Monthly Archives: август 2013

Klitoris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klitoris, dražica, deo polnog organa žene; sadrži erektivno tkivo i predstavlja analogni organ penisu.

Klizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klizma, klistir, ubrizgavanje tečnosti u rektalni kanal radi pražnjenja creva ili radi unošenja lekova.

Kloničan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kloničan, odnosi se na mišićne kontrakcije u vidu trzaja ili spazma; supr. toničan.

Klostridijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klostridijum, grupa bakterija koje imaju spore i koje žive bez kiseonika. Pojedini članovi ovih grupa prouzorkuju tetanus, gasnu gangrenu i druge infekcije.

Ključnjača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ključnjača, klavikula.

Koagulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koagulacija, zgrušavanje, obrazovanje ugruška.

Koagulacija krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koagulacija krvi, zgrušavanje krvi.

Koarktacija aorte – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koarktacija aorte, urođena deformacija u kojoj postoji suženje aorte.

Kobalt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kobalt, hemijski elemenat koji, ako je radioaktivan, može da se upotrebi na isti način kao i rendgenski zraci u lečenju izvesnih oboljenja.

Kodein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kodein, derivat opijuma, efikasan lek za stišavanje bolova.

Koeficijent inteligencije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koeficijent inteligencije, (Q. I.), odnos individualnog mentalnog uzrasta u odnosu na hronološki uzrast, a određuje se pomoću zadavanja izvesnih psiholoških testova koji treba da se obrade.

Kohlea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kohlea, utrašnje uvo u kome su smešteni glavni organi sluha; takođe se u kohlei nalazi i čulo ravnoteže.

Koitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koitus, seksualni ili polni odnos, snošaj.

Kokcidije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokcidije, paraziti, izazivači opasnih bolesti jetre i creva.

Kokcidioidoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokcidioidoza, oboljenje pluća koje je prouzorkovano ponavljanim udisanjem spora izvesne gljive. Takođe se naziva pustinjska groznica ili groznica doline San Joahin.

Kokciks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokciks, poslednja kost na kičmenom stubu, ponekad se naziva i repna kost.

Koke – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koke, bakterije koje su okruglog oblika, kao što su stafilokoke ili streptokoke.

Kokošje grudi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokošje grudi, takva deformadja grudnog koša gde je grudna kost isturena unapred; grudi podsećaju na grudi u kokoške.

Koksa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa, kuk.

Koksa valga – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa valga, deformitet butne kosti u oblasti kuka gde je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti povećan.

Koksaki bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksaki bolest, infektivno oboljenje sa simptomima koji podsećaju na meningitis ili poliomielitis, ali koji nestaju bez posledica za nekoliko dana.

Koksalgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksalgija, bol u kukovima.

Koksa vara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa vara, deformitet butne kosti u oblasti kuka u kojoj je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti smanjen.

Kolaps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolaps, nagla slabost usled popuštanja krvotoka.

Kolateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolateralan, bočni, pobočni; sekundaran; često se ovaj termin upotrebljava da označi kolateralnu pobočnu cirkulaciju, krvne sudove kojima krv teče kada je glavni sud blokiran, zapušen.

Kolektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolektomija, uklanjanje dela debelog creva.

Koleni refleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleni refleks, patelarni refleks, mišićni pokret koji se normalno izaziva kada se tetiva kolena odsečno udari.

Koleno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleno, zglob između butne kosti i potkolenih kostiju.

Kolera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolera, teško infektivno oboljenje udruženo sa povraćanjem, dijarejama i dehidratacijom (gubljenjem tečnosti).

Kolibacil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolibacil, bacil u debelom crevu; izaziva teška oboljenja mokraćnih organa, žučnih puteva, apendicitis i dr.

Kolika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolika, oštar abdominalan (trbušni) bol za koji se misli da je prouzrokovan preterano jakim kontrakcijama creva ili drugih šupljih organa; bolan grč tkiva ili organa.

Kolitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolitis, zapaljenje sluznice debelog creva (kolon).

Kolobom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolobom, urođena deformacija irisa, dužice (obojenog dela) oka.

Kolon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolon, debelo crevo.

Kolonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolonija, oblik rasta bakterija.

Kolostomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolostomija, operacija u kojoj se debelo crevo premešta uz trbušni zid gde se zatim pravi otvor radi izbacivanja fekalija.

Kolostrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolostrum, prvi sekret, mleko, koja izlazi iz majčinih grudi posle porođaja.

Kolova fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolova fraktura, fraktura ručja koja obuhvata i prelom žbice (radijusa) i lakatne kosti (ulne).

Kolpitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolpitis, zapaljenje vagine.

Kolposkopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolposkopija, ispitivanje vagine pomoću instrumenata (spekulum).