Blog Archives

Digit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digit, prst šake ili stopala.

Digitafis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Digitafis, lek protiv srčanih bolesti (oslabljen mišić srca).

Dijabetes insipidus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijabetes insipidus, ogromno lučenje mokraće, usled poremećaja hipofize.

Dijabetes melitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijabetes melitus, šećerna bolest, hronično oboljenje koje se karakteriše nesposobnošću da se iskoristi šećer koji se unese u organizam. Ovo oboljenje prouzrokovano je nedovoljnom proizvodnjom in- sulina od strane pankreasa.

Dijafiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijafiza, osovina neke duge kosti. Supr. epifiza.

Dijaforeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijaforeza, znojenje. dijafragma, prečaga, debeo mišićni organ, sloj koji odvaja grudnu od trbušne duplje.

Dijagnoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijagnoza, utvrđivanje prirode nekog oboljenja ili poremećaja.

Dijareja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijareja, povećana učestalost i tećna konzistencija stolice, tj. proliv.

Dijastaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastaza, odvajanje delova koji su normalno u bliskom kontaktu.

Dijastola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastola, faza relaksacije ili opuštanje srčanog mišića.

Dijastolni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastolni pritisak, krvni pritisak i njegova visina za vreme dok se srčani mišić odmara.

Dijatermija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijatermija, primena toplote na tkiva organizma putem upotrebe aparata koji proizvode električnu struju visoke frekvencije.

Dijateza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijateza, tendencija ka prijemčivosti, odnosno razvoju nekog oboljenja.

Dikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dikov test, zastarela kožna proba koja služi za otkrivanje prijemčivosti nekog organizma na šarlah.

Dilatacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilatacija, širenje, rastezanje ili proces rastezanja.

Dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilucija, razblaživanje nekog rastvora.

Diopter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diopter, dioptrija, jedinica za merenje jačine očnog sočiva.

Diplopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diplopija, duplo viđenje.

Dipsomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dipsomanija, nagon, teranje da se piju preterane količine alkoholnih pića.

Disanje usta na usta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disanje usta na usta, veštačko disanje koje se sprovodi tako što onaj koji pruža veštačko disanje prisloni svoja usta na usta pacijenta, a zatim snažno izdiše vazduh u njih. Ovo disanje se obavlja rit- mički…

Disecirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disecirati, seći tkiva.

Discmbrioplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Discmbrioplazija, deformacija koja se razvija u plodu.

Diseminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminacija, širenje ili rasturanje nekog patološkog procesa širom tela.

Diseminova skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminova skleroza, multipla skleroza, hronično oboljenje nervnog sistema.

Disfagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfagija, poremećaj gutanja. disfemija, mucanje.

Disfunkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfunkcija, rđava funkcija, malfunkcija.

Diskrazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diskrazija, nenormalan sastav.

Diislokacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diislokacija, iščašenje.

Dismenoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dismenoreja, bolna menstruacija; teškoće u menstruaciji.

Dispareunija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispareunija, otežan ili bolan seksualni kontakt.

Dispepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispepsija, indigestija, poremećaj varenja.

Dispituitarizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispituitarizam, nenormalno funkcionisanje hipofize ili, kako se drugačije zove, pituitame žlezde.

Displazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Displazija, premećaj procesa rasta.

Dispneja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispneja, kratak dah, otežano disanje.

Distalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distalan, daleko od centra, prema kraju.

Distenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distenzija, stanje kada postoji naduvenost ili raširenost.

Distocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distocija, otežan porodaj, često nastaje kao posledica disproporcije između veličine novorođenčeta i prečnika porođajnog kanala.

Distorzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distorzija, iščašenje, uganuće nekog zgloba; rascep ili ruptura mišića ili ligamenta.

Distrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distrofija, poremećaj u ishrani nekog organa koji dovodi do promene u obliku.

Diuretik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diuretik, preparat koji prouzrokuje često mokrenje.