Blog Archives

Lanugo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lanugo, fina dlaka koja se nalazi na novorođenčetu. Ona se postepeno zamenjuje običnom dlakom kako dete postaje starije.

Laparatomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laparatomija, presecanje trbušnog zida da bi se došlo do trbušne, odnosno abdominalne duplje.

Laringitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laringitis, zapaljenje grkljana (larinksa) i dušnika.

Laringolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laringolog, lekar specijalista za grkljan i njegove bolesti.

Laringoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laringoskop, instrument sa ogledalom koji se upotrebljava za ispitivanje larinksa.

Laringospazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laringospazam, žestok spazam (grč) i začepljenje larinksa.

Larinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Larinks, grkljan, duplja glasa, organ glasa, smešten između osnove jezika i dušnika (trahea). Nalazi se s prednje strane vrata i spolja se vidi kao Adamova jabučica.

Lasarova pasta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lasarova pasta, mast koja se upotrebljava u lečenju ekcema i izvesnih drugih stanja kože.

Latentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Latentan, skriven, neočekivan; bez utvrđenih uzroka i znakova bolesti:

Lateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lateralan, bočni, pobočni, sa strane; supr. medijalan.

Laudanum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laudanum, tinktura opijuma, ponekad se daje da bi se ublažile kolike.

Lavaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lavaža, ispiranje stomaka, želuca.

Lečenje sestre Keni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lečenje sestre Keni, metod lečenja dečje paralize; olakšanje mišićnog spazma putem primene vlažnih kompresa.

Lečenje šokovima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lečenje šokovima, električna struja koja se primenjuje na moždano tkivo, a prouzrokuje trenutnu nesvest i grčeve. Obično se upotrebljava da bi se pomoglo duševno obolelim osobama.

Lejomiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lejomiom, tumor nastao od glatkih mišića, najčešće materice.

Lekovit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lekovit, nešto što sadrži lek.

Lekoviti preparat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lekoviti preparat, svojstvo da leči.

Lepra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lepra, guba, hronična infektivna bolest koja se javlja u tropskim zemljama, izazivaju je Hanzenovi bacili a udružena je s gubitkom osećaja u izvesnim delovima tela.

Letalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Letalan, smrtan.

Letargični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Letargični, encefalitis, bolest spavanja nastala kao posledica infekcije mozga.

Letargija– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Letargija, neaktivnost, pospanost.

Leukemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukemija, grupa malignih, fatalnih oboljenja zbog patoloških promena belih krvnih zrnaca i krvotvornih organa; rak krvi.

Leukemoidna reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukemoidna reakcija, prisustvo belih krvnih ćelija koje se obično vide u krvi kod leukemije, ali je ovo stanje zapravo posledica izvesnih drugih faktora.

Leukociti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukociti, bela krvna zmca, bezbojne ćelije koje štite organizam od bolesti. Većinom se kreću slobodno u krvnim sudovima.

Leukocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukocitoza, (pravilnije hiperleukocitoza) povećanje broja cirkulišućih belih krvnih zrnaca.

Leukocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukocitoza se javlja za vreme infekcija i toksičnih stanica.

Leukopenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukopenija, smanjivanje broja belih krvnih zrnaca u krvotoku.

Leukoplakija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukoplakija, oboljenje kod kojeg se javlja zadebljanje i preterani rast sluzokožne membrane, ponekad dovodi do stvaranja raka. Često se viđa u ustima, na jeziku ili u vagini.

Leukoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukoreja, beličasti sekret iz vagine.

Leukotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukotomija, presjecanje izvesnih moždanih vlakana radi lečenja od nekih duševnih poremećaja i bolesti.

Levkaste grudi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Levkaste grudi, deformacija grudne kosti, kao posledica rahitisa. Postoji udubljenje stemuma, grudne kosti.

Levuloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Levuloza, voćni šećer.

Lezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lezija, promena u strukturi tkiva nastala kao posledica povrede ili oboljenja, povreda, ozleda.

Ležeći položaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ležeći položaj, ležanje; odmaranje.

Libido – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Libido, seksualna želja i seksualni nagon.

Ligament – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ligament, čvrsto vezivno tkivo koje drži kosti zajedno, u jednoj celini; žiličasta tvorevina, veza.

Ligatura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ligatura, podvezivanje.

Ligirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ligirati, podvezati.

Lihen planus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lihen planus, često kožno oboljenje udruženo sa crvenkasto purpurnim mrljama na koži.

Lijen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lijen, slezina.