Blog Archives

Vezikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikacija, formiranje, stvaranje mehurića.

Vezikalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikalno, odnosi se na mokraćnu bešiku.

Vezikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezikula, mali mehur; takođe mali kontejner nalik na vreću, kao što su semene kesice, koje čuvaju semenu tečnost.

Vezivno tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vezivno tkivo, tkivo koje pokesica.

Vibrise – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vibrise, dlačice u nosnim šupljinama.

Vilice – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilice, kosti koje sačinjavaju usta. Gornja vilica je maksila; donja vilica se naziva mandibula.

Vilmov tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilmov tumor, maligni tumor bubrega, viđa se kod dece.

Vilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilus, resica, izraslina tkiva nalik na nožicu, a potiče sa mukozne membrane.

Viosterol – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Viosterol, vitamin D.

Viremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Viremija, infekcija cirkulišuće krvi virusom.

Virilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virilan, po izgledu muškog pola.

Virilizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virilizam, ovaj termin se odnosi na pseudohermafrodita koji je zapravo žena, ali sa spoljnim genitalijama koje poseduju karakteristike muških polnih organa.

Virsungov kanal – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virsungov kanal, kanal koji vodi iz pankreasa do creva.

Virulentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virulentan, sposoban da prouzrokuje oboljenje, štetna, patogena klica.

Virus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virus, organizam manji od bakterije, sposoban da prouzrokuje različite infekcije ili zarazne bolesti.

Virusologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virusologija, nauka koja se bavi oboljenjima što ih prouzrokuju virusi.

Viscera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Viscera, unutrašnji organi, kao što su oni koji su smešteni u grudima ili abdomenu.

Visinska bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Visinska bolest, bolest koju karakterišu vrtoglavica i otežano disanje, kratak dah, zamor; nastaje dolaskom na velike visine. Javlja se prilikom putovanja avionom na velikim visinama ili alpinističkim usponima bez odgovarajućih uređaja za izjednačavanje pritiska.

Viskoznost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Viskoznost, takav kvalitet materije koja je gusta i lepljiva i može da menja svoj oblik.

Viskus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Viskus, bilo koji unutrašnji organ.

Vitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitalan, životni, koji se tiče života; živ, sposoban za život.

Vitamin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitamin, organsko ili hemijsko jedinjenje koje se nalazi u različitim hranljivim materijama, a bitno je, neophodno za održavanje normalnog života (vidi nedostatak vitamina…)

Vitelinski kanal – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitelinski kanal, primitivni deo embriona u razvoju koji će kasnije formirati pupčanu vrpcu.

Vitelusna kesa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitelusna kesa, žumančana kesa, primarna kesa u embrionima, koja traje samo za vreme ranih stadijuma razvoja. Rane krvne ćelije se formiraju u žumančanoj kesi.

Vitiligo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitiligo, stanje kože koje se karakteriše mestimičnim gubitkom pigmenta.

Vlakno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vlakno, tkivo nalik na konac, vlakno ili struktura građena od takvih vlakana.

Vodena ravnoteža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vodena ravnoteža, mehanizam pomoću koga se održava ravnoteža između količine tečnosti koja se unosi u organizam i količine tečnosti koja se izbacuje.

Volaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Volaran, odnosi se na dlan ili taban, odnosno na njihove površine.

Volatilna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Volatilna, materija koja se lako pretvara u paru.

Volfov kanal – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Volfov kanal, prvobitni kanal bubrega u embrionu iz koga će se kasnije formirati ureter.

Volvulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Volvulus, uvrtanje creva, ponekada dovodi do gangrene.

Vomitirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vomitirati, povraćati, izbaciti kroz usta sadržaj želuca.

Vomitiv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vomitiv, sredstvo za izazivanje povraćanja.

Vrat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vrat, deo tela koji se nalazi između glave i grudnog koša.

Vreća – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vreća, anatomski izraz koji označava neko izbočenje, džep, kesu.

Vreme cirkulacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vreme cirkulacije, brzina kojom krv teče.

Vreme reakcije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vreme reakcije, period koji protekne između nekog stimulusa, nadražaja i odgovora na njega.

Vreme zgrušavanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vreme zgrušavanja, period vremena koji je potreban da bi krv koagulisala.

Vulva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vulva, spoljni ženski polni organi, uključujući velike i male usne, klitoris i otvor vagine.

Vulvo-vaginitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vulvo-vaginitis, zapaljenje kako vulve tako i vagine.