Blog Archives

Retrolentalna fibroplazija – vrsta slepila kod nedonoščadi

Šta je retrolentalna fibroplazija? To je jedna vrsta slepila, koja može da se javi kod veoma male nedonoščadi ili kod neke dece koja su rođena uz pomoć carskog reza. Šta prouzrokuje ovu bolest? Retrolentalnu fibroplaziju…

Mongolizam – Daunov sindrom

Šta je mongolizam? To je jedan vid mentalne zaostalosti koji se javlja u tri promila novorođenčadi. Mongolizam naziva još i Daunov sindrom. Kako se mongolizam prepoznaje? Mongolizam se prepoznaje po izgledu deteta. Glava mu je…

Niman-Pikova bolest

Šta je Niman-Pikova bolest? Niman-Pikova bolest slična je Tej-Saksovoj bolesti, samo joj se dodaje još i element velike slezine i jetre, po čemu se može razlikovati ovo fatalno oboljenje. Ona takođe povlači za sobom slepilo,…

Amaurotična porodična idiotija (Tej-Saksova bolest)

Šta je amaurotična porodična idiotija? To je fatalna bolest novorođenčadi, povezana sa slepilom i mentalnom zaostalošću. Koje su manifestacije te bolesti? Novorođenče će normalno da napreduje do otprilike šestog meseca života, a onda će stati…

Eritroblastoza – bolest Rh-faktora

Šta je eritroblastoza? Eritroblastoza, koja se naziva i bolest Rh-faktora (rezus faktor), jeste oboljenje kod koga dolazi do razaranja crvenih krvnih ćelija embriona ili novorođenčeta usled inkompatibilnosti između krvi majke i deteta. Kako se eritroblastoza…

Cistična fibroza

Šta je cistična fibroza? To je bolest koja je unekoliko slična u manifestacijama celijačnoj bolesti, ali je teža po prirodi i može da stvori više komplikacija, na primer plućnu infekciju. Koliko često se javlja? Otprilike…

Pobačaj – Abortus

Šta je pobačaj (abortus)? Pobačaj je izbacivanje produkata žačeća iz materice za vreme prvih šest meseci trudnoće. Pod pobačajem se podrazumeva gubitak (prekid) trudnoće u vreme kada fetus nije u stanju da se sam održi…

Endometrioza i endometrijske ćelije materice

Šta je endometrioza? To je stanje u kome se obložne ćelije materice (endometrijske ćelije) nalaze na nenormalnim mestima. Takve ćelije mogu da se pronađu duboko u zidu materice, na spoljnom omotaču materice, u Falopijevim tubama…

Histerektomija – operacija uklanjanja materice

Šta je histerektomija? Operacija kojom se uklanja materica. Koji su razni tipovi histerektomije? a. Suptotalna ili supracervikalna histerektomija: uklanjanje tela materice pri čemu se vrat materice ostavlja. b. Totalna histerektomija: uklanjanje tela materice i vrata…

Fibrom (miom) materice

Šta je fibrom (ili miom) materice? Fibromi su benigni tumori sastavljeni od mišićnog tkiva. Oni su obično okrugli po obliku i čvrsti po konzistenciji. Koliko često se javljaju fibromi? Gotovo dvadeset pet posto žena ima…

Rak materice

Koliko često se javlja rak u telu materice? Po učestalosti javljanja, kancer (rak) tela materice je drugi po redu od svih kancera ženskog genitalnog trakta. Međutim, rak vrata (grlića) maitrice se javlja pet puta ćešće…

Endomotritis, endomotrijski polipi i endomotrijska hiporplazija

Šta je endomotritis? To je infekcija unutrašnje materične obloge-endometrijuma. Šta izaziva endomotritis? a. Gonoreja. b. Endometritis može nastupiti posle spontanog pobačaja ili abortusa. c. On može da nastupi posle normalnog porođaja, pri čemu je došlo…

Kiretaža

Šta je kiretaža? To je operacija koja se vrši u materičnoj duplji, kroz vaginalni kanal. Ona se sastoji u struganju endometrijuma ili sluznice unutrašnjeg zida materice. Specijalni instrumenti upotrebljavaju se za proširenje cerviksa, a za…

Materica (Uterus)

Šta je materica? Materica, ili uterus, je šuplji mišićavi organ kruškastog oblika koji se nalazi u sredini karlice. Uterus je reproduktivni organ i on je oko deset santimetara dug, šest širok i ispod tri santimetra…

Lekovi za smanjenje bolova (Analgetici)

Koji su najpoznatiji analgetski lekovi? Najčešće korišćeni analgetici su salicilati, kao što je aspirin i njemu slični preparati. Treba reći da postoje i drugi novi preparati kojih je u poslednje vreme sve više i koji…

Sulfa lekovi (Sulfonamidi)

Šta su sulfa lekovi? To je posebna vrsta sintetički proizvedenih hemijskih supstanci koje su efikasne u lečenju velikog broja bakterijskih i virusnih oboljenja. Često se sulfonamidi koriste u altemaciji ili zajedno sa antibioticima. Koliko su…

Antibiotici

Šta su antibiotici? Antibiotici su hemijske supstance koje proizvode živi mikroorganizmi kao što su bakterije i gljivice. Oni se koriste u medicini za borbu protiv bolesti koje izazivaju druge bakterije ili virusi. Koji su neki…

Lekovi u kućnoj apoteci

Koje lekove treba držati u kućnoj apoteci? Ukoliko ne živimo u vrlo zabačenom kraju, nije preporučljivo držati mnogo lekova u kući. Sredstva za hitnu pomoć, blago antiseptično sredstvo, aspirin i nekoliko sličnih lekova, to je…

Celijačna bolest

Šta je celijačna bolest? Celijačna bolest je poremećaj sistema za varenje, naročito kada je reč o varenju skroba i masti. Šta prouzrokuje ovu bolest? Nestašica ili manjak nekih enzima koji učestvuju u procesu varenja. Takođe…

Gušobolja – krup (katralni laringitis)

Šta kataralni laringitis? Katralni laringitis ili krup je zapaljenjsko oboljenje disajnog puta koje zahvata grkljan (larinks) ili glasne žice i javlja se većinom kod dece u dobu od jedne do pet godina. Šta izaziva krup…

Kolostoma – veštački otvor na trbušnom zidu

Na osnovu čega se hirurg odlučuje da li da napravi ili ne napravi veštački otvor na predajem trbušnom zidu (kolostoma)? Kad god se kontinuitet creva može ponovo uspostaviti, hirurg će to i učiniti. Međutim, hirurg…

Tumori i rak tankog i debelog creva

Gde se najčešće nalaze tumori intestinalnog trakta? Velika većina tumora se javlja na debelom crevu. Tumori tankog creva su retki u poređenju sa tumorima debelog creva. Koje vrste tumora postoje u intestinalnom traktu? a. Benigni,…

Hiršprungova bolest (Megakolon)

Šta je to megakolon ili Hiršprungova bolest? To je stanje, prisutno od rođenja, u kome je debelo crevo ogromno uvećano i distendirano, rastegnuto. Jedan uski deo, obično dug samo nekih desetak santimetara, nalazi se u…

Uzimanje lekova

Može li pacijent bez opasnosti uzimati lekove bez lekarskog saveta? Ne treba zahtevati da se za svaku tegobu poziva lekar radi uzimanja običnog leka kao što je laksativ ili pilula aspirina. Ali, svako mudar zna…

I.m.– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

I.m., skraćenica za intramuskularan.

I.Q.– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

I.Q.– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

I.Q., vidljiv koeficijent inteligencije.

I.D.– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

I.D., nesvesna sila odgovorna za instruktivne impulse.

Idealizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idealizacija, proces u kome se voljenoj osobi, nekom objektu, daju nestvarne, preterane vrednosti.

Ideja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ideja, misao ili verovanje.

Identifikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Identifikacija, proces prepoznavanja neke osobe ili stvari po njenim karakteristikama, poistovljenje.

Idioglosija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idioglosija, brbljanje deteta pre no što je dovoljno staro da bi moglo da govori.

Idiopatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idiopatski, nepoznatog porekla ili uzroka.

Idiot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idiot, duševno poremećena, defektna osoba čiji je Q. I. (koeficijent inteligencije) između 10 i 25.

Idiotija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idiotija, stanje u kome je mentalni razvoj ograničen na stupanj manji od trogodišnjeg deteta.

Igra sv. Vida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Igra sv. Vida, horeja, oboljenje koje se karakteriše grčevitim, nevoljnim pokretima mišića udova, glave i lica. Javlja se u izvesnim slučajevima reumatske groznice; vidovica.

Ihtioidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ihtioidan, nalik na ribu.

Ihtioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ihtioza, ljuskava, krastava koža koja daje izgled riblje krljušti. U nekim slučajevima ovo stanje je nasledno.

Ijatrogeni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ijatrogeni, efekat profesionalne delatnosti lekara.

Iks noge – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iks noge, rakljaste noge, rakljasta kolena, stanje u kome su kolena priljubljena jedno uz drugo, dok skočni zglobovi nisu.