Blog Archives

Kondilomi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondilomi, bradavičasti izraštaji virusnog porekla oko telesnih otvora (čmara i dr.)

Kongenitalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongenitalni, urođeni, nasleđeni.

Kongenitalni defekti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongenitalni defekti, urođeni deformiteti, anomalije, mane.

Kongestija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kongestija, navala preteranih količina krvi u nekoj oblasti, kao što je npr. sluzokoža nosa u toku prehlada.

Konha – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konha, šuplji deo spoljnjeg uha.

Konjunktivitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konjunktivitis, zapaljenje rožnjače, pokrovne opne oka.

Konkavan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konkavan, izdubljen, sočivo takvog oblika; supr. konveksan.

Konkrement – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konkrement, kamen, npr. bubrežni ili žučni kamen; vidi kalkulus.

Konsangvinitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konsangvinitet, krvnosrodst vo.

Konsolidacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konsolidacija, faza patoanatomskih zbivanja u plućima gde postoji zapaljenje, pneumonija; faza učvršćivanja i zarastanja preloma kosti.

Konstipacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstipacija, opstipacija, zatvor, teškoće crevnog pražnjenja.

Konstitucionalno oboljene – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstitucionalno oboljene, oboljenje koje nastaje zbog posebnog sklopa, sastava pojedinih osoba.

Konstrikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konstrikcija, suženje.

Kontagiozni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontagiozni, zarazan, prilepčiv.

Kontaktna sočiva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontaktna sočiva, sočiva koja služe za poboljšanje vida, a koja prianjaju direktno na prednju površinu očne jabučice.

Kontaminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontaminacija, zagađenje; omogućavanje da inficirani materijal dospe na čiste površine.

Kontraceptivno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraceptivno sredstvo, sredstvo koje se upotrebljava da spreči začeće (trudnoću).

Kontraindikovano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraindikovano, ono što se ne savetuje, ne preporučuje; što nije dozvoljeno u ispitivanju ili lečenju iz posebnih razloga.

Kontrakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrakcija, privremeno skraćenje grčenjem nekog mišića.

Kontraktilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraktilnost, sposobnost tkiva da se skraćuje ili kon trakuje.

Kontrastna boja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrastna boja, upotrebljava se da bi obojila tkiva koja će se zatim ispitivati mikroskopski, rendgenski i sl.

Kontrastno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontrastno sredstvo, materije kao što je barijum koje se daju da bi se omogućilo da se putem rendgenskih zrakova prikažu izvesni delovi tela.

Kontuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontuzija, modrica, uboj, nagnječenje.

Konvalescencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvalescencija, oporavak posle neke bolesti.

Konveksan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konveksan, ispupčen, sočivo takvog oblika; supr. konkavan.

Konverzivna histerija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konverzivna histerija, nesvestan duševni manevar u kome se neki emocionalni problem pretvara u fizičku nesposobnost kao što se vidi u histeričnoj paralizi.

Konvoluta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvoluta, jedna od vijuga moždanog tkiva, deo velikog mozga; zavoj ili petlja creva.

Konvulzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvulzija, nagao nekontrolisani mišićni spazam, nekad udružen sa nesvesnim stanjem, grčenje.

Konvulzivni poremećaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvulzivni poremećaj, bilo koje oboljenje udruženo sa recidivirajućim konvulzijama, grčevima, kao što je na primer epilepsija.

Koordinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koordinacija, sposobnost nekih struktura ili organa da funkcionišu na odgovarajući način u vezi jedno s drugim.

Koplikove mrlje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koplikove mrlje, beličaste mrlje na sluzokoži usta koje se javljaju prilikom nastanka malih boginja.

Koprivujača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprivujača, urtikarija; alergijska reakcija kože nastala kao posledica senzibilizacije, a karakteriše se pojavom crvenih mrljica ili traka na koži.

Koprofagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprofagija, gutanje izmeta, često kod duševno obolelih ili dece.

Koprofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koprofobija, bolesna odvratnost prema defekaciji, pražnjenju creva, i na fekalije.

Kopulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kopulacija, spajanje brakom, venčanje, polno sparivanje.

Korakoklavikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korakoklavikularan, odnosi se na tačku gde se lopatica spaja sa ključnom kosti.

Kordotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kordotomija, hirurško presecanje nerva kičmene moždine zbog nesnosnog bola.

Korijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Korijum, najdublji sloj kože.

Koriza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koriza, kijavica, prehlada.

Kornea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kornea, providna opna na površini očne jabučice; rožnjača.