Blog Archives

Dijareja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijareja, povećana učestalost i tećna konzistencija stolice, tj. proliv.

Dijastaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastaza, odvajanje delova koji su normalno u bliskom kontaktu.

Dijastola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastola, faza relaksacije ili opuštanje srčanog mišića.

Dijastolni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijastolni pritisak, krvni pritisak i njegova visina za vreme dok se srčani mišić odmara.

Dijatermija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijatermija, primena toplote na tkiva organizma putem upotrebe aparata koji proizvode električnu struju visoke frekvencije.

Dijateza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dijateza, tendencija ka prijemčivosti, odnosno razvoju nekog oboljenja.

Dikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dikov test, zastarela kožna proba koja služi za otkrivanje prijemčivosti nekog organizma na šarlah.

Dilatacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilatacija, širenje, rastezanje ili proces rastezanja.

Dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dilucija, razblaživanje nekog rastvora.

Diopter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diopter, dioptrija, jedinica za merenje jačine očnog sočiva.

Diplopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diplopija, duplo viđenje.

Dipsomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dipsomanija, nagon, teranje da se piju preterane količine alkoholnih pića.

Disanje usta na usta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disanje usta na usta, veštačko disanje koje se sprovodi tako što onaj koji pruža veštačko disanje prisloni svoja usta na usta pacijenta, a zatim snažno izdiše vazduh u njih. Ovo disanje se obavlja rit- mički…

Disecirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disecirati, seći tkiva.

Discmbrioplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Discmbrioplazija, deformacija koja se razvija u plodu.

Diseminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminacija, širenje ili rasturanje nekog patološkog procesa širom tela.

Diseminova skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diseminova skleroza, multipla skleroza, hronično oboljenje nervnog sistema.

Disfagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfagija, poremećaj gutanja. disfemija, mucanje.

Disfunkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Disfunkcija, rđava funkcija, malfunkcija.

Diskrazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diskrazija, nenormalan sastav.

Diislokacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diislokacija, iščašenje.

Dismenoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dismenoreja, bolna menstruacija; teškoće u menstruaciji.

Dispareunija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispareunija, otežan ili bolan seksualni kontakt.

Dispepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispepsija, indigestija, poremećaj varenja.

Dispituitarizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispituitarizam, nenormalno funkcionisanje hipofize ili, kako se drugačije zove, pituitame žlezde.

Displazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Displazija, premećaj procesa rasta.

Dispneja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dispneja, kratak dah, otežano disanje.

Distalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distalan, daleko od centra, prema kraju.

Distenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distenzija, stanje kada postoji naduvenost ili raširenost.

Distocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distocija, otežan porodaj, često nastaje kao posledica disproporcije između veličine novorođenčeta i prečnika porođajnog kanala.

Distorzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distorzija, iščašenje, uganuće nekog zgloba; rascep ili ruptura mišića ili ligamenta.

Distrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Distrofija, poremećaj u ishrani nekog organa koji dovodi do promene u obliku.

Diuretik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Diuretik, preparat koji prouzrokuje često mokrenje.

Divergirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divergirati, razilaziti se, ići suprotnim pravcima, kao što je slučaj kod divergencije očnih jabučica.

Divertikulitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divertikulitis, zapaljenje nekog divertikula, creva.

Divertikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divertikulum, kesasto proširenje, izbočenje zida nekog organa, kao što je na primer. jednjak, crevo ili mokraćna bešika.

Divjje meso – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divjje meso, novoizraslo tkivo u rani koja još nije u potpunosti zacelila. Takođe poznato kao granulaciono tkivo.

Divovski rast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Divovski rast, preterana, nenormalna visina.

Dizenterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizenterija, oboljenje debelog creva udruženo sa prolivinia i trbtišnim grčevima; srdobolja.

Dizgerminom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dizgerminom, tumor jajnika, sastavljen od primarnih ćelija.