Blog Archives

Prijemčivost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prijemčivost, prilepčivost, tendencija da se razvije neko oboljenje kada se osoba izloži izazivaču te bolesti. Supr. imunitet.

Primalac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Primalac, osoba koja prima transfuziju krvi ili kalem nekog tkiva.

Primarni afekt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Primarni afekt, prvobitna bolesna promena tkiva.

Primarno izlečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Primarno izlečenje, izlečenje u prvom aktu, normlano izlečenje bez komplikacija, infekcije.

Primipara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Primipara, žena koja je rodila prvo dete, prvorotka.

Prirodan porođaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prirodan porođaj, normalno porađanje kad se primenjuje što je moguće manje veštačkih procedura i postupaka.

Prisilna neuroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prisilna neuroza, stanje u kome je neka osoba prisiljena da sledi izvestan oblik ponašanja.

Prisilna radnja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prisilna radnja, nekontrolisani impuls, nagon da se nešto učina.

Pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, abdominalni, promene koje su nastale kao posledica pokušaja da se isprazne creva ili da se mokri, kašlje, kija itd.

Pritisak, intrakranijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, intrakranijalni, unutarlobanjski pritisak mase mozga i krvi, kojom se snabdeva mozak, na kosti lobanje.

Pritisak, intraokularni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, intraokularni, pritisak unutar očne jabučice.

Pritisak, krvni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, krvni, sila koju proizvodi srce pumpanjem krvi iz svojih komora.

Pritisak, pulsni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, pulsni, razlika u krvriom pritisku kada se srce kontrahuje i kada se opušta.

Pritsak, venski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritsak, venski, pritisak krvi u venama.

Profesionalno oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Profesionalno oboljenje, oboljenje koje je povezano s određenom vrstom posla ili rada od koga je oboleo neki radnik.

Profilaktički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Profilaktički, preventivno, u cilju predohrane, sprečava oboljenje.

Progenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Progenija, potomostvo.

Prognatus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prognatus, osoba čija donja vilica štrči napred.

Prostor, peritoncalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, peritoncalan, oblasti u abdomenu između creva i drugih abdominalnih organa.

Prostor, perivaskularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, perivaskularan, oblasti koje okružuju krvne sudove.

Prostor, retroperitonealn – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, retroperitonealn , to je oblast lokalizovana iza trbušne duplje u kojoj se nalaze bubrezi, nadbubrežne žlezde, aorta i šupija vena.

Prostor, retroperitonealan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, retroperitonealan, to je oblast koja je smeštena iza ždrela.

Prostor, subarahnoidni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, subarahnoidni, oblast koja okružuje mozak i kičmenu moždinu i u kojoj se nalazi cerebrospinalna tečnost, likvor.

Prostor, subduralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, subduralan, prostor u kome se nalaze krvni sudovi koji okružuju mozak.

Prostor, subfrenični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, subfrenični, prostor koji se nalazi ispod dijafragme, prečage.

Prostriran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostriran, iscrpljen.

Proteaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proteaza, enzim koji vari proteine, belančevine.

Protein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Protein, belančevina, osnovni sastojak hrane koja sadrži azot, karakteristika svih živih materija.

Protejski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Protejski, nešto što ima mnogo različitih oblika, što se pojavljuje u različitim oblicima; promenljivo.

Protetičar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Protetičar, specijalista, ne ; lekar, koji se bavi stanjima donjih udova.

Proteus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proteus, vrsta klice.

Proteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proteza, veštački deo, kao što je veštački ud, zubi i sl.

Protopatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Protopatski, odnosi se na opštu senzaciju bola, na prve znake bolesti.

Prokain – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prokain, sredstvo za lokalnu anesteziju.

Proksimalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proksimalan, najbliži, blizu centra tela; supt. perifemo ili distalno.

Proktitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proktitis, zapaljenje čmara i pravog creva (rektuma).

Proktoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proktoskop, šuplja metalna cev koja se ubacuje u čmar i rektum da bi se ispitala njihova unutrašnjost, a služi i za lečenje.

Prolaps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prolaps, ispadanje nekog unutrašnjeg organa u spoljašnji prostor.

Proliferacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proliferacija, rast tkiva, kao što je proliferacija kože iznad svežih ivica rane.

Promontrijiun – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Promontrijiun, ispupčenje.