Blog Archives

Antrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antrum, donji, završni deo želuca; koštana šupljina koja formira sinuse.

Anurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anurija, nedostatak mokraće zbog otkazivanja bubrega.

Anus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anus, čmar, izlaz, završetak digestivnog trakta.

Aorta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aorta, velika, glavna arterija koja polazi iz leve srčane komore i odnosi svu krv u telo.

Aortografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aortografija, beleženje, prikazivanje aorte pomoću rendgenskih zrakova.

Apendektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendektomija, hirurško uklanjane apendiksa, crvuljka, izdanka slepog creva.

Apendicitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendicitis, zapaljenje apenaiksa, crvuljka.

Apendiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendiks, crvuljak, mali izdanak ili kesica na slobodnom kraju cekuma, slepog creva (prvog dela debelog creva).

Apgar test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apgar test, test koji se obavlja radi podataka o stanju novorođenčeta neposredno porođenju.

Aplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aplazija, nedovoljna razvijenost nekog organa ili dela organa.

Aplikator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aplikator, drveni štapić sa pa mučnim vrhom.

Apnea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apnea, privremeni prekid u disanju.

Apopleksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apopleksija, krvarenje u moždanom tkivu; moždani udar, kaplja.

Apozicija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apozicija, dodavanje, slaganje, obavljanje takve radnje kojom se jedna stvar stavlja do druge.

Apsces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apsces, lokalizovano nakupljanje gnoja u koži ili u bilo kom drugom organu; gnojno zapaljenje tkiva, gnojanica, zagnojenje.

Apsorpcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apsorpcija, upijanje sastojaka hrane kroz crevnu sluzokožu u krvotok.

Apstinencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apstinencija, uzdržavanje od nečega, npr. od polnih odnosa, snošaja.

Arahnoida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arahnoida, moždana opna.

Arahnoidni prostor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arahnoidni prostor, oblast ispod arahnoidne opne koja pokriva mozak.

Arest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arest, zadržavanje ili kontrolisanje nekog patološkog procesa; zaustavljanje rada.

Aritmija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aritmija, nedostatak ritma, uglavnom se odnosi na nepravilnosti srčanog rada.

Arterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arterija, krvni sud koji nosi krv iz srca do tkiva organizma, ka periferiji.

Arterijski sitem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arterijski sitem, mreža arterija koje snabdevaju krvlju sve delove tela.

Arteriografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arteriografija, metoda rendgenskog pokazivanja arterija.

Arterioskleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arterioskleroza, gubitak elastičnosti, očvršdvanje arterija.

Artritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Artritis, zapaljenje zglobova.

Artrografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Artrografija, rendgenski snimak nekog zgloba.

Artroplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Artroplastika, plastična rekonstrukcija ili hirurška zamena zgloba.

Artrotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Artrotomija, hirurška intervencija kojom se prilazi nekom zglobu.

Ascit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ascit, skupljanje tečnosti u trbuhu, najčešće u slučaju ciroze jetre, kao i kod nekih srčanih oboljenja.

Asepsa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asepsa, sterilno stanje u kome ne postoje bakterije.

Asfikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asfikcija, obamrlost.

Asimetrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asimetrija, nedostatak jednakih proporcija u odgovarajućim delovima.

Asimptomatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asimptomatski, bez simptoma, znakova bolesti.

Askaris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Askaris, okrugli parazitski crv, dečja glista; napada digestivni trakt (askaridijaza)

Askorbinska kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Askorbinska kiselina, vitamin C, neophodan za sitne krvne sudove.

Aspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspiracija, zapadanje tečnosti ili čvrstih čestica u respiratorni trakt (u dušnik ili pluća).

Aspirin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspirin, acetilsalicilna kiselina, lek efikasan za ublaženje bolova i smanjivanje povišene temperature.

Astenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astenija, slabost.

Astigmatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astigmatizam, nepravilnost u zakr ivljenosti prednjeg dela oka.