Monthly Archives: август 2013

Kaudalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaudalno, prema repu, naniže.

Kauterizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kauterizacija, spaljivanje izvesnih promena na telu putem primene električne struje, toplote iii kaustićnih sredstava.

Kaverna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaverna, šupljina u tkivu izazvana bolešću (npr. TBC).

Kavitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kavitet, duplja, šupljina u nekom organu.

Kazein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kazein, protein koji se nalazi u mleku u velikim količinama.

Keloid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keloid, preterani rast ožiljnog tkiva.

Keratin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keratin, glavna komponenta nekih rožnatih tkiva kao npr. noktiju i dlaka.

Keratitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keratitis, zapaljenje rožnjače oka.

Keratoiritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keratoiritis, zapaljenje rožnjače i dužice.

Keratoplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keratoplastika, operacija pri kojoj se vrši transplantacija (presađivanje) rožnjače.

Kemikterus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kemikterus, obojenost i degeneracija mozga i drugih živčanih struktura koja se viđa kod novorođenčadi obolelih od izvesnog tipa žutice.

Ketgut – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketgut, materijal koji se upotrebljava u hirurgiji za zašivanje rana, za šavove. U stvari taj materijal je načinjen od creva ovaca.

Ketogoneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketogoneza, proces stvaranja acetona (keton). Ovaj poremećaj vodi acidozi i čest je kod dijabetičara.

Ketonurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketonurija, prisustvo ketonskih, acetonskih tela u mokraći.

Ketoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketoza, acidoza.

Kičma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičma, vertebra, kičemni stub ili pršljenski stub, hrptenjača.

Kičma krsna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičma krsna, deo kičme koji je smešten u krsnom delu, lumbalna kičma.

Kičma leđna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičma leđna, deo kičme koji je smešten na zadnjem delu grudnog koša; torakalna kičma.

Kičma sakrokoksigealna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičma sakrokoksigealna, deo kičme koji formira zadnji zid karlice.

Kičma vratna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičma vratna, deo kičme koja se nalazi pozadi u vratu.

Kičmena fuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičmena fuzija, operacija u kojoj se spajaju pojedini delovi kičme da bi se učvrstio kičmeni kanal. Ova operacija se često radi kod skolioze, gde postoji preterano krivljenje kičipe.

Kičmena moždina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičmena moždina, deo centralnog nervnog sistema koji je smešten u vertebralnom, kičmenom kanalu.

Kičmeni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kičmeni mišići, mišići koji se pružaju duž kičmenog stuba i koji pomažu da se ispravi glava i kičmeni stub.

Kifoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kifoza, krivina kičmenog stuba u anterio posteriomom pravcu, grba.

Kinestezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kinestezija, osećaji mišićnih pokreta.

Kinetika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kinetika, nauka o pokretu Supr. statika, kineza, kretanje.

Kinidin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kinidin, lek koji se upotrebljava da bi se zaustavila nepravilnost srčanog rada.

Kinin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kinin, lek koji se dobija iz kore kininskog drveta, ranije se upotrebljavao u lečenju malarije.

Kiretaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kiretaža, grebanje, čišćenje unutrašnje površine nekog organa putem instrumenta kirete. Obično se ovaj termin odnosi na čišćenje šupljine materice.

Kiseonik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kiseonik, oksigenijum, gas bez mirisa neophodan za život. Atmosferski vazduh sadrži približno 20% kiseonika.

Klaudikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klaudikacija, bolovi pri hodanju u vidu grčeva najčešće u mišićima potkolenica, posledica nedovoljnog snabdevanja mišića arterijskom krvlju. Nekada se javlja kod oboljenja arterija, kod arterioskleroze.

Klaustrofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klaustrofobija, bolestan strah od zatvorenog prostora.

Klavikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klavikula, ključna kost.

Klempave uši – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klempave uši, uši koje se savijaju same od sebe.

Kleptomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kleptomanija, nekontrolisana želja za krađom, bolesni nagon.

Klica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klica, bilo koja bakterija ili mikroorganizam koji prouzrokuje bolest.

Klimakterijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klimakterijum, vidi menopauza.

Klineov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klineov test, test na sifilis.

Klinički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klinički, odnosi se na tok rieke bolesti dok se leži u postelji.

Klirens test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klirens test, test kojim se ispituje funkcija raznih organa i analizira brzina kojom organ uklanja neku supstancu iz krvi.