Blog Archives

Kolitis

Šta je to kolitis? Kolitis u ranijem, širem smislu bi trebalo da se klasifikuje kao funkcionalni i organski: a. Funkcionalni kolitis (danas se naziva funkcionalnom kolopatijom) obuhvata takozvani »spastički kolitis« i »mukozni kolitis«. Ovo nisu slučajevi…

Divertikulitis i divertikuloza

Šta je to divertikuloza? Divertikuloza je stanje, obično prisutno od rođenja, u kome postoje džepovi, kesasta proširenja sluznice, koja se probijaju kroz mišićni zid debelog creva. Šta prouzrokuje divertikulozu? Misli se da je uzrok nastanku…

Volvulus – Uvrnuta creva

Šta je to volvulus? Volvulus ili uvrnuta creva predstavlja takvo stanje u kome dolazi do rotacije ili uvrtanja jednog segmenta tankog ili debelog creva oko svoje peteljke (mezenterijum). Takvo uvrtanje može prekinuti snabdevanje krvlju za…

Intususcepcija (Invaginacija)

Šta je to intususcepcija? Intususcepcija je stanje u kome se jedan deo creva uvlači u drugi. Šta prouzrokuje intususcepciju? Zapaljenje ili tumori obično utiču na normalne kontrakcije creva. Normalno crevo iznad oblasti zapaljenja ili tumora…

Mekelov divertikulu

Šta je to Mekelov divertikulum? Mekelov divertikulum predstavlja kesu, džep ili prstasto izbočenje zida tankog creva, koja se ponekada viđa na poslednjih tridesetak santimetara tankog creva. Mekelov divertikulum je neuobičajeno i u prvo vreme teško…

Limfosarkom

Šta je limfosarkom? To je vid raka limfoidnih tkiva ili limfnih žlezda. Šta je folikularni limfoblast? To je prilično spor progresivni vid limfosarkoma. Pripada grupi limfoma. Da li se limfosarkom lokalizuje na jednom delu tela?…

Hodžkinova bolest

Šta je Hodžkinova bolest? Hronično oboljenje limfnih žlezda koje spada u kategoriju limfomatozne grupe. Da li je Hodžkinova bolest česta? Ne, to je relativno retka bolest. Ko najčešće oboleva od Hodžkinove bolesti? Ona se može…

Limfom

Šta se podrazumeva pod izrazom limfom? U opštem smislu ovaj izraz označava bolest koju karakteriše povećanje limfoidnog tkiva. Preciznije, ovaj se izraz koristi za grupu srodnih bolesti od kojih sve izgleda da su maligne, uključujući…

Leukemija

Šta je leukemija? Leukemija je maligno oboljenje tkiva koja stvaraju krv. Kod ove bolesti u krvotoku je nenormalno veliki broj belih krvnih zrnaca. Postoje li razne vrste leukemije? Da. One se dele ne samo po…

Zapaljenja limfnih žlezda

Šta su limfni čvorovi (žlezde)? To su male oble strukture koje se izručuju u limfne kanale. One postoje svuda u telu i mogu se opipati pod kožom na vratu, pod pazuhama, u preponama itd. Različite…

Hemofilija i druge sklonosti ka krvarenju

Šta je hemofilija? Nasledna bolest koju karakteriše zakašnjenje u zgrušavanju krvi i konsekventna tendencija ka krvarenju i hemoragiji uopšte. Da li je hemofilija nasledna? Dokazano je da jeste. Kako se prenosi hemofilija? Nju preko majke…

Trovanje krvi

Šta je trovanje krvi? Stanje kada se u krvi nalaze bakterije. Ako bakterije aktivno rastu i razmnožavaju se u krvotoku, ono se naziva septikemija (sepsa). Kada su bakterije samo prisutne u toku kratkog vremenskog perioda,…

Policitemija vera

Šta je policitemija vera? Stanje kada postoji suviše mnogo crvenih krvnih zrnaca. Kakav je značaj policitemije? Krv je gušća, ima tendenciju brzog zgrušavanja i može dovesti do začepljenja krvnih sudova. Da li je policitemija vera…

Anemija (Malokrvnost)

Šta je anemija? Stanje kada krv nema dovoljan broj crvenih krvnih zrnaca ili kad crvena krvna zrnca nemaju dovoljno hemoglobina naziva se anemija ili malokrvnost. Koje je najštetnije dejstvo anemije? Ono se ogleda u smanjenoj…

Krv

Šta je krv? Krv je tkivo koje se sastoji od crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca, pločica i žućkaste tečnosti poznate pod imenom plazma. Koje su glavne funkcije plazme? a. Ona igra ulogu tečne sredine…

Segmentalna koštana resekcija

Šta je segmentalna koštana resekcija? To je hirurško odstranjivanje dela kosti pri kome se ostala tkiva, kao što su mišići, nervi i krvni i limfni sudovi, ostavljaju nedirnuti. Šta se koristi kao zamena za kost…

Tumori kostiju

Koje vrste tumora kostiju postoje? a. Dobroćudni tumori vezivnog tkiva poznati kao hondromi, dobroćudni tumori kostiju poznati kao osteomi, tumori gigantskih ćelija itd. b. Maligni tumori kostiju poznati kao osteogeni sarkomi Kako možemo znati da…

Frakture (Prelomi)

Šta su frakture? Bilo kakav prelom kosti naziva se fraktura. Postoji li neka razlika među izrazima »fraktura« i »slomljena kost«? Ne. Kakve vrste fraktura postoje? a. Jednostavna fraktura (zatvoreni prelom): ne postoji veza između površine…

Artroplastika

Šta je artroplastika? Ovaj izraz se koristi da opiše plastičnu rekonstrukciju ili hiruršku zamenu zgloba. U kojim se slučajevima najčešće vrši artroplastika? a. U bilo kom slučaju koji prati stalno, bolno ograničenje zglobnih pokreta b.…

Rekonstruktivna hirurgija kostiju, zglobova i mišića

U kojim situacijama se može vršiti rekonstruktivna hirurgija kostiju, zglobova i mišića? a. Kada su prelomljene kosti srasle u lošem položaju, rekonstruktivna hirurgija se izvodi u cilju otklanjanja defekta b. Bolni i oboleli zglobovi ili…

Osteoporoza

Šta je osteoporoza? To je oboljenje koje nastaje u kasnijem životnom dobu, u poodmaklim godinama, napada oba pola i karakteriše se dekalcifikacijom kostiju. Šta prouzrokuje osteoporozu? Usporavanje normalnih procesa zamene koštanih ćelija što nastupa zbog…

Osteomalacija

Šta je osteomalacija? To je generalizovano oboljenje koje napada i omekšava skelet i javlja se kao rezultat dekalcifikacije kostiju, gubljenja kalcijuma u kofitanom tkivu. Koji su simptomi osteomalacije? Kosti postaju meke, povijene i lome se,…

Osteitis fibroza cistika (Hiperpara tireoidizam)

Šta je osteitis fibroza cistika? To je generalizovano oboljenje kostiju čija je karakteristika nastanak cisti. Ciste se javljaju naročito na dugim kostima tela, na lobanji i kičmenom stubu. Koji su simptomi ove bolesti? Duboko usađeni…

Pedžetova bolest (Osteitis deformans)

Šta je Pedžetova bolest? To je hronično oboljenje skeleta koje podmuklo počinje i manifestuje se progresivnim deformacijama dugačkih kostiju udova i kostiju lobanje. U kom se dobu Pedžetova bolest najčešće javlja? U srednjem ili poznijem životnom…

Neuromuskularni poremećaji

Šta se podrazumeva pod neuromuskulamim poremećajima? Izraz se odnosi na grupu oboljenja kod kojih su napadnuti i nervi i mišići. Kakve su posledice poremećaja neuromuskulamog aparata? a. MiŠići mogu biti paralizovani, tj. potpuno umrtvljeni ili…

Osteomielitis (Koštane infekcije)

Šta je osteomielitis? Infekcija kosti. Koji su najčešći uzroci osteomielitisa? a. Infekcija prouzrokovana klicama (bakterijama) kao što su stafilokoke, streptokoke itd. b. Koštana tuberkuloza Koliko je osteomielitis često oboljenje? a. Tuberkulozni osteomielitis se danas retko…

Povreda meniskusa (Poremećaj kolena)

Šta se dešava kod povrede meniskusa? Rskavica biva otcepljena od svoje veze za tibiju (golenjaču) i stvara poremećaj normalne funkcije zgloba. Koji je najčešći uzrok povrede meniskusa? Iznenadan rotacioni pokret kolena u savijenom položaju. Ova…

Čekićasti prsti

Šta su čekićasti prsti? Deformitet kod koga je nožni prst povijen u obliku maljice. Šta prouzrokuje čekićasti prst? a. Urođeni deformitet b. Nošenje neodgovarajuće obuće Kako se leči čekićasti prst? Hirurškom korekcijom deformisanog čekićastog prsta…

Ravni tabani (Dustaban; pes planus)

Šta su ravni tabani? Izravnatost ili spuštanje uzdužnog luka svoda stopala (iznad gladnog) što je ponekad vezano za iskrivljenost peta ka spoljnoj strani. Šta prouzrokuje ravne tabane? a. Poremećen razvoj koštanih struktura. b. Urođena slabost…

Žuljevi na tabanima

Šta su žuljevi na tabanima? Bolne tvrde površine na tabanu. Šta prouzrokuje žuljeve na tabanima? Infekcija uz deformitet luka i nošenje cipela koje nisu komotne i udobne. Kako se leče žuljevi na tabanima? Odstranjivanjem pomoću…

Zapaljeni čukljevi i žuljevi

Šta je zapaljeni čukalj? To je zapaljenje burze u predelu baze nožnog palca povezano s povećanjem glave prve metatarzalne kosti. Šta prouzrokuje zapaljenje čukljeva? a. Deformacija kosti lokalizovana u predelu osnove nožnog palca (metatarzalna kost).…

Krivi vrat (Tortikolis)

Šta je »krivi vrat«? To je iskrivljenost vrata bilo zbog mišićnog spazma, bilo zbog skraćenja mišića vrata od rođenja. Zbog ovog deformiteta glava može da se pokreće samo na jednu stranu dok u ostalim pravcima…

Burzitis

Šta je burza? Struktura koja podseća na kesu a koja se nalazi između mišića i zglobova ili između veziva i zglobova. Ima ih mnogo u telu i služe da omoguće slobodno kretanje uz minimalno trenje…

Skolioza i spondilolisteza

Šta je skolioza? Iskrivljenost kičme koja se obično javlja kod omladine (adolescenata) i dece koja su imala dečju paralizu. Da li je iskrivljenost kičme česta pojava? Nju u manjem ili većem obimu ima svako peto…

Bol u krstima

Koji su najčešći uzroci bola u krstima? a. Povreda od dizanja teških predmeta, na primer, ili od pada sa uvrtanjem kičme. b. Artritis kičme. c. Hernija međupršljenskog diskusa (iskliznuće diskusa) ili degeneracija diskusa. Kakva je…

Amputacije

Šta je amputacija? Potpuno odstranjivanje delova tela, najčešće udova. Koja stanja obično zahtevaju amputiranje uda? a. Vrlo jake infekcije koje sprečavaju priliv krvi u ekstremitet i ugrožavaju život. b. Gangrena posle arterioskleroze ili šećerne bolesti.…

Urođene deformacije udova (ekstremiteta)

Koje su najčešće urođene deformacije udova (ekstremiteta)? a. Zgrčeno stopalo b. Urođeno iščašenje kuka c. Nedostatak uda ili nedostatak dela uda (fokomelija) d. Prst više (polidaktilizam) e. Ud više, ili deo uda više Šta je…

Rak kože (Kancer)

Da li je rak kože izlečiv? Praktično, svaki rak kože, ukoliko se započne lečenje rano, može se u potpunosti izlečiti. Koji su neki od ranih znakova raka kože? Retko je moguće da pacijent sam postavi…

Ganglioni

Šta je to ganglion? Ganglion je cista tetive ili nekog zgloba, i najčešće se javlja u oblasti ručja. Gangliona takođe ima i na drugim delovima tela, naročito na prstima i na stopalu. U čemu se…

Masni tumori (Lipomi)

Da li su masni tumori (lipomi) uobičajena pojava? Lipomi su jedna od najčešćih novotvorevina benigne prirode koje se pojavljuju u čovečjem telu. Gde su lipomi obično lokalizovani? Lipomi se obično lokalizuju bil’o gde na telu…