Monthly Archives: август 2013

Kalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalus, nova kost, koštani ožiljak od vezivnog tkiva koja se razvija na mestu nekog preloma.

Kancer – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kancer, rak, zloćudni tumor bilo koje vrste.

Kandžasta ruka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kandžasta ruka, deformaciji šake koja je nastala kao posledica paralize živaca koji daju oganke za srednji, domali i mali prst.

Kandžasto stopalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kandžasto stopalo, stopalo sa izvanredno visokim svodom (pes cavus).

Kanov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kanov test, test za sifilis u kome se upotrebljava krv radi ispitivanja.

Kantus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kantus, uglovi koje formiraju očni kapci.

Kapilari – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kapilari, vrlo mali krvni sudovi iz kojih oksigenisana krv i hranljive materije koje se u njoj nalaze odlaze direktno u tkiva tela.

Kapsula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kapsula, ovojnica ili prekrivač.

Karantin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karantin, izolacija i zadržavanje osoba koje su bile izložene nekoj zaraznoj bolesti.

Karbunkul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karbunkul, veliki apces iz kojeg se gnoj cedi iz više otvora.

Karcinogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karcinogen, materija koja stimuliše formaciju, stvaranje nekog kancera.

Karcinom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karcinom, vrsta malignog tumora, bolest raka.

Kardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardija, želudačni ulaz, gornji deo želuca gde se on spaja sa jednjakom (ezofagusom).

Kardijačni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijačni, odnosi se na kardiju.

Kardijak arest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijak arest, prestanak rada srca.

Kardijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijalni, odnosi se na srce.

Kardio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardio predmetak sa značenjem srce.

Kardiogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardiogram, beleženje srčanih pulsacija.

Kardiolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardiolog, lekar koji se specijalizovao za oboljenja srca.

Kardiopulmonalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardiopulmonalni odnosi se na na srce i pluča.

Kardiovaskularni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardiovaskularni, odnosi se na srce i krvne sudove.

Karditis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karditis, zapaljenje srca.

Karijes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karijes, šupljine u zubu, kvarenje zuba.

Kariokineza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kariokineza, mitoza ili deoba ćelije.

Karlica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karlica, koštani prsten koji formiraju sve kosti u oblasti kuka uključujući krsnu kost, trtičnu kost, krilaste kosti, sedalne i preponske kosti.

Karlica bubrežna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karlica bubrežna, deo bubrega odakle počinje ureter (mokraćovod).

Karotidne arterije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karotidne arterije, velike arterije sa svake strane vrata koje snabdevaju glavu krvlju.

Karpalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karpalni, odnosi se na članak ruku ili na neku od njegovih kostiju.

Karunkule – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karunkule, bradavice npr. u uretri.

Kaskara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaskara, jedan laksativ, sredstvo za čišćenje.

Kastracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kastracija, uklanjanje testisa.

Kašljucanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kašljucanje, suvi, neproduktivni kašalj.

Katalepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katalepsija, poremećaj duševnog stanja koje se karakteriše nepomičnošću osobe koja kao da se nalazi u transu.

Katalizator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katalizator, materija koja ubrzava i stimuliše hemijske reakcije.

Kataplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kataplazma, oblog; kašasta materija koja se stavlja na kožu s namerom da joj se poveća lokalna toplota i da se dovede do pojačane prokrvljenosti u tom predelu, stavlja se radi vlažnosti na otoke, rane.

Katar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katar, nadražaj, zapaljenje sluzokože nekog organa, naročito disajnih puteva, praćeno lučenjem velike količine sluzi.

Katarakta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Katarakta, zamućenje očnog sočiva; siva mrena.

Kataralni konjunktivitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kataralni konjunktivitis, konjunktivitis, zapaljenje vežnjače oka usled infekcije specifičnim organizmom; takođe oboljenje je poznato kao Koh-Viksov konjunktivitis.

Kateter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kateter, cev načinjena od gume, stakla ili od plastike, uvodi se u bešiku da bi se iz nje izvukao urin. Takođe, plastična cev koja se ubacuje u bilo koji šuplji organ da bi se ubrizgao…

Kateterizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kateterizacija, izvlačenje tečnosti putem katetera.