Blog Archives

Eozinofilni granulom kosti, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eozinofilni granulom kosti, retko oboljenje kosti.

Eozinfilni tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eozinfilni tumor, tumor pituitame žlezde, odnosno hipofize, koja je smeštena na bazi lobanje.

Epidemičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidemičan, bolest koja istovremeno pogađa veliki broj ljudi u jednoj ili više zajednica.

Epidemiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidemiologija, nauka koja se bavi proučavanjem pojave i prevalencija neke bolesti, često se koristi za proučavanje načina širenja kontagioznih, zaraznih bolesti.

Epiderm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epiderm, spoljni sloj kože.

Epidermalni kalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidermalni kalem, Tiršov kalem, kožni kalem koji je sastavljen od svih slojeva kože izuzev najdubljeg.

Epidermoidni tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidermoidni tumor, tumor koji sadrži elemente kože.

Epidermomikoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epidermomikoza, gljivična infekcija kože.

Epididimis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epididimis, deo semenih cevčica smeštenih neposredno iznad testisa. On prikuplja spermu iz testisa.

Epididimitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epididimitis, zapaljenje pasemenika.

Epiduralni prostor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epiduralni prostor, prostor između debele opne ili dure koja pokriva mozak i lobanje.

Epifiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epifiza, koštana jabučiea, glavna tačka koštanog rasta; žlezda sa unutrašnjim lučenjem koja se nalazi na zadnjem kraju srednje komore mozga, verovatno važna za razvoj telesnih i polnih osobina i obuzdavanje rada polnih žlezda za vreme…

Epifizitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epifizitis, zapaljenje epifize, koštane jabučice.

Epifora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epifora, preterano, jako lučenje suza.

Epigastrični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epigastrični, termin koji se odnosi na prostor u trbuhu, upravo ispod rebara u srednjoj liniji tela; udubljenje koje odgovara želucu.

Epiglotis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epiglotis, glasnički poklopac, rskavica u ždrelu koja brani prolaz hrane u grkljan.

Epikantus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikantus, dodatni nabor kože koji pokriva unutrašnji deo očiju, viđa se kod ljudi sa Orijenta.

Epikondil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikondil, protruzija, izbočenje kosti u oblasti zgloba.

Epikranijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikranijum, pokrovi, omotači lobanje; poglavina.

Epikriza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikriza, period neke bolesti pošto je kriza prošla.

Epilepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epilepsija, moždani poremećaj koji prate periodične konvulzije, grčevi i gubitak svesti.

Epinefrin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epinefrin, hormon, njega luči unutrašnji deo, srž nadbubrežne žlezde; kod nas se naziva adrenalin.

Epiploon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epiploon, veliki omentum, veliki deo masnog tkiva koje pokriva creva kao neka kecejja.

Epispadija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epispadija, urođena deformacija u kojoj se mokraćni kanal (uretra) završava ispred vrha penisa, a otvoren je duž osovine penisa, supr. hipospadija.

Epistaksa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epistaksa, krvarenje iz nosa.

Epitel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epitel, tkivne ćelije koje sačinjavaju kožu; takođe i ćelije koje oblažu prolaze šupljih organa kao što su respiratorni, digestivni i mokraćni sistem.

Epiziotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epiziotomija, incizija, rez, koji se obavlja između izlaza vagine i čmara za vreme porođaja da bi se izbeglo preterano cepanje tkiva prilikom prolaska glave novorođenčeta kroz porođajni kanal.

Epizoda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epizoda, kraći period trajanja zamaha ili toka bolesti.

Eponihijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eponihijum, kutikula nokta.

Epulis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epulis, tumor veličine kosti.

Erbova paraliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Erbova paraliza, paraliza nerava (brahijalni pleksus) koji snabdevaju ograncima ruku, a nastaje kao posledica povrede za vreme porođaja.

Erekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Erekcija, ukrućivanje muškog polnog organa zbog njegove prepunjenosti krvlju usled polne nadraženosti.

Eritem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eritem, crvenilo kože. eritroblast, primarna ćelija iz reda crvenih krvnih zrnaca.

Eritroblastoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eritroblastoza, anemija novo- rođenčeta, koja se javlja kada je majka Rh-negativna i stvara antitela protiv još nerođenog deteta, koje je Rh-pozitivno. Takođe se naziva oboljenje usled Rh-faktora.

Eritrocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eritrocit, crveno krvno zrnce.

Erozija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Erozija, nagrizanje površine neke strukture, kao što je na primer erozija stomačnog epitela koja će dovesti do ulceracije, čira.

Estrogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Estrogen, ženski polni hormon koji luče jajnici.

Eter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eter, isparljiva tečnost koja se upotrebljava kao sredstvo za anesteziju.

Etil-hlorid, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Etil-hlorid, veoma isparljiva hemijska materija koja se upotrebljava kao lokalni anestetik. On smrzava površinu kože kada dođe sa njom u dodir.

Etiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Etiologija, proučavanje uzroka nekog oboljenja.