Monthly Archives: август 2013

Lipodistrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipodistrofija, metaboličan poremećaj u kome mast iščezava iz prostora ispod kože.

Lipoidno oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipoidno oboljenje, grupa oboljenja u kojima se depoziti materija sličnih masti javljaju u slezini, jetri i drugim organima. Niman-Pikova bolest i Gošeova bolest su Lipoidoze.

Lipom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipom, benigni tumor masnog tkiva.

Liposarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liposarkom, maligni tumor koji potiče iz masnog tkiva.

Lisa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lisa, rabijes, besnilo.

Litijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Litijaza, stvaranje kamenova unutar organizma, npr. u mokraćnoj bešici.

Liza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liza, postepeno kretanje nabolje, povlačenje i smanjenje simptoma i temperature; supr. kriza; takođe presecanje athezija za vreme operacije.

Lizin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lizin, esencijalna aminokiselina.

Lobanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobanja, kranijum, koštana struktura u kojoj se nalazi mozak.

Lobama pneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobama pneumonija, zapaljenje plućnih režnjeva.

Lobektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobektomija, hirurško uklanjanje nekog obolelog lobusa (jedan režanj) pluća.

Lobotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobotomija, operacija koja se obavlja na prednjem delu mozga u pokušaju da se uklone ili olakšaju izvesni oblici slaboumnosti.

Lobus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobus, zaokrugljeni segment ili režanj nekog organa; pluća imaju pet lobusa.

Lokalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalan, ograničen; nerasprostranjen.

Lokalizovan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalizovan, ograničen na jedno mesto, negeneralizovan.

Lokomocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokomocija, sposobnost za kretanja.

Lokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokus, mesto; lokalizovana oblast.

Longitudinalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Longitudinalan, duž ose tela; po dužini.

Lordoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lordoza, preterano krivljenje lumbalne kičme, savijanje napred.

Losion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Losion, medicinski rastvor koji se primenjuje na kožu.

Loša sanacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Loša sanacija, loše zaceljenje ili sjedinjavanje fragmenata slomljene kosti, srašćenje fragmenata u nepravilnom položaju.

Ludvigova angina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ludvigova angina, infekcija dna usne duplje koja se proteže naniže duž vrata prema larinksu.

Lues – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lues, sifilis.

Luksacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Luksacija, iščašenje (kosti).

Lumbago – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbago, bol u slabinskom predelu, krstobolja.

Lumbalna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna oblast, krsta, slabinski donji deo leđa.

Lumbalna punkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna punkcija, ubadanje iglom kroz lumbalni deo da bi se doprlo u kičmeni kanal i time se dobila spinalna tečnost, likvor.

Lumbodorzalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbodorzalno, odnosi se na donji deo leđa i deo grudnog koša.

Lumbrikalni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbrikalni mišići, mali mišići u šaci i stopalu.

Kadaver – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kadaver, leš, mrtvo telo.

Kaheksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaheksija, stanje krajnje izmršavelosti, slabosti.

Kalcemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcemija, koncentracija minerala kalcijuma u krvi.

Kalcifikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcifikacija, depozit kalcijuma u tkivima tela.

Kalcijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcijum, hemijski element, mineral normalno prisutan u telesnim tkivima, naročito u kostima, zubima i u krvnoj plazmi.

Kalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalem, tkivo koje treba da zameni neki defekt, a uzima se sa drugog dela istog tela ili sa drugog tela.

Kalem peteljkasti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalem peteljkasti, kožni kalem koji se prenosi sa jednog dela tela na drugi tako što se upotrebljava nožica, peteljka tkiva ili tkivo u obliku cevi.

Kalemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalemija, prisustvo kalijuma u krvi.

Kalkaneus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalkaneus, petna kost.

Kalkulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalkulus, kamen, npr. bubrežni kamen i kamen u žučnoj kesici, vidi konkrement.

Kalorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalorija, jedinica toplote.