Monthly Archives: август 2013

Kolumela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolumela, stubić, tkivo između nozdrva.

Koma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koma, nesvesno stanje.

Komatozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komatozan, stanje gubitka svesti iz koga se bolesnik ne može probuditi.

Komedo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komedo, sijedac, začepljena lojna žlezda u koži.

Kominutivni prelom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kominutivni prelom, prelom u kojem su kosti slomljene na niz komada.

Komisurotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komisurotomija, operacija na srcu u kojoj se deformisani srčani zalistak preseče tako da se omogući priticanje normalne količine krvi u srčane komore.

Kompatibilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompatibilnost, ako se tiče krvnih grupa, sposobnost da se krv dve različite osobe meša, a da ne dođe do zgrušavanja krvi; međusobna podnošljivost lekova, i krvi.

Kompenzirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompenzirati, nadoknaditi, uravnotežiti izvestan poremećaj.

Kompleks inferiornosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompleks inferiornosti, zastareo termin koji se primenjuje na duševno stanje u kome se osoba oseća neadekvatnom, nedoraslom određenoj situaciji, zadatku itd.

Kompleks simptoma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompleks simptoma, svi simptomi nekog oboljenja.

Komplikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komplikacija, obično nepredvidljiva situacija koja se događa za vreme toka neke bolesti i pogoršava stanje.

Kompresa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompresa, mek topao oblog; jastuče od gaze koje se upotrebljava za previjanje neke rane uz pritiskanje.

Kompresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompresija, jak pritisak, često se primenjuje da bi se kontrolisalo površinsko krvarenje.

Koncentracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koncentracija, stepen razređenja nekog rastvora.

Kondenzacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondenzacija, pretvaranje nekog gasa u tečno stanje.

Kondicioniranje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondicioniranje, sticanje nove reakcije na poznat stimulus, ili stari odgovor na novi stimulus.

Kondilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondilus, okruglasti deo kosti na zglobnim okrajcima, čukalj.

Kondilomi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondilomi, bradavičasti izraštaji virusnog porekla oko telesnih otvora (čmara i dr.)

Kongenitalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongenitalni, urođeni, nasleđeni.

Kongenitalni defekti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongenitalni defekti, urođeni deformiteti, anomalije, mane.

Kongestija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongestija, navala preteranih količina krvi u nekoj oblasti, kao što je npr. sluzokoža nosa u toku prehlada.

Konha – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konha, šuplji deo spoljnjeg uha.

Konjunktivitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konjunktivitis, zapaljenje rožnjače, pokrovne opne oka.

Konkavan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konkavan, izdubljen, sočivo takvog oblika; supr. konveksan.

Konkrement – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konkrement, kamen, npr. bubrežni ili žučni kamen; vidi kalkulus.

Konsangvinitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konsangvinitet, krvnosrodst vo.

Konsolidacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konsolidacija, faza patoanatomskih zbivanja u plućima gde postoji zapaljenje, pneumonija; faza učvršćivanja i zarastanja preloma kosti.

Konstipacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstipacija, opstipacija, zatvor, teškoće crevnog pražnjenja.

Konstitucionalno oboljene – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstitucionalno oboljene, oboljenje koje nastaje zbog posebnog sklopa, sastava pojedinih osoba.

Konstrikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstrikcija, suženje.

Kontagiozni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontagiozni, zarazan, prilepčiv.

Kontaktna sočiva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontaktna sočiva, sočiva koja služe za poboljšanje vida, a koja prianjaju direktno na prednju površinu očne jabučice.

Kontaminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontaminacija, zagađenje; omogućavanje da inficirani materijal dospe na čiste površine.

Kontraceptivno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraceptivno sredstvo, sredstvo koje se upotrebljava da spreči začeće (trudnoću).

Kontraindikovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraindikovano, ono što se ne savetuje, ne preporučuje; što nije dozvoljeno u ispitivanju ili lečenju iz posebnih razloga.

Kontrakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrakcija, privremeno skraćenje grčenjem nekog mišića.

Kontraktilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraktilnost, sposobnost tkiva da se skraćuje ili kon trakuje.

Kontrastna boja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrastna boja, upotrebljava se da bi obojila tkiva koja će se zatim ispitivati mikroskopski, rendgenski i sl.

Kontrastno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrastno sredstvo, materije kao što je barijum koje se daju da bi se omogućilo da se putem rendgenskih zrakova prikažu izvesni delovi tela.

Kontuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontuzija, modrica, uboj, nagnječenje.