Monthly Archives: август 2013

Konvalescencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvalescencija, oporavak posle neke bolesti.

Konveksan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konveksan, ispupčen, sočivo takvog oblika; supr. konkavan.

Konverzivna histerija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konverzivna histerija, nesvestan duševni manevar u kome se neki emocionalni problem pretvara u fizičku nesposobnost kao što se vidi u histeričnoj paralizi.

Konvoluta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvoluta, jedna od vijuga moždanog tkiva, deo velikog mozga; zavoj ili petlja creva.

Konvulzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvulzija, nagao nekontrolisani mišićni spazam, nekad udružen sa nesvesnim stanjem, grčenje.

Konvulzivni poremećaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvulzivni poremećaj, bilo koje oboljenje udruženo sa recidivirajućim konvulzijama, grčevima, kao što je na primer epilepsija.

Koordinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koordinacija, sposobnost nekih struktura ili organa da funkcionišu na odgovarajući način u vezi jedno s drugim.

Koplikove mrlje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koplikove mrlje, beličaste mrlje na sluzokoži usta koje se javljaju prilikom nastanka malih boginja.

Koprivujača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprivujača, urtikarija; alergijska reakcija kože nastala kao posledica senzibilizacije, a karakteriše se pojavom crvenih mrljica ili traka na koži.

Koprofagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprofagija, gutanje izmeta, često kod duševno obolelih ili dece.

Koprofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprofobija, bolesna odvratnost prema defekaciji, pražnjenju creva, i na fekalije.

Kopulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kopulacija, spajanje brakom, venčanje, polno sparivanje.

Korakoklavikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korakoklavikularan, odnosi se na tačku gde se lopatica spaja sa ključnom kosti.

Kordotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kordotomija, hirurško presecanje nerva kičmene moždine zbog nesnosnog bola.

Korijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korijum, najdublji sloj kože.

Koriza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koriza, kijavica, prehlada.

Kornea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kornea, providna opna na površini očne jabučice; rožnjača.

Koronama okluzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koronama okluzija začepljenje (tromboza) neke koronarne arterije.

Koronama tromboza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koronama tromboza, ugrušak u nekoj arteriji srca.

Koronarne arterije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koronarne arterije, venačne, arterije koje snabdevaju krvlju srčani mišić, a granaju se spoljnom stranom srca.

Korpus luteum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korpus luteum, žuto telo; žućkasta oblast u jajniku koja se nalazi na mestu gde je formirano jaje koje prsne iz žlezde pre menstruacije.

Korpuskul– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korpuskul, telašce, ćelija okruglog oblika, kao što je eritrocit, crveno krvno zrno.

Korteks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korteks, površinski sloj bilo kog organa; kora.

Kortikosteroid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kortikosteroid, hemijsko jedinjenje sa svojstvima hormona koje luči kora nadbubrežnih žlezda.

Kortizon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kortizon, hormon koji luči.

Korteks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korteks, kora nadbubrežnih žlezda.

Kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kost, deo skeleta, osnova čitavog tela.

Kostalni luk – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kostalni luk, rebarni luk, luk koji forimiraju rebra na prednjoj strani tela.

Kosti vomera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kosti vomera, kosti koje odvajaju dve strane nosa.

Koščice uha – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koščice uha, tri male koščice slušnog aparata smeštene u srednjem uhu (čekić, nakovanj i uzengija).

Košmar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Košmar, mora, strašan san, praćen strahom i nekontrolisanim pokretima, agitacijom (nemirom).

Koštana resekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koštana resekcija, hirurško uklanjanje kosti, dok ostala tkiva ostaju nedirnuta.

Koštana srž – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koštana srž, meko tkivo koje se nalazi unutar dugih kostiju i koje stvara krvne ćelije.

Kozmetička hirurgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kozmetička hirurgija, hirurgija koja ima za cilj da ulepša ili popravi izgled nekog pacijenta.

Kranijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kranijum, lobanja.

Kraniotabes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kraniotabes, omekšavanje kostiju lobanje, naročito poatiljka, najčešće kod dece obolele od rahitisa ili sifilisa.

Kraniotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kraniotomija, hirurška intervencija koja podrazumeva otvaranje lobanje da bi se doprlo do mozga.

Krasta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krasta, mrtvo tkivo koje se odvaja od rane.

Kratkovidost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kratkovidost, miopija; stanje u kome je očna jabučica suviše duga, zapravo njen prečnik, tako da slika pada ispred mrežnjače. Objekti koji se nalaze blizu vide se mnogo jasnije od objekata koji su na izvesnoj udaljenosti.

Kravlje boginje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kravlje boginje, reakcija koju prouzrokuje vakcinacija protiv velikih boginja.