Blog Archives

Transekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transekcija, sečenje, presecanje.

Transferencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transferencija, osećanje naklonosti i ljubavi, neraspoloženja ili mržnje, koje pacijent ispoljava prema svom psihijatru.

Transfuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transfuzija, davanje krvi primaocu od strane davaoca.

Transfuziona reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transfuziona reakcija, reakcija prouzrokovana davanjem inkompatibilne, nepodudarne krvi.

Transiluminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transiluminacija, prosvetljavanje nekog organa ili dela tela da se pomogne uspostavljanju dijagnoze.

Transmigracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmigracija, prolaz ćelija iz njihovog uobičajenog mesta gde se nalaze, u druga tkiva.

Transmisija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmisija, stanje koje se može preneti drugom.

Transmutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmutacija, pojava da se jedna vrsta organskog života pretvori u drugu; evolucija, preobražavanje.

Transpiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transpiracija, ekspiracija, izdahnut vazduh.

Transplantat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transplantat, tkivo uzeto s jednog dela tela i stavljeno na drugi deo tela; kalem, usad.

Transverzalan kolon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transverzalan kolon, poprečno debelo crevo, deo debelog creva koje leži poprečno u gornjem delu trbušne duplje.

Transverzalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transverzalan, poprečan; pod pravim uglovima u odnosu na longitudinalnu osu tela.

Trapezijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trapezijus, mišić, veliki mišić koji polazi od potiljka glave i vratnog dela kičmenog stuba kao i grudnog koša, a pruža se sve do ključne kosti i lopatice.

Trauma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trauma, povreda.

Tremor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tremor, trešenje šake, ruke, noge ili glave zbog mišićnog podrhtavanja.

Trepanacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trepanacija, operacija kojom se stvara na kostima lobanje otvor u obliku metalnog novčića.

Trepidacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trepidacija, zabrinutost; strah, prezanje.

Triceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Triceps, troglavi mišić zadnje strane nadlaktice, koji se pruža do lakta.

Trifacijalni nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trifacijalni nerv, trigeminalni, trostruki živac.

Trigeminalna neuralgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trigeminalna neuralgija, neuritis trigeminalnog (petog lobanjskog) živca, karakteriše se žestokim bolom u licu koji se javlja u iznenadnim paroksizmima. Bolan tik.

Trigeminalni nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trigeminalni nerv, peti lobanjski živac koji snabdeva ograncima (tri) lice i vilice.

Trigonum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trigonum, trouglasti deo koji se nalazi na bazi mokraćne bešike.

Trihijazis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihijazis, oboljenje trepavica očiju koje nadražuje očnu jabučicu; takođe nenormalno stanje u predelu čmara prouzrokovano nadražajem dlaka u tom predelu.

Trihinoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihinoza, parazitamo oboljenje koje zahvata mišiće, a dovodi do muke, povraćanja, vrtoglavice i dijareje. Prouzrokovano je unošenjem u organizam zagađene šunke ili svinjskog mesa.

Trihobezoar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihobezoar, lopta dlake u želucu ili crevima usled gutanja sopstvene dlake.

Trihofagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihofagija, jedenje dlaka.

Trihofitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihofitoza, gljivična infekcija dlake; često se događa na poglavini kod dece.

Trihomonas vaginitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihomonas vaginitis, zapaljenje vagine prouzrokovano infekcijom koju izaziva trichomonas vaginalis.

Trihurijazis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihurijazis, infestacija valjkastim crvima.

Trijada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trijada, kombinacija tri simptoma ili znaka koji sačinjavaju dijagnozu neke bolesti.

Trikuspidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trikuspidan, onaj što poseduje tri zaliska, kao što je trikuspidna valvula srca.

Tril – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tril, vibracija koja se oseća kada lekar ruku kojom ispituje postavi iznad srčanog predela te se pri tom oseća šum koji postoji.

Trimestralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

trimestralan, period od tri meseca.

Tripanozoma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tripanozoma, jedan parazit koji prouzrokuje Šagasovu bolest. Ova bolest se prenosi ujedom buva.

Triplet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Triplet, trojke, jedno od troje dece rođene istovremeno.

Tripsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tripsin, enzim koji se nalazi u crevima, a funkcija mu je da vari proteine.

Trizmus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trizmus, bolni stalni grč mišića za žvakanje; škripanje zubima.

Trofičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trofičan, odnosi se na ishranu.

Trohleami nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trohleami nerv, četvrti lobanjski živac koji snabdeva ograncima mišiće koji se pružaju ka spoljnjem gornjem delu očne jabučice.

Trombin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trombin, hemijski enzim koji postaje aktivan kada krv isteče iz krvnih sudova. Trombin je neophodan za zgrušavanje krvi.