Monthly Archives: септембар 2013

Staza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Staza, stazis, stagnacija, zastoj; supr. metastaza.

Stažer – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stažer, stažist, diplomirani medicinar, lekar, koji radi u bolnid radi svog obučavanja i leči pacijente pod nadzorom osoblja te ustanove.

Steapsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steapsin, enzim koji nastaje u pankreasu, a funkdja mu je digestija, rastvaranje masti.

Steatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steatitis, sklonost gojenju.

Steatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steatom, lojna cista.

Steatoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steatoreja, masna stolica.

Stelaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stelaran, u obliku zvezde, zvezdolik.

Stenokardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenokardija, stezanje srca, angina pektoris.

Stenonov kanal – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenonov kanal, kanal koji vodi iz pljuvačne žlezde u ugao donje vilice sa unutrašnje strane obraza. Njime se transportuje pljuvačka u usta.

Stenoza, konstrikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenoza, konstrikcija ili sužavanje sudova, puteva ili otvora.

Stenoza, aortna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenoza, aortna, sužavanje valvule aorte.

Stenoza, mitralna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenoza, mitralna, sužavanje mitralne valvule srca.

Stenoza, trikuspidna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenoza, trikuspidna, suženje trikuspidne valvule srca (tro- lisnog ušća).

Stenoza, pilorična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stenoza, pilorična, sužavanje izlaznog dela želuca u dvanaestopalačno crevo.

Stereogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stereogram, trodimenzionalna slika dobijena putem x-zraka.

Sterilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sterilan, bez klica; neplodan.

Sterilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sterilizacija, uništavanje klica.

Sterkolit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sterkolit, tvrdi deo stolice, fecesa.

Stemalna punkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stemalna punkcija, zabadanje specijalno načinjene igle u srž grudne kosti da bi se dobio uzorak koštane srži.

Stemoklavikulama oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stemoklavikulama oblast, odnosi se na obe ključne kosti i grudnu kost.

Sternokleidomastoidni mišič – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sternokleidomastoidni mišič, veliki mišić sa obe strane vrata koji se pruža od oblasti iza uha do spoja grudne kosti i ključne kosti. Skračenje ovih mišića može dovesti do krivog vrata (tortikolis).

Sternum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sternum, grudna kost.

Steroidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Steroidi, lekovi hormonskog porekla, naročito oni iz hipofizne i nadbubrežne žlezde. Kortizon i ACTH su steroidni lekovi.

Stemotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stemotomija, presecanje grudne kosti, kao operativan pristup organima u medijastinumu.

Stetoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stetoskop, instrument koji upotrebljava lekar da bi pojačao zvuke koji se čuju u telu kao što su npr. srčani tonovi i disanje.

Stidni organi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stidni organi, spoljni genitalni organ, naročito ženski.

Stigma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stigma, znak koji označava postojanje nekog specijalnog stanja.

Stilova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stilova bolest, hronična reumatska bolest u detinjstvu.

Stimulant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stimulant, bilo koji lek koji dovodi do stimulacije.

Stimulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stimulacija, nešto što prouzrokuje da se telo dovede u stanje ekscitacije; draženje, podsticanje.

Stišavanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stišavanje, iščezavanje ili smirivanje simptoma.

Stolica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stolica, feces, izmet.

Stolica, masna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stolica, masna, feces koji sadrži velike količine masti, kao kod oboljenja gušterače (pan- kreasa).

Stolica, katranasta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stolica, katranasta, tamna, crna stolica nalik na katran koja nastaje usled krvarenja unutar gornjeg dela intestinalnog trakta.

Stoma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stoma, otvor, usta.

Stomahikum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomahikum, lek koji ima za dlj da pojača apetit.

Stomak, želudac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomak, želudac, deo digestivnog trakta smešten između jednjaka i dvadnaestopalačnog creva. To je struktura proširena i nalik na vreću, a njena glavna funkdja je da usitni hranu i da započne proces varenja.

Stomatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomatitis, zapaljenje sluzokože usta.

Stomodeum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomodeum, usta embriona tokom ranog razvoja.

Strabizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Strabizam, razrokost, zrikavost.