Blog Archives

Mlečni zubi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečni zubi, prvi zubi, dečji zubi, mlečnjaci.

Mleko acidofilno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko acidofilno, mleko koje sadrži specijalne kulture korisnih bakterija poznatih kao laktobacilus acidofilus.

Mleko albuminsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko albuminsko, mleko koje sadrži velike količine proteina i masti, ali male količine šećera i soli.

Mleko dijalizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko dijalizovano, mleko iz koga je uklonjen šećer.

Mleko evaporisano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko evaporisano, konzervisano mleko iz koga je otklonjena polovina vode.

Mleko homogenizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko homogenizovano, mleko tako obrađeno da je njegova masnoća razbijena u sićušne čestice te se prema tome posebno u mleku ne izdvaja.

Mleko kazeinsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko kazeinsko, isto kao i albuminsko mleko.

Mleko majčino – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko majčino, mleko iz majčinih grudi.

Mleko modifikovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko modifikovano, mleko tako izmenjeno da su njegovi sastojci u sličnoj proporciji sa onima koji se nalaze u majčinom mleku.

Mleko obrano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko obrano, mleko sa koga je pokupljen, otklonjen kajmak.

Mleko pasterizovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko pasterizovano, mleko koje je 40 minuta grejano na temperaturi od 60° pa do 70° Celzijusa.

Mleko pojačano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko pojačano, mleko kome su dodati vitamini, kajmak, albumin ili druge materije.

Mleko proteinsko – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko proteinsko, mleko bogato proteinom, a siromašno u šećeru i masnim materijama.

Mleko sa certifikatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko sa certifikatom, izvanredno čisto, bogato mleko za koje su vlasti izdale rešenje da odgovara visokim standardima.

Mleko, veštičje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mleko, veštičje, mleko koje se viđa iz grudi novorođenčeta.

Mm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mm, milimetar; hiljaditi deo metra.

Mobilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mobilizacija, oslobađanje nekog organa od njegovih pripoja; takođe vraćanje pokretljivostv ukrućenom zglobu.

Močvarna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Močvarna groznica, malarija.

Modeliranje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Modeliranje, preklapanje kostiju lobanje još nerođenog deteta dok ono prolazi kroz karlični izlaz u toku porođaja.

Mokraćna kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mokraćna kiselina, normalno hemijsko jedinjenje koje se nalazi u kivi, purini.

Mokrenje u krevet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mokrenje u krevet, enureza, nevoljno mokrenje tokom sna.

Molar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Molar, jedan od velikih zuba koji se nalazi pozadi u vilici, a služi za žvakanje, kutnjak.

Molekul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Molekul, najmanja čestica neke materije koja ispoljava sva njena svojstva.

Moluskum kontagiozum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moluskum kontagiozum, hronično oboljenje kože u kojoj postoje izolovani, uzdignuti, okruglasti čvorići veličine graška, žućkasto ružičaste boje.

Mongolizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mongolizam, oblik idiotije, prouzrokovan hromozomskim poremećajem u kome su oblici lica takvi da podsećaju na Mongola, po čemu je bolest i dobila ime.

Mongolska mrlja– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mongolska mrlja, plavkasta obojenost kože koja se sreće u donjem delu leđa pri rođenju. Obično se smanjuje u veličini ili u potpunosti iščezava rano tokom prve godine i života.

Monilijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monilijaza, česta gljivična infekcija vagine i drugih sluznica.

Monoprefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monoprefiks složenicama sa značenjem jedan; pojedinačan.

Monocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monocit, vrsta belog krvnog zrnca.

Mononukleoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mononukleoza, vidi infektivna monunukleoza.

Monozigot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monozigot, razvijen iz jednog jajeta.

Monstrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monstrum, znatno deformisano novorođenče nesposobno da se održava u životu.

Morbidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidan, nezdrav, bolestan.

Morbidno stanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbidno stanje, morbiditet, odnos broja obolelih ljudi i broja ljudi koji čine ukupno stanovništvo, broj oboljenja.

Morbili – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morbili, male boginje.

Morfin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfin, hemijsko jedinjenje koje se dobija iz opijuma.

Morfologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfologija, nauka o anatomiji, građenju.

Moribundan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Moribundan, moribundus, umirući; nesvestan ili polusvestan.

Mortalitet– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mortalitet, smrtnost.

Motilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Motilitet, sposobnost za pokretanje.