Blog Archives

Morbidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidan, nezdrav, bolestan.

Morbidno stanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidno stanje, morbiditet, odnos broja obolelih ljudi i broja ljudi koji čine ukupno stanovništvo, broj oboljenja.

Morbili – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbili, male boginje.

Morfin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfin, hemijsko jedinjenje koje se dobija iz opijuma.

Morfologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfologija, nauka o anatomiji, građenju.

Moribundan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moribundan, moribundus, umirući; nesvestan ili polusvestan.

Mortalitet– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mortalitet, smrtnost.

Motilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Motilitet, sposobnost za pokretanje.

Mozak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mozak, središte centralnog nervnog sistema. Deo koji je smešten unutar lobanje.

Moidani nervi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moidani nervi, dvanaest pari živaca koji počinju u velikom mozgu i izlaze kroz otvore na lobanji.

Mrtvorođenče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mrtvorođenče, rođenje mrtvog deteta.

Mukokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokela, šupljina ispunjena mukoznom sekrecijom.

Mukokutani spoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokutani spoj, oblast gde se koža spaja sa mukoznom membranom, sluzokožom, kao što su usne i usta ili ivica anusa i koža stražnjice.

Mukozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozan, odnosi se na mukus sluz.

Mukozna membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozna membrana, sluzokoža, površinska membrana sastavljena od ćelija koje luče različite vrste mukusa, sluzi, kao što je npr. sloj ćelija koji oblaže respiratorni i gastrointestinalni trakt.

Mukozne ploče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozne ploče, erupcije koje se vide u ustima i oko usana za vreme drugog stadijuma sifilisa.

Mukus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukus, sluz, gusta tečnost koju luče sluzne žlezde.

Multi prefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multi prefiks sa značenjem mnogo, višestruko.

Multilateralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multilateralno, mnogostrano, višestrano.

Multipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipara, žena koja je rodila više dece.

Multipla skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipla skleroza, diseminovna skleroza; hronično oboljenje nervnog sistema koje dovodi do delimične paralize.

Mumps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mumps, epidemični parotitis; zaušci; visoko kontagiozno virusno oboljenje koje prouzrokuje otok parotidnih žlezda koje su smeštene na uglovima viličnih kostiju.

Muskulatura– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskulatura, svi mišići tela, mišićni pribor.

Muskuloskeletni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskuloskeletni sistem, kosti, mišići, ligamenti, tetive i zglobovi organizma.

Mutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutacija, promena u karakteristikama nekog organizma koja je nastala kao rezultat promena u genima ili drugim hereditamim faktorima.

Mutilirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutilirati, osakatiti, obogaljiti

Mutizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutizam, mutavost; odsustvo govora.

Muva cece – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muva cece, afrička muva koja ponekad prenosi agens koji dovodi do afričke bolesti spavanja.

L.E – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

L.E., lupus eritematozus.

Labija majora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Labija majora, velike usne (nabori kože) spoljnih ženskih polnih organa.

Labirintitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Labirintitis, zapaljenje unutrašnjeg uha, često udruženo sa vrtoglavicama i poremećajem osećaja ravnoteže.

Laboratorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laboratorija, mesto gde se izvode i obavljaju klinički testovi.

Laceracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laceracija, posekotina ili rana.

Laici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laici, svi ljudi izvan neke određene profesije, struke.

Lajšmanioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lajšmanioza, oboljenje prouzrokovano jednim parazitom, a prenosi se ujedom izvesnih muva.

Lakrimacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lakrimacija, plakanje.

Lakrimalne žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lakrimalne žlezde, suzne žlezde, suzne vrećice.

Laksativ – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laksativ, purgativno sredstvo, sredstvo za čišćenje, za proterivanje.

Laktacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktacija, stvaranje, lučenje mleka iz dojki.

Laktalbumin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktalbumin, protein koji se nalazi u mleku.