Monthly Archives: август 2013

Molekul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Molekul, najmanja čestica neke materije koja ispoljava sva njena svojstva.

Moluskum kontagiozum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moluskum kontagiozum, hronično oboljenje kože u kojoj postoje izolovani, uzdignuti, okruglasti čvorići veličine graška, žućkasto ružičaste boje.

Mongolizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mongolizam, oblik idiotije, prouzrokovan hromozomskim poremećajem u kome su oblici lica takvi da podsećaju na Mongola, po čemu je bolest i dobila ime.

Mongolska mrlja– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mongolska mrlja, plavkasta obojenost kože koja se sreće u donjem delu leđa pri rođenju. Obično se smanjuje u veličini ili u potpunosti iščezava rano tokom prve godine i života.

Monilijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monilijaza, česta gljivična infekcija vagine i drugih sluznica.

Monoprefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monoprefiks složenicama sa značenjem jedan; pojedinačan.

Monocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monocit, vrsta belog krvnog zrnca.

Mononukleoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mononukleoza, vidi infektivna monunukleoza.

Monozigot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monozigot, razvijen iz jednog jajeta.

Monstrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monstrum, znatno deformisano novorođenče nesposobno da se održava u životu.

Morbidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidan, nezdrav, bolestan.

Morbidno stanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidno stanje, morbiditet, odnos broja obolelih ljudi i broja ljudi koji čine ukupno stanovništvo, broj oboljenja.

Morbili – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbili, male boginje.

Morfin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfin, hemijsko jedinjenje koje se dobija iz opijuma.

Morfologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfologija, nauka o anatomiji, građenju.

Moribundan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moribundan, moribundus, umirući; nesvestan ili polusvestan.

Mortalitet– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mortalitet, smrtnost.

Motilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Motilitet, sposobnost za pokretanje.

Mozak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mozak, središte centralnog nervnog sistema. Deo koji je smešten unutar lobanje.

Moidani nervi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moidani nervi, dvanaest pari živaca koji počinju u velikom mozgu i izlaze kroz otvore na lobanji.

Mrtvorođenče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mrtvorođenče, rođenje mrtvog deteta.

Mukokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokela, šupljina ispunjena mukoznom sekrecijom.

Mukokutani spoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokutani spoj, oblast gde se koža spaja sa mukoznom membranom, sluzokožom, kao što su usne i usta ili ivica anusa i koža stražnjice.

Mukozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozan, odnosi se na mukus sluz.

Mukozna membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozna membrana, sluzokoža, površinska membrana sastavljena od ćelija koje luče različite vrste mukusa, sluzi, kao što je npr. sloj ćelija koji oblaže respiratorni i gastrointestinalni trakt.

Mukozne ploče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozne ploče, erupcije koje se vide u ustima i oko usana za vreme drugog stadijuma sifilisa.

Mukus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukus, sluz, gusta tečnost koju luče sluzne žlezde.

Multi prefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multi prefiks sa značenjem mnogo, višestruko.

Multilateralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multilateralno, mnogostrano, višestrano.

Multipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipara, žena koja je rodila više dece.

Multipla skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipla skleroza, diseminovna skleroza; hronično oboljenje nervnog sistema koje dovodi do delimične paralize.

Mumps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mumps, epidemični parotitis; zaušci; visoko kontagiozno virusno oboljenje koje prouzrokuje otok parotidnih žlezda koje su smeštene na uglovima viličnih kostiju.

Muskulatura– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskulatura, svi mišići tela, mišićni pribor.

Muskuloskeletni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskuloskeletni sistem, kosti, mišići, ligamenti, tetive i zglobovi organizma.

Mutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutacija, promena u karakteristikama nekog organizma koja je nastala kao rezultat promena u genima ili drugim hereditamim faktorima.

Mutilirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutilirati, osakatiti, obogaljiti

Mutizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutizam, mutavost; odsustvo govora.

Muva cece – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muva cece, afrička muva koja ponekad prenosi agens koji dovodi do afričke bolesti spavanja.

L.E – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

L.E., lupus eritematozus.

Labija majora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Labija majora, velike usne (nabori kože) spoljnih ženskih polnih organa.