovina vode.

Mleko homogenizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko homogenizovano, mleko tako obrađeno da je njegova masnoća razbijena u sićušne čestice te se prema tome posebno u mleku ne izdvaja.

Mleko kazeinsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko kazeinsko, isto kao i albuminsko mleko.

Mleko majčino – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko majčino, mleko iz majčinih grudi.

Mleko modifikovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko modifikovano, mleko tako izmenjeno da su njegovi sastojci u sličnoj proporciji sa onima koji se nalaze u majčinom mleku.

Mleko obrano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko obrano, mleko sa koga je pokupljen, otklonjen kajmak.

Mleko pasterizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko pasterizovano, mleko koje je 40 minuta grejano na temperaturi od 60° pa do 70° Celzijusa.

Mleko pojačano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko pojačano, mleko kome su dodati vitamini, kajmak, albumin ili druge materije.

Mleko proteinsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko proteinsko, mleko bogato proteinom, a siromašno u šećeru i masnim materijama.

Mleko sa certifikatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko sa certifikatom, izvanredno čisto, bogato mleko za koje su vlasti izdale rešenje da odgovara visokim standardima.

Mleko, veštičje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko, veštičje, mleko koje se viđa iz grudi novorođenčeta.

Mm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mm, milimetar; hiljaditi deo metra.

Mobilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mobilizacija, oslobađanje nekog organa od njegovih pripoja; takođe vraćanje pokretljivostv ukrućenom zglobu.

Močvarna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Močvarna groznica, malarija.

Modeliranje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Modeliranje, preklapanje kostiju lobanje još nerođenog deteta dok ono prolazi kroz karlični izlaz u toku porođaja.

Mokraćna kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mokraćna kiselina, normalno hemijsko jedinjenje koje se nalazi u kivi, purini.

Mokrenje u krevet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mokrenje u krevet, enureza, nevoljno mokrenje tokom sna.

Molar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Molar, jedan od velikih zuba koji se nalazi pozadi u vilici, a služi za žvakanje, kutnjak.