Blog Archives

Motilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Motilitet, sposobnost za pokretanje.

Mozak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mozak, središte centralnog nervnog sistema. Deo koji je smešten unutar lobanje.

Moidani nervi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moidani nervi, dvanaest pari živaca koji počinju u velikom mozgu i izlaze kroz otvore na lobanji.

Mrtvorođenče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mrtvorođenče, rođenje mrtvog deteta.

Mukokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokela, šupljina ispunjena mukoznom sekrecijom.

Mukokutani spoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukokutani spoj, oblast gde se koža spaja sa mukoznom membranom, sluzokožom, kao što su usne i usta ili ivica anusa i koža stražnjice.

Mukozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozan, odnosi se na mukus sluz.

Mukozna membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozna membrana, sluzokoža, površinska membrana sastavljena od ćelija koje luče različite vrste mukusa, sluzi, kao što je npr. sloj ćelija koji oblaže respiratorni i gastrointestinalni trakt.

Mukozne ploče – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukozne ploče, erupcije koje se vide u ustima i oko usana za vreme drugog stadijuma sifilisa.

Mukus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mukus, sluz, gusta tečnost koju luče sluzne žlezde.

Multi prefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multi prefiks sa značenjem mnogo, višestruko.

Multilateralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multilateralno, mnogostrano, višestrano.

Multipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipara, žena koja je rodila više dece.

Multipla skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Multipla skleroza, diseminovna skleroza; hronično oboljenje nervnog sistema koje dovodi do delimične paralize.

Mumps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mumps, epidemični parotitis; zaušci; visoko kontagiozno virusno oboljenje koje prouzrokuje otok parotidnih žlezda koje su smeštene na uglovima viličnih kostiju.

Muskulatura– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskulatura, svi mišići tela, mišićni pribor.

Muskuloskeletni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskuloskeletni sistem, kosti, mišići, ligamenti, tetive i zglobovi organizma.

Mutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutacija, promena u karakteristikama nekog organizma koja je nastala kao rezultat promena u genima ili drugim hereditamim faktorima.

Mutilirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutilirati, osakatiti, obogaljiti

Mutizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutizam, mutavost; odsustvo govora.

Muva cece – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muva cece, afrička muva koja ponekad prenosi agens koji dovodi do afričke bolesti spavanja.

L.E – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

L.E., lupus eritematozus.

Labija majora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Labija majora, velike usne (nabori kože) spoljnih ženskih polnih organa.

Labirintitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Labirintitis, zapaljenje unutrašnjeg uha, često udruženo sa vrtoglavicama i poremećajem osećaja ravnoteže.

Laboratorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laboratorija, mesto gde se izvode i obavljaju klinički testovi.

Laceracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laceracija, posekotina ili rana.

Laici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laici, svi ljudi izvan neke određene profesije, struke.

Lajšmanioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lajšmanioza, oboljenje prouzrokovano jednim parazitom, a prenosi se ujedom izvesnih muva.

Lakrimacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lakrimacija, plakanje.

Lakrimalne žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lakrimalne žlezde, suzne žlezde, suzne vrećice.

Laksativ – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laksativ, purgativno sredstvo, sredstvo za čišćenje, za proterivanje.

Laktacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktacija, stvaranje, lučenje mleka iz dojki.

Laktalbumin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktalbumin, protein koji se nalazi u mleku.

Laktaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktaza, enzim koji vari mlečni šećer.

Laktična kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktična kiselina, hemijsko jedinjenje koje pomaže u varenju mleka te se ponekad dodaje pri spremanju obroka za dete.

Laktobacilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktobacilus, vrsta korisne bakterije koja se nalazi u digestivnom traktu. Ove bakterije stvaraju laktičnu kiselinu.

Laktoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktoza, mlečni šećer.

Lalacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lalacija, vrskanje, izgovaraige slova l umesto r, tepanje, zvuci koje ispušta malo dete.

Lambda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lambda, oblast u obliku slova l na zadnjem delu lobanje gde se spajaju određene kosti.

Laminektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laminektomija, operacija kojom se postiže uklanjanje vertebralnih lukova, odnosno lukova pršljenskih tela. Obično se obavlja da bi se omogućio pristup kičmenoj moždini radi uklanjanja nekog tumora.