Monthly Archives: септембар 2013

Skrotum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skrotum, mošnice, kožna kesa smeštena ispod penisa u kojoj se nalaze testisi.

Skvamozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skvamozan, oblikom podseća na krljušt ribe, ljuskast.

Slaboumnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slaboumnost, mentalno, duševno stanje koje je ispod normalnog, ali još uvek iznad onoga koje se označava imbecilnošću ili idiotijom.

Slepilo za boje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slepilo za boje, nesposobnost da se razlikuju boje; često nasledna karakteristika koja se javlja samo kod muškaraca, daltonizam.

Slepo crevo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slepo crevo, početni deo debelog creva, ispred spoja sa tankim crevom. Na njegovom slobodnom kraju nalazi se crvuljak.

Slezina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slezina, organ u gornjem levom delu trbuha. To je hemolimfni organ koji za vreme života embriona stvara krvne ćelije. Posle je jedna od funkcija slezine da uklanja istrošena crvena krvna zraca.

Slika, u oku – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slika, u oku, slika predmeta koju dobija retina (mrežnjača) smeštena u pozadini očne jabučice.

Službena zabrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Službena zabrana, branjenje pacijentu da učini nešto.

Smegma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Smegma, materijal koji luče lojne žlezde u udnoj navlaci penisa ili velikim usnama vulvi kod žena.

Soba za intenzivnu negu – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Soba za intenzivnu negu, prostorija gde se pacijenti oporavljaju od neke hirurške intervencije.

Sočivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sočivo, deo oka koji se nalazi iza zenice i koji fokusira, pribira svetlosne zrake na mrežnjaču.

Sok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sok, lučevine želuca, creva ili neke od žlezda, kao što je npr. pankreas.

Solarni pleksus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solarni pleksus, živčani centar u gornjem delu abdomena.

Solubilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solubilan, sposoban za rastvaranje.

Solucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Solucija, rastvor, mešavina čvrste, tečne ili gasovite materije u tečnosti.

Somatoplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somatoplazma, telesne ćelije, nasuprot ćelijama u ovarijumima ili testisima koje se nazivaju germinativna plazma.

Somatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somatski, odnosi se na telo, telesni.

Somnabulizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somnabulizam, hodanje u snu.

Somnolencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Somnolencija, pospanost.

Sonda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

sonda, tanak metalni instru- ment koji se upotrebljava za ispztivanje rana kanala i šup- ljina u telu; gumena cev za crpljenje želudačnog ili duo- denalnog soka, urina i sl. radi ispitivanja.

Soni rastvor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Soni rastvor, rastvor soli.

Sopor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sopor, dremanje, želja za spavanjem.

Soporifičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Soporifičan, lekovi ili sredstva koja prouzrokuju dubok san.

Sor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sor, gljivična infekcija usta kod novorođenčadi; mlečac.

Spastičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spastičan, karakteriše se spazmima, grčevima.

Spastičnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spastičnost, produženo i trajno kontrahovanje ili grčenje nekog mišića.

Spazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spazam, iznenadno i snažno kontrahovanje ili grčenje ne- kog mišiča.

Spazam, hronični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spazam, hronični, mišićne kontrakcije i relaksacije koje se događaju intermitentno (prestane pa se opet pojavi).

Spazam, tonićni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spazam, tonićni, mišićne kontrakdje koje se odvijaju postepeno i traju.

Spazmodično – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spazmodično, odnosi se na spazam, grčenje ili se karakteriše spazmom.

Spekulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spekulum, bilo koji instrument koji se uvodi u telesne otvore tako da lekar, koji bolesnika pregleda, može da ih osmotri.

Spermatocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spermatocit, prethodnik zrele muške polne ćelije.

Spermatogeneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spermatogeneza, proces u kome se formiraju muške polne ćelije.

Spermatokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spermatokela, cista testisa ili epididimisa (pasemenika).

Spermatozoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spermatozoid, muška polna ćelija.

Spermna vrpca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spermna vrpca, cevasta struktura koja vodi od testisa do semenih kesica, vaz deferans.

Spikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spikula, mali oštar deo nekog čvrstog tkiva kao što je npr. kost.

Spina bifida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spina bifida, urođena mana u kojoj usled nepotpunogformiranja i spajanja pršljenova kičmenog kanala postoji rascep kroz koji ispadaju kičmena moždina i nervi.

Spina bifida okulta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spina bifida okulta, urođena deformacija u kojoj postoji nepotpuno formiranje kičmenog kanala, ali ne dolazi do hemije ili protruzije.

Spinalni akcesorni nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spinalni akcesorni nerv, drugi lobanjski živac koji snabdeva mišiće u vratu.