Blog Archives

Kokošje grudi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokošje grudi, takva deformadja grudnog koša gde je grudna kost isturena unapred; grudi podsećaju na grudi u kokoške.

Koksa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa, kuk.

Koksa valga – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa valga, deformitet butne kosti u oblasti kuka gde je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti povećan.

Koksaki bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksaki bolest, infektivno oboljenje sa simptomima koji podsećaju na meningitis ili poliomielitis, ali koji nestaju bez posledica za nekoliko dana.

Koksalgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksalgija, bol u kukovima.

Koksa vara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa vara, deformitet butne kosti u oblasti kuka u kojoj je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti smanjen.

Kolaps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolaps, nagla slabost usled popuštanja krvotoka.

Kolateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolateralan, bočni, pobočni; sekundaran; često se ovaj termin upotrebljava da označi kolateralnu pobočnu cirkulaciju, krvne sudove kojima krv teče kada je glavni sud blokiran, zapušen.

Kolektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolektomija, uklanjanje dela debelog creva.

Koleni refleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleni refleks, patelarni refleks, mišićni pokret koji se normalno izaziva kada se tetiva kolena odsečno udari.

Koleno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleno, zglob između butne kosti i potkolenih kostiju.

Kolera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolera, teško infektivno oboljenje udruženo sa povraćanjem, dijarejama i dehidratacijom (gubljenjem tečnosti).

Kolibacil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolibacil, bacil u debelom crevu; izaziva teška oboljenja mokraćnih organa, žučnih puteva, apendicitis i dr.

Kolika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolika, oštar abdominalan (trbušni) bol za koji se misli da je prouzrokovan preterano jakim kontrakcijama creva ili drugih šupljih organa; bolan grč tkiva ili organa.

Kolitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolitis, zapaljenje sluznice debelog creva (kolon).

Kolobom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolobom, urođena deformacija irisa, dužice (obojenog dela) oka.

Kolon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolon, debelo crevo.

Kolonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolonija, oblik rasta bakterija.

Kolostomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolostomija, operacija u kojoj se debelo crevo premešta uz trbušni zid gde se zatim pravi otvor radi izbacivanja fekalija.

Kolostrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolostrum, prvi sekret, mleko, koja izlazi iz majčinih grudi posle porođaja.

Kolova fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolova fraktura, fraktura ručja koja obuhvata i prelom žbice (radijusa) i lakatne kosti (ulne).

Kolpitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolpitis, zapaljenje vagine.

Kolposkopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolposkopija, ispitivanje vagine pomoću instrumenata (spekulum).

Kolumela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolumela, stubić, tkivo između nozdrva.

Koma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koma, nesvesno stanje.

Komatozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komatozan, stanje gubitka svesti iz koga se bolesnik ne može probuditi.

Komedo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komedo, sijedac, začepljena lojna žlezda u koži.

Kominutivni prelom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kominutivni prelom, prelom u kojem su kosti slomljene na niz komada.

Komisurotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komisurotomija, operacija na srcu u kojoj se deformisani srčani zalistak preseče tako da se omogući priticanje normalne količine krvi u srčane komore.

Kompatibilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompatibilnost, ako se tiče krvnih grupa, sposobnost da se krv dve različite osobe meša, a da ne dođe do zgrušavanja krvi; međusobna podnošljivost lekova, i krvi.

Kompenzirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompenzirati, nadoknaditi, uravnotežiti izvestan poremećaj.

Kompleks inferiornosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompleks inferiornosti, zastareo termin koji se primenjuje na duševno stanje u kome se osoba oseća neadekvatnom, nedoraslom određenoj situaciji, zadatku itd.

Kompleks simptoma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompleks simptoma, svi simptomi nekog oboljenja.

Komplikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komplikacija, obično nepredvidljiva situacija koja se događa za vreme toka neke bolesti i pogoršava stanje.

Kompresa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompresa, mek topao oblog; jastuče od gaze koje se upotrebljava za previjanje neke rane uz pritiskanje.

Kompresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kompresija, jak pritisak, često se primenjuje da bi se kontrolisalo površinsko krvarenje.

Koncentracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koncentracija, stepen razređenja nekog rastvora.

Kondenzacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondenzacija, pretvaranje nekog gasa u tečno stanje.

Kondicioniranje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondicioniranje, sticanje nove reakcije na poznat stimulus, ili stari odgovor na novi stimulus.

Kondilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondilus, okruglasti deo kosti na zglobnim okrajcima, čukalj.