Blog Archives

Benzoin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Benzoin, materija koja se često upotrebljava za inhalaciju sa parom u slučajevima krupa ili bronhitisa.

Beri-beri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Beri beri, oboljenje iz grupe avitaminoza prouzrokovano nedostatkom vitamina (vitamin Bi).

Besan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Besan, onaj koji je oboleo od besnila, rabijesa.

Bešika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bešika, organ koji deluje kao rezervoar tečnosti (mehur) kao što je, npr. mokraćna bešika i žučna kesica.

Bezoar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bezoar, lopta dlaka, kose koja se ponekad nađe u želucu kao posledica čupanja i gutanja sopstvene kose.

Biceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biceps, jak mišić koji se nalazi na prednjoj strani nadlaktice i koji savija podlakticu. Inače se još naziva dvoglavi mišić.

Bikarbonati krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bikarbonati krvi, alkalna rezerva u krvi.

Bikuspidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bikuspidan, nešto što sadrži dva zaliska (dve tačke oslonca); zub koji ima dva šiljka; pribor za zatvaranje na mitralnom otvom u srcu, sa dva zaliska.

Bilateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilateralan, termin koji označava da se nešto odnosi na obe strane.

Bilirubin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilirubin, žučni pigment.

Bilurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilurija, žuč u urinu, vidi se kod obolelih od žutice.

Bimanualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bimanualan, ispitivanje koje se obavlja sa obe ruke.

Biohemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biohemija, nauka o hemiji i hemijskim procesima živih bića.

Biopsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biopsija, hirurško uzimanje tkiva za mikroskopsko ispitivanje da bi se utvrdila tačna dijagnoza.

Biopsija iglom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biopsija iglom, uklanjanje, uzimanje malog dela tkiva iz nekog tumora specijalno konstruisanom iglom.

Biparan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biparan, porođaj dvojki.

Birgerova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Birgerova bolest, hronična zapaljenska bolest arterija i vena donjih ekstremiteta (tromboangitis obliterans).

Biseksualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biseksualan, osoba koja poseduje ženske i muške polne organe.

Bisinoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bisinoza, bolest pluća prouzrokovana udisanjem pamučne prašine tokom perioda od 20 i više godina; profesionalno oboljenje.

Bizmut – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bizmut, hemijski element čija se jedinjenja često upotrebljavaju kad postoje smetnje u želucu i crevima.

Blastomikoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Blastomikoza, oboljenje prouzrokovano mikroorganizmima nalik na gljive.

Blefaritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Blefaritis, zapaljenje očnih kapaka, odnosno njihovih ivica.

Blefarospazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Blefarospazam, nekontrolisani grč očnih kapaka.

BM – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

BM, vidi bazalni metabolizam.

Boginjavost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Boginjavost, ožiljci nastali kao posledica malih bubuljica udruženih sa ovčjim ili velikim boginjama.

Bok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bok, slabina; oblast na bočnoj strani tela koja se proteže od vitih rebara do kostiju kuka.

Bol – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bol, neprijatan osećaj.

Bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bolest, oboljenje.

Bolest spavanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bolest spavanja, zapaljenje mozga, encefalitis.

Bolničarka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bolničarka, osoba koja vodi brigu o bolesnirima.

Bolus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bolus, grudva, zalogaj hrane.

Borna kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Borna kiselina, blago antiseptično sredstvo, kiselina koja se upotrebljava sa kompresama ili sličnim zavojima.

Botulizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Botulizam, često smrtonosni oblik trovanja hranom koje prouzrokuje specifična bakterija, najčešće u mesu.

Brahijalni pleksus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brahijalni pleksus, grupa živaca koja je smeštena u osnovi vrata i pruža se ka pazušnoj jami, a snabdeva živčanim ograncima ruku i rameni pojas.

Brajtova bolest, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brajtova bolest, hronično zapaljenje bubrega, hronični nefritis.

Branhijalna cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Branhijalna cista, deformitet u kome se škržni prorezi, lukovi, ne zatvaraju u potpunosti.

Branhijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Branhijalni, odnosi se na škržne lukove koji su prisutni za vreme embrionalnog razvoja.

Bregma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bregma, mesto na lobanji gde se dve frontalne, čeone kosti spajaju sa parijatalnim kostima, teme.

Bubrežni cilindri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bubrežni cilindri, nenormalni sastojci u mokraći koji označavaju bubrežno oboljenje.

Bubuljica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bubuljica, mali apsces na koži.