Blog Archives

Psitakoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Psitakoza, papagajska bolest; ozbiljno plućno oboljenje prouzrokovano virusom koji zaražava papagaje i druge tropske ptice.

Psorijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Psorijaza, nezarazna hronična kožna bolest koja može da traje čitavog pacijentovog života.

Pterigijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pterigijum, izrastanje mukozne membrane koja se prostire izvan unutrašnjih uglova oka.

Pti-mal – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pti-mal, kratki, mali epileptični napad.

Ptijalin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ptijalin, hemijska materija u pljuvački koja započinje proces varenja skroba.

Ptiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ptiza, iskašljavanje, pljuvanje.

Ptoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ptoza, spuštanje ili pomeranje sa mesta nekog organa kao što je npr. padanje očnog kapka.

Pubertas prekoks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pubertas prekoks, prevremeno polno sazrevanje.

Pubertet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pubertet, period u životu kada polni organi počinju da sazrevaju. On obično počinje kod devojčica između jedanaest i trinaest godina, a kod dečaka između dvanaest i četmaest godina.

Pubescent – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pubescent, adolescent. Pubične kosti, stidne kosti koje sačinjavaju prednji deo karlice, preponska spona smeštene na dnu trbuha, Venerin breg.

Puerilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Puerilan, dečji.

Puerperalna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Puerperalna groznica, infekcija koja nastaje posle porođaja.

Puerperijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Puerperijum, porođaj i period neposredno posle njega. Rođenje deteta.

Pufer – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pufer, materija koja omogućava da se sačuva ravnoteža aciditeta i alkalnosti u nekom rastvoru.

Pulmonalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulmonalno, odnosi se na pluća.

Pulmotor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulmotor, aparat namenjen za oživljavanje osoba koje su se ugušile.

Pulpitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulpitis, zapaljenje zubne srži.

Puls – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Puls, bilo koje se oseća kada se prst postavi iznad neke arterije. On je posledica kontrakcija i relaksacija srca koje se odvijaju na ritmički način.

Pulsacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulsacija, otkucaj.

Pulvula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulvula, kapsula nekog leka.

Pumpa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pumpa, mlečna, aparat za uklanjanje mleka iz grudi dojilje.

Pumpa, srčana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pumpa, srčana, aparat koji se upotrebljava za spoljašnju cirkulaciju krvi dok hirurg vrši operaciju na srcu pacijenta; veštačko srce.

Pumpa, stomačna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pumpa, stomačna, aparat namenjen pražnjenju stomaka.

Punkcija, sterilna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Punkcija, sterilna, ulaženje u punktiranje, kratki ubod u neku telesnu šupljinu.

Punkcija, lumbalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Punkcija, lumbalna, izvlačenje spinalnog likvora u lumbalnom predelu.

Punkcija, sternalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Punkcija, sternalna, ulaženje u grudnu kost da bi se dobio uzorak koštane srži.

Pupak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupak, umbilikus; mesto na prednjem trbušnom zidu preko koga je dete bilo povezano sa majkom putem pupčane vrpce.

Pupartov ligament – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupartov ligament, ligament u preponi koji se pmža od preponskih kostiju do grebena ilijačne kosti.

Pupčana vrpca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupčana vrpca, vrpca koja se pruža od pupka embriona do placente, posteljice.

Pupila – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupila, zenica, mesto u centm oka kroz koje prolazi svetlost.

Pupilamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupilamo, odnosi se na pupilu, zenicu.

Purgativ – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Purgativ, laksativ, sredstvo za čišćenje creva.

Purini – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Purini, vrste belančevina.

Purpura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Purpura, plavkasti izgled kože i sluznice usled krvarenja.

Purulrentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Purulrentan, koji sadrži gnoj, gnojav.

Pustinjska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pustinjska groznica, kokcidioza, groznica doline Sv. Joahima, hronična plućna infekcija.

Pustula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pustula, mali apsces na koži ispunjen gnojem.

Putrefakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Putrefakcija, dekompozicija tkiva, truljenje.

Obesitas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Obesitas, gojaznost, preterana, prekomema telesna težina.

Objektivni znaci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Objektivni znaci, stanja u nekoj bolesti koja može uočiti ili osetiti lekar.