Blog Archives

Miksom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miksom, benigni pihtijasti tumor vezivnog tkiva.

Miksosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miksosarkom, maligini tumor vezivnog tkiva.

Mili – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mili jedna hiljada ili jedan hiljaditi.

Miliekvivalenat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miliekvivalenat, (mEq), težina neke materije koja se sadrži u jednom mililitru, kubnom santimetru normalnog rastvora.

Miligram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miligram, jedan hiljaditi deo grama.

Milijarija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijarija, mehurići na koži često prouzrokovani toplotom.

Milijarna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijarna groznica, kožni raš, osip, koja se viđa naročito kod dece koja su izložena preteranoj toploti i koja se veoma mnogo znoje.

Milijarna tuberkuloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijarna tuberkuloza, tuberkuloza koja se širi kroz plućni parenhim i karakteriše se bezbrojnim malim lezijama.

Milijamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijamo, veličina zrna prosa; manje od jednog milimetra u prećniku.

Mililitar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mililitar, jedan kubni santimetar, oko 15 kapljica.

Milimetar– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milimetar, jedan hiljaditi deo metra.

Mio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mio predmetak sa značenjem da se odnosi na mišiće.

Miokardijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miokardijum, srčani mišić.

Miokarditis– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miokarditis, zapaljenje srčanog mišića.

Miometrijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miometrijum, mišići zida materice.

Miopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miopija, kratkovidost.

Miosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miosarkom, maligni tumor mišića, rak.

Miotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miotomija, hirurška incizija, rez mišića.

Miotonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miotonija, spazam mišića.

Mioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mioza, kontrakcija zenice oka.

Miozitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miozitis, zapaljenje mišića.

Miringitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miringitis, zapaljenje bubne opne.

Miringotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miringotomija, hirurško otvaranje bubne opne, obično se izvodi da bi se uklonio gnoj iz srednjeg uha.

Mišić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić, muskul, mesnati delovi tela, tkivo sastavljeno od vlakna koje može da se skuplja i opruža i na taj način pokreće kosti i zglobove.

Mišić psoas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić psoas, parm mišić koji polazi od trbušnog dela kičmenih pršljenova i spušta se naniže duž zadnje strane abdomena do preponskih kosti ju i kostiju butine.

Mišić sartorijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić sartorijus, terzijski mišić, dugačak mišić u natkolenici koji pomaže pokret kada se jedna noga prekršta preko druge.

Mišić soleus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić soleus, jedan od dva velika mišića na stražnjem delu potkolenice.

Mišići maseteri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišići maseteri, glavni mišići za žvakanje.

Mitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitoza, deljenje, deoba žive ćelije.

Mitralna insuficijencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna insuficijencija, nepotpuno zatvaranje zalistaka leve pretkomore srca.

Mitralna komisurotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna komisurotomija, operacija u kojoj se suženo mitralno ušće srca proseca ili širi da bi se olakšalo proticanje krvi.

Mitralna stenoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralna stenoza, deformacija mitralnog ušća srca, obično je posledica reumatske groznice.

Mitralni zalistak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mitralni zalistak, zallstak na levoj strani srca između pretkomora koje se nalaze gore i komora koje se nalaze dole.

Ml – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ml, mililitar; hiljaditi deo litra; jedan kubni santimetar.

Mladež – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mladež, nevus, tumor kože, ćesto obojen mrko ili plavkasto crno.

Mlak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlak, umereno topao, smlaćen.

Mlečac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečac, mlečica, sor, gljivićna infekcija (monilija) usta koja se često vida kod novorođenčadi.

Mlečna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečna groznica, stari termin koji je označavao groznicu koja se kod deteta, novorođenčeta pojavljuje posle rođenja.

Mlečne kraste – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečne kraste, sasušine, kraste na poglavini deteta sa ekcemom.

Mlečne žlezde– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mlečne žlezde, grudi, dojke.