Blog Archives

Efluvijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efluvijum, miris tela.

Efuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efuzija, isticanje tečnosti iz nekog dela tela.

Ego – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ego, svesno shvatanje sebe; ja.

Egzacerbacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzacerbacija, rasplamsavanje, razbuktalost neke bolesti; povratak bolesnog stanja.

Egzantema subitum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzantema subitum, trodnevna ospa male dece, bolest dečjeg doba, koja se karakteriše svetlocrvenim, crvenkastim ospama i groznicom. Traje samo nekoliko dana i prolazi spontano.

Ehinokokna cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ehinokokna cista, cista nastala kao posledica infekcije parazitom koga u svom organizmu nose zaraženi psi.

Ejakulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ejakulacija, izbacivanje muške semene tečnosti u vaginu za vreme orgazma.

Ekcem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekcem, zapaljenje kože sa otokom, crvenilom, plikovima.

EKG – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EKG, skraćenica za elektrokardiogram, zapis rada srca.

Ekhimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekhimoza, purpuma preobojenost kože kao posledica krvarenja, izliva krvi u tkivo; modrica, uboj.

Eklampsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eklampsija, konvulzivni poremećaj koji se može dogoditi za vreme poslednja tri meseca trudnoće.

Eksangvinotransfuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eksangvinotransfuzija, ili zamenska transfuzija, metod koji se upotrebljava da bi se spasli životi novorođenčadi kod kojih postoji eritroblastoza (oboljenje usled nepodudarnog Rh-faktora). Krv novorođenčeta se ukloni i mesto nje da krv davaoca.

Ekscidirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekscidirati, ekscizija, iseći hirurški, odstraniti, izvaditi.

Ekshalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekshalirati, izdisati, izdahnuti vazduh Supr. inhalirati.

Ekspektoracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspektoracija, iskašljavanje ispljuvka iz grudi.

Ekspektorant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspektorant, bilo koji lek ko- ji se daje da se poboljša, olakša iskašljavanje sluzi iz pluća ili bronhijalnog stabla.

Ekspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspiracija, izdisanje vazduha; ekshalacija.

Ekstenzivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstenzivan, proširen, prostomi; supr. intenzivan.

Eksraduralni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eksraduralni, smešten van duralnog omotača mozga.

Ekstrasistola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstrasistola, srčana kontrakcija koja se događa pre normalnog, uobičajenog vremena. Ovaj termin se obično upotrebljava da označi prevremenu srčanu kontrakciju.

– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstremitet, ud, kao što je na primer ruka ili noga.

Ekstrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstrofija mokraćne bešike, urođena deformacija mokraćne bešike u kojoj prednji zid mokraćne bešike nedostaje, a urin se prazni direktno na trbušni zid.

Ektoderm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eksudat, zapaljenjska tečnost, kao što je serum ili gnoj.

Ektoderm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ektoderm, tkivo u embrionu, plodu, koje će formirati kožu, nervni sistem i digestivni sistem.

Ektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ektomija, sufiks koji označava hirurško uklanjanje, npr. tonzilektomija, uklanjanje krajnika.

Ektopična trudnoća – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ektopična trudnoća, trudnoća koja se odvija u Falopijevim tubama; vanmaterična trudnoća.

Ektropijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ektropijum, takvo stanje pri kome su očni kapci izvmuti prema spolja pa ne prianjaju uz površinu očne jabučice.

– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekvilibrijum, ravnoteža. ekvinokavus, deformacija stopala u kojoj postoji nenormalno visok svod stopala.

Ekvinovarus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekvinovarus, deformacija stopala u kojoj postoji skretanje, krivljenje prednjeg dela stopala.

Elefantijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elefantijaza, znatno uvećanje, zadebljanje nogu koje je nastalo kao posledica opstrukcije, začepljenja, limfnih kanala.

Elektroencefalografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektroencefalografija, postupak kojim se beleže moždani električni talasi.

EEG – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EEG elektrokardiografija, postupak kojim se beleže električni impulsi srca.

EKT – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EKT elektrokauterizacija, spaljivanje tkiva putem električne struje.

Elektrokoagulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrokoagulacija, koagulacija i uništavanje tkiva upotrebom električne struje.

Elektrolit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrolit, materija koja može, kada je u rastvoru, da prenese električne impulse.

Elektroliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektroliza, procedura za uklanjanje kose, dlake; razlaganje jedinjenja električnom strujom.

Elektronski mikroskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektronski mikroskop, elektronski aparat koji omogućava da se vide veoma mali predmeti kao što su hromozomi, koji se ne mogu inače videti pomoću običnog mikroskopa.

Elektrošok terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Elektrošok terapija, prouzrokovanje grčeva, konvulzija, upotrebom električnih šokova. Ova terapija je od pomoći u lečenju nekih psihijatrijskih stanja.

Emaskulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Emaskulacija, uklanjanje testisa; kastracija.

Embolizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Embolizacija, opstrukcija, začepljenje neke arterije od strane embolusa, obično dela zgrušane krvi.