Blog Archives

Adaptaciona bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adaptaciona bolest, poremećaj prilagođavanja, bilo koja bolest udružena sa stresom.

Adenitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenitis, zapaljenje limfnog čvora ili limfne žlezde.

Adenohipofiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenohipofiza, ranije se nazivala prednji režanj hipofize, deo hipofize koji luči hormoi ACTH i hormone rasta.

Adenoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenoid, limfno tkivo u grlu iza nosa (treći krajnik).

Adenoidektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenoidektomija, uklanjanje adenoidnih izraslina.

Adenokarcinom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenokarcinom, kancer (rak) koji proističe iz neke žlezde, koji se razvija u nekoj žlezdi.

Adenom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenom, vrsta tumora nastalog iz žlezdanog tkiva.

Adenopatija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenopatija, otok ili oboljenje neke limfne žlezde.

Adikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adikcija, zavisnost od leka, narkomanija.

Adisonova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adisonova bolest, ozbiljna bolest udružena s poremećajem funkconisanja nadbubrežnih žlezda.

Adolescencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adolescencija, period u životu između detinjstva i zrelog doba, mladalačka faza života (od 12. do 20. godine).

Adrenalin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adrenalin (epinefrin), jedan od hormona koji luče nadbubrežne žlezde.

Adstringens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adstringens, lek koji dovodi do stezanja, zgušnjavanja, štavljenja tkiva.

Afebrilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Afebrilnost, telesna temperatura u granicama normale.

Aferentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aferentan, onaj koji se kreće prema centru, npr. aferentni nerv.

AFH – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

AFH, antihemofilični faktor, zaustavlja krvarenje.

Aftozni stomatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aftozni stomatitis, zapaljenje ždrela i usta udruženo s mnoštvom sitnih beličastih mehurića, plikova.

Agamaglobulinemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agamaglobulinemija, stanje kada u krvi cirkuliše manja količina antitela nego što je normalno.

Agens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agens, materija koja prouzrokuje neku reakciju.

Aglutinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aglutinacija, slepljivanje, spajanje odvojenih čestica u jednu celinu. Ovaj se izraz često odnosi na zgrušavanje krvi.

Agranulocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agranulocitoza, opasno akutno stanje u kome se u krvi nalazi suviše mali broj belih krvnih zmaca.

Agresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agresija, neprijateljski stav ili neprijateljska akcija.

Ahalazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ahalazija, suženje donjeg kraja jednjaka zbog nesposobnosti mišića da se opuste.

Ahilova tetiva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ahilova tetiva, tetiva petne kosti.

Ahlorhidrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ahlorhidrija, odsustvo sone (hlorovodonične) kiseline u stomaku.

Akne – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akne, bubuljičaste i gnojne promene na koži koje se vide na licu, grudima i leđima u toku adolescencije.

Akomodacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akomodacija, prilagođavanje oka na tamu, svetlo ili udaljenost.

Akromegalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akromegalija, poremećaj u razvoju kosti, odnosno oboljenje koje iz toga proističe: džinovsko uvećanje krajnjih delova tela, a rezultat je prekomerne aktivnosti hipofize.

Akromio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akromio, deo lopatice na vrhu ramenog zgloba.

Aksila – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aksila, pazušna jama.

Akson – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akson, produžetak nervne ćelije.

Akustični nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akustični nerv, osmi moždani živac, koji snabdeva svojim ograndma uho.

Akutna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akutna bolest, brza, iznenadna bolest žestokog početka.

Abinizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abinizam, nasledni nedostatak pigmenta u koži, viđa se kod albinosa.

Albumin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Albumin, jedna od glavnih belančevinskih komponenti svih živih tkiva, kako životinjskih, tako i čovekovih; belančevina.

Albuminurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Albuminurija, prisustvo albumina to jest belančevina u mokraći.

Alergen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alergen, materija koja prouzrokuje neku alergijsku reakciju.

Alergijski rinitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alergijski rinitis, zapaljenje nosnih šupljina nastalo kao posledica alergije.

Alergija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alergija, izmenjeni odgovor organizma na neki alergen; hipersenzitivnost (povećana osetljivost) na materije koje mogu da nadražuju organizam.

Alergija na hranu – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alergija na hranu, preosetljivost na hranu ili neku vrstu hrane. Alergija na hranu može se manifestovati mukom, povraćanjem, prolivom ili rašom kože, pojavom ospi.