Blog Archives

Angiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angiom, benigni tumor koji je sastavljen od limfnih i krvnih sudova.

Angioneurotski edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angioneurotski edem, lokalizovan otok, najčešće se javlja na licu, a prouzrokovan je emocionalnim faktorima ili alergijom.

Angulus infekciozus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angulus infekciozus, žvale, pucanje kože u uglovima usana usled nedostatka B vitamina.

Ankilostomijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ankilostomijaza, parazitamo oboljenje koje prouzrokuje rudarska glista.

Arkiloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arkiloza, spajanje, stapanje delova nekog zgloba tako da ostaju nepokretni.

Anofeles – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anofeles, vrsta komarca koji prenosi malariju a ponekada i neka druga oboljenja.

Anoksemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoksemija, nedovoljne količine kiseonika u krvi.

Anoksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoksija, nedovoljno snabdevanje tkiva i organa kiseonikom.

Anomalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anomalija, skretanje od normalnog.

Anoreksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoreksija, nemanje apetita.

Anorektalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anorektalan, termin koji se odnosi na anus (čmar) i rektum (pravo crevo).

Anorganski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anorganski, ne potiče iz organskog (živog) sveta.

Anoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoskop, instrument koji se upotrebljava za ispitivanje anusa (čmara) ili rektumase manifestovati mukom, povraćanjem, prolivom ili rašom kože, pojavom ospi.

Antacid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antacid, lek koji se upotrebljava da otkloni prekomernu količinu kiseline u stomačnom soku.

Ante partum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ante partum, pre porođaja.

Anterioran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anterioran, prednji, smešten spreda. Supr. posterioran, smešten pozadi.

Antialergici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antialergici, antihistaminski lekovi.

Antibakterijski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antibakterijski, koji sprečava rast i umnožavanje bakterija.

Antibiotici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antibiotici, lekovi koji su sastavljeni od ekstrakta živih organizama, kao što su gljivice, i koji imaju sposobnost da uništavaju bakterije ili da zaustavljaju njihovo rašćenje.

Antidot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antidot, materija koja se daje kod trovanja da bi neutralisala dejstvo otrova.

Antigen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antigen, makoja strana materija koja uneta u krv stimuliše stvaranje antitela.

Antihistaminik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antihistaminik, lek koji teži da poništi dejstvo alergijskog stanja.

Antikoagulant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antikoagulant, materija koja sprečava zgrušavanje krvi.

Antipiretik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antipiretik, lek koji teži da smanji telesnu temperaturu.

Antipruriginozno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antipruriginozno sredstvo, lek koji se daje da olakša, smanji svrab.

Antiseptik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antiseptik, materija koja uništava ili sprečava razvoj bakterija.

Antispazmodik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antispazmodik, lek koji se upotrebljava da spreči ili smanji mišićni spazam.

Antitelo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antitelo, materija koja se stvara u krvi u svrhu poništavanja štetnog dejstva antigena i koja je u stanju da dovede do specifičnog imuniteta na odredenu bakteriju ili virus.

Antitoksin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antitoksin, materija koja neutrališe efekte nekog otrova koje oslobađaju bakterije.

Antivenin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antivenin, antidot za zmijski otrov.

Antraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antraks, crni prišt, ozbiljna infektivna bolest koja se javlja kod ovaca i druge stoke, a ponekad se prenosi i na ljude.

Antropologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antropologija, nauka koja proučava čoveka.

Antrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antrum, donji, završni deo želuca; koštana šupljina koja formira sinuse.

Anurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anurija, nedostatak mokraće zbog otkazivanja bubrega.

Anus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anus, čmar, izlaz, završetak digestivnog trakta.

Aorta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aorta, velika, glavna arterija koja polazi iz leve srčane komore i odnosi svu krv u telo.

Aortografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aortografija, beleženje, prikazivanje aorte pomoću rendgenskih zrakova.

Apendektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendektomija, hirurško uklanjane apendiksa, crvuljka, izdanka slepog creva.

Apendicitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendicitis, zapaljenje apenaiksa, crvuljka.

Apendiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendiks, crvuljak, mali izdanak ili kesica na slobodnom kraju cekuma, slepog creva (prvog dela debelog creva).