Blog Archives

Krvne grape – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krvne grape, krv se deli na četiri različite grupe: A, B, AB i O. Ukoliko se neke od ovih grupa pomešaju dolazi do zgrušavanja krvi i uništavanja crvenih krvnih zrnaca.

Krvne pločice – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krvne pločice, trombociti; mali bezbojni diskovi u krvotoku koji pomažu u zgrušavanju krvi.

Krvni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krvni pritisak, sila koju stvara srce pumpanjem krvi iz svojih komora u krvotok.

Krvni sudovi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krvni sudovi, kanali, cevi kojima krv teče kroz organizam. To su arterije, vene i kapilari.

Ksantelazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksantelazma, benigna, žućkasta, ravna izraslina na očnim kapcima.

Ksantohromija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksantohromija, žućkasta obojenost kičmene tečnosti prouzrokovana krvarenjem u mozgu.

Ksantom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksantom, žuti čvorić, benigni tumor kože.

Ksantomatoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksantomatoza, depozit žutih ksantomnih ćelija širom tkiva i organa u telu. Takođe se naziva i Hand Šiler Kristijanova bolest.

Ksantoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksantoza žuta boja kože zbog konzumiranja Šargarepe, tikve itd.

Ksenofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksenofobija, strah od stranaca; mržnja tuđinaca.

Ksenologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksenologija, nauka o tajnom, skrivenom (okultizam).

Kseropredmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseropredmetak sa značenjem suv.

Kseroderma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroderma, izuzetno suva koža.

Kseroftalmija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroftalmija, zadebljanje konjunktive, vežnjače oka, nastalo kao posledica nedostatka vitamina A.

Kserostomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kserostomija, suva usta.

Kseroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroza, suvoća, sasušivanje.

Ksifoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksifoid, najniži deo grudne kosti.

Ksifoidni nastavak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksifoidni nastavak, deo na donjem delu grudne kosti, prema abdominalnom zidu.

Kubitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kubitalan, odnosi se na lakat ili nadlakticu.

Kubitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kubitus, lakat.

Kuga – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuga, veoma kontagiozna, često smrtonosna epidemična bolest pračena visokom groznicom, uvećanjem limfnih čvorova (guke) i mentalnom konfuzijom. Bakterije kuge prenose na čoveka pacovi zaraženi ubodom buve.

Kuk – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuk, zglob koji sačinjava gornji deo butne kosti i karlična kost; koksa.

Kulijeva anemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kulijeva anemija, posebna, često porodična, anemija ko- ja se viđa kod ljudi koji su boravili u obiasti Sredozem- nog mora ili koji dolaze iz tih oblasti.

Kulminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kulminacija, vrhunac neke pojave kao što je npr. sazrevanje nekog apscesa.

Kultura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kultura, obično kolonija bakterija koje su veštački uzgajane u laboratorijama.

Kultura krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kultura krvi, stavljanje uzorka krvi u kulturu, odnosno u takvu sredinu koja će omogućiti da se razviju bakterije koje su možda prisutne u cirkulaciji, u krvi.

Kušingova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kušingova bolest, preterana aktivnost ili preterani rast korteksa nadbubrežnih žlezda, karakteriše se gojaznošću, visokim krvnim pritiskom i strijama na trbušnom zidu.

Kutan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kutan, odnosi se na kožu.

Kutis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kutis, koža.

Kvadrant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadrant, četvrtina, četvrti deo, na primer, kvadrant abdomena.

Kvadriceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadriceps, veliki mišić koji je smešten na prednjoj strani butine.

Kvadriplegija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadriplegija, paraliza sva četiri ekstremiteta, i gornjih i donjih udova.

Kvartalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvartalan, dešava se svakog četvrtog dana, kao što je slučaj sa izvesnom vrstom malarije.

Kvikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvikov test, test koji se upotrebljava da bi se odredila adekvatnost jetrine funkcije. Ova krvna analiza koja se upotrebljava za određivanje jetrine funkcije odražava sposobnost krvi da se zgruša.

Tumori jajnika – rak jajnika

Da li su tumori jajnika česta pojava? Da. Koje vrste tumora pogođaju jajnik? a. Benigni tvrdi ili cistični tumori. b. Maligni tvrdi ili cistični tumori. c. Tumori koji proizvode hormone. Zašto je jajnik tako često…

Ciste jajnika – vrste, veličina i lečenje cisti jajnika

Šta su folikularne ciste? To su male, tečnošću ispunjene kesice koje se pojavljuju na površini jajnika. One se javljaju usled toga što se folikulum (mešak) u kome se jaje proizvodi nije provalio ili, kako lekari…

Jajnici – funkcije i disfunkcije jajnika

Šta su jajnici? Jajnici su par žlezdastih struktura oblika oraha, prečnika do otprilike tri santimetra. Oni se nalaze u karlici sa obe strane materice i vise sa zadnjeg zida karlice u neposrednoj blizini levkastog otvora…

Vanmaterična trudnoća

Šta je vanmaterična trudnoća? Stanje u kome se oplođeno jaje usadi u zid jajovoda a ne materice i počne tu da raste je ektopična, vanmaterična trudnoća. Šta prouzrokuje vanmateričnu trudnoću? a. Zapaljenje jajovoda je daleko…

Jajovodi (Falopijeve tube) i zapaljenje jajovoda (Salpingitis)

Šta su jajovodi (Falopijeve tube)? Jajovodi su dve šuplje, cevaste strukture koje polaze od gornjeg kraja granica materice i pružaju se napolje, ka obema stranama karlice, u dužini od desetak santimetara. Svaka od ovih tuba…

Bolest hijalinih membrana (Sindrom respiratornih tegoba)

Šta je bolest hijalinih membrana? To je bolest nedonoščadi i neke novorođenčadi rođene pomoću carskog reza, kod kojih se javljaju poremećaji u normalnom disajnom mehanizmu. Kada se ona razvija? Obično u periodu od šest do…