Blog Archives

Longitudinalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Longitudinalan, duž ose tela; po dužini.

Lordoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lordoza, preterano krivljenje lumbalne kičme, savijanje napred.

Losion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Losion, medicinski rastvor koji se primenjuje na kožu.

Loša sanacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Loša sanacija, loše zaceljenje ili sjedinjavanje fragmenata slomljene kosti, srašćenje fragmenata u nepravilnom položaju.

Ludvigova angina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ludvigova angina, infekcija dna usne duplje koja se proteže naniže duž vrata prema larinksu.

Lues – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lues, sifilis.

Luksacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Luksacija, iščašenje (kosti).

Lumbago – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbago, bol u slabinskom predelu, krstobolja.

Lumbalna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna oblast, krsta, slabinski donji deo leđa.

Lumbalna punkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna punkcija, ubadanje iglom kroz lumbalni deo da bi se doprlo u kičmeni kanal i time se dobila spinalna tečnost, likvor.

Lumbodorzalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbodorzalno, odnosi se na donji deo leđa i deo grudnog koša.

Lumbrikalni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbrikalni mišići, mali mišići u šaci i stopalu.

Kadaver – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kadaver, leš, mrtvo telo.

Kaheksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kaheksija, stanje krajnje izmršavelosti, slabosti.

Kalcemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcemija, koncentracija minerala kalcijuma u krvi.

Kalcifikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcifikacija, depozit kalcijuma u tkivima tela.

Kalcijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalcijum, hemijski element, mineral normalno prisutan u telesnim tkivima, naročito u kostima, zubima i u krvnoj plazmi.

Kalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalem, tkivo koje treba da zameni neki defekt, a uzima se sa drugog dela istog tela ili sa drugog tela.

Kalem peteljkasti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalem peteljkasti, kožni kalem koji se prenosi sa jednog dela tela na drugi tako što se upotrebljava nožica, peteljka tkiva ili tkivo u obliku cevi.

Kalemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalemija, prisustvo kalijuma u krvi.

Kalkaneus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalkaneus, petna kost.

Kalkulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalkulus, kamen, npr. bubrežni kamen i kamen u žučnoj kesici, vidi konkrement.

Kalorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalorija, jedinica toplote.

Kalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalus, nova kost, koštani ožiljak od vezivnog tkiva koja se razvija na mestu nekog preloma.

Kancer – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kancer, rak, zloćudni tumor bilo koje vrste.

Kandžasta ruka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kandžasta ruka, deformaciji šake koja je nastala kao posledica paralize živaca koji daju oganke za srednji, domali i mali prst.

Kandžasto stopalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kandžasto stopalo, stopalo sa izvanredno visokim svodom (pes cavus).

Kanov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kanov test, test za sifilis u kome se upotrebljava krv radi ispitivanja.

Kantus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kantus, uglovi koje formiraju očni kapci.

Kapilari – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kapilari, vrlo mali krvni sudovi iz kojih oksigenisana krv i hranljive materije koje se u njoj nalaze odlaze direktno u tkiva tela.

Kapsula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kapsula, ovojnica ili prekrivač.

Karantin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karantin, izolacija i zadržavanje osoba koje su bile izložene nekoj zaraznoj bolesti.

Karbunkul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karbunkul, veliki apces iz kojeg se gnoj cedi iz više otvora.

Karcinogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karcinogen, materija koja stimuliše formaciju, stvaranje nekog kancera.

Karcinom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Karcinom, vrsta malignog tumora, bolest raka.

Kardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardija, želudačni ulaz, gornji deo želuca gde se on spaja sa jednjakom (ezofagusom).

Kardijačni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijačni, odnosi se na kardiju.

Kardijak arest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijak arest, prestanak rada srca.

Kardijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardijalni, odnosi se na srce.

Kardio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kardio predmetak sa značenjem srce.