Blog Archives

Butina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Butina, natkolenica, deo noge koji se pruža od prepone do kolena.

Butna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Butna kost, femur.

Bubna opna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bubna opna, membrana smeštena na kraju ušnog kanala. Zvučni talasi dolaze ušnim kanalom i udaraju u bubnu opnu koja treperi, vibrira.

Bubrezi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bubrezi, organi smešteni u gornjem zadnjem delu trbušne duplje. Oni otklanjaju otpadne produkte metabolizma i vodu iz krvotoka izlučujući ih mokraćom.

Bruceloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bruceloza, malteška groznica, oboljenje koje je prouzrokovano izvesnom klicom koju prenose koze, krupna stoka, kao i svinje.

Brilova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brilova bolest, tifusna groznica.

Brizgalica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brizgalica, špric, stakleni, plastični ili metalni kontejner i klip. Kada se stave na iglu upotrebljavaju se za ubrizgavanje različitih materija u telo.

Brojanice na rebrima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brojanice na rebrima, simptom koji se javlja kod rahitisa: završeci rebara prema grudnoj kosti imaju izgled brojanica, odnosno kuglice.

Bromhidrozis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bromhidrozis, miris tela.

Bromidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bromidi, lekovi koji se upotrebljavaju da umire preterane emocionalne poremećaje.

Bronhiektazije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhiektazije, dilatacija ili proširenje malih bronhija udrženo sa hroničnim zapaljenjem i infekcijom koja se odvija u plućima.

Bronhijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhijalni, odnosi se na bronhije, kroz koje prolazi vazduh, disajne puteve, cevi.

Bronhije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhije, dušnice, vezuju dušnik s plućima.

Bronhiole – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhiole, male bronhije u plućnom tkivu, plućni mehurići.

Bronhitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhitis, zapaljenje bronhija.

Bronhogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhogram, snimak bronhijalnog stabla pomoću rendgenskih zraka.

Bronhopneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhopneumonija, zapaljenji bronhijalnih puteva i pluća. Uobičajeni oblik zapaljenja pluća, pneumonije.

Bronhoskopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhoskopija, metoda kojom se dobija uvid u stanje bronhija time što se instrument bronhoskop uvodi u bronhije.

Bronhospazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhospazam, spazam stezanje bronhijalnih puteva.

Bronhus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhus, dušnica, bronhijalna cev.

Tumori krvnih sudova

Koji je najčešći tumor krvnih sudova? Hemangiom. On se može pojaviti kao mala crvena tačka na koži u nekim slučajevima, a u nekim kao velika crvena mrlja. Da li se hemangiomi često pretvaraju u rak?…

Proširene vene

Šta su proširene vene? Povećane, onesposobljene vene u kojima krv ima tendenciju da stagnira. Šta prouzrokuje proširenje vena? Produžena opstrukcija (smetnje) protoka venske krvi često prouzrokuje prskanja venskih zalistaka što dovodi do stagnacije krvnog toka…

Tromboflebitis

Šta je tromboflebitis? To je zapaljenje venskog zida vezano sa formiranjem čepova zgrušane krvi i zaustavljanje protoka krvi kroz krvni sud. Koji su neki od predisponirajućih činilaca za nastanak tromboflebitisa? a. Stagnacija krvi u veni…

A vitamin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

A vitamin, važan za čovečji organizam. Nedostatak izaziva noćno slepilo i dr.

Abdomen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abdomen, trbuh, stomak

Abdominalna šupljina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abdominalna šupljina, trbušna duplja, deo tela koji se proteže ispod dijafragme do karlice. Sadrži u sebi sve trbušne organe.

Abortus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abortus, pobačaj, spontani ili indukovani izlaz neživog embriona, ploda u toku ranog stadijuma razvoja.

Abrazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abrazija, ogrebotina, zarez, skidanje površinskog sloja.

A.C. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

A.C. prilikom propisivanja recepta označava pre jela.

Acetabulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Acetabulum, deo karlične kosti s kojim se uzglobljava glava butne kosti da bi sačinila bedreni zglob (zglob kuka).

Aceton – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aceton, hemijsko jedinjenje koje se nalazi kod bolesnika s dijabetičnom acidozom.

Acidoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Acidoza, trovanje organizma prouzrokovano poremećajem metabolizma i nesposobnošću organizma da eliminiše preterane količine kiseline iz tela.

ACTH – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

ACTH, hormon (adrenokorti kotropni) koji stvara hipofizna žlezda.

Adaptaciona bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adaptaciona bolest, poremećaj prilagođavanja, bilo koja bolest udružena sa stresom.

Adenitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenitis, zapaljenje limfnog čvora ili limfne žlezde.

Adenohipofiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenohipofiza, ranije se nazivala prednji režanj hipofize, deo hipofize koji luči hormoi ACTH i hormone rasta.

Adenoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenoid, limfno tkivo u grlu iza nosa (treći krajnik).

Adenoidektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenoidektomija, uklanjanje adenoidnih izraslina.

Adenokarcinom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenokarcinom, kancer (rak) koji proističe iz neke žlezde, koji se razvija u nekoj žlezdi.

Adenom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adenom, vrsta tumora nastalog iz žlezdanog tkiva.