Blog Archives

Lijen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lijen, slezina.

Lijenitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lijenitis, zapaljenje slezine.

Likvor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Likvor, moždano-kičmena tečnost.

Likvefakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Likvefakcija, degeneracija nekog čvrstog tkiva u tečnu ili polutečnu masu.

Limbus oka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limbus oka, drakulama oblast u kojoj se susreću obojeni deo oka, sa beličastim delom oka, beonjačom.

Limfa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfa, bistra, skoro bezbojna tečnost koju gradi krvna plazma i bela krvna zmca; bela krv.

Limfa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfa kruži telom kroz limfne kanale.

Limfadenitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfadenitis, zapaljenje nekog limfnog čvora (žlezde).

Limfadenopatija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfadenopatija, bilo koje oboljenje limfne žlezde.

Limfangiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfangiom, benigni tumor.

Limfnog tkiva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfnog tkiva, suda.

Limfangitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfangitis, zapaljenje limfnih kanala, sudova.

Limfatični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfatični, sudovi ili kanali kojima teče limfa.

Limfoblastom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfoblastom, maligni tumor limfne žlezde.

Limfocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfocit, vrsta belog krvnog zmca.

Limfocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfocitoza, povećanje broja limfocita u cirkulišućoj krvi.

Limfogranuloma ingvinale – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfogranuloma ingvinale, četvrta venerična bolest.

Limfom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfom, tumor sastavljen od tkiva limfnih čvorova.

Limfomatoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfomatoza, vidi Hodžkinova bolest.

Limfosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfosarkom, maligni tumor limfnih čvorova.

Linearan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Linearan, u pravoj liniji.

Lipaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipaza, enzim koji se stvara u pankreasu, a pomaže u varenju masti.

Lingvalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lingvalan, odnosi se na jezik.

Lipodistrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipodistrofija, metaboličan poremećaj u kome mast iščezava iz prostora ispod kože.

Lipoidno oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipoidno oboljenje, grupa oboljenja u kojima se depoziti materija sličnih masti javljaju u slezini, jetri i drugim organima. Niman-Pikova bolest i Gošeova bolest su Lipoidoze.

Lipom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipom, benigni tumor masnog tkiva.

Liposarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liposarkom, maligni tumor koji potiče iz masnog tkiva.

Lisa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lisa, rabijes, besnilo.

Litijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Litijaza, stvaranje kamenova unutar organizma, npr. u mokraćnoj bešici.

Liza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liza, postepeno kretanje nabolje, povlačenje i smanjenje simptoma i temperature; supr. kriza; takođe presecanje athezija za vreme operacije.

Lizin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lizin, esencijalna aminokiselina.

Lobanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobanja, kranijum, koštana struktura u kojoj se nalazi mozak.

Lobama pneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobama pneumonija, zapaljenje plućnih režnjeva.

Lobektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobektomija, hirurško uklanjanje nekog obolelog lobusa (jedan režanj) pluća.

Lobotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobotomija, operacija koja se obavlja na prednjem delu mozga u pokušaju da se uklone ili olakšaju izvesni oblici slaboumnosti.

Lobus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobus, zaokrugljeni segment ili režanj nekog organa; pluća imaju pet lobusa.

Lokalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalan, ograničen; nerasprostranjen.

Lokalizovan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalizovan, ograničen na jedno mesto, negeneralizovan.

Lokomocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokomocija, sposobnost za kretanja.

Lokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokus, mesto; lokalizovana oblast.