Medicinski recnik – Pojmovi na I

Medicinski pojmovi na slovo I. Abecedni medicinski rečnik slova I, više od 200 medicinskih pojmova: I.m., Ihtioza, Ikteričan, Ileitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski recnik – Pojmovi na I, javite nam se putem kontakt forme.

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci, nevidljivi zraci izvanredno duge talasne dužine.

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci se koriste radi proizvodnje toplote u dubokim tkivima koja se zrače, a obično je reč o lečenju posledica povreda.

Infraorbitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infraorbitalan odnosi se na oblast ispod poda očne duplje.

Infrapatelaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infrapatelaran, termin se odnosi na oblast ispod čašice kolena (patele).

Infuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infuzija, injekcija nekog rastvora u venu ili ispod kože.

Infuziona reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infuziona reakcija, groznica, drhtavica, povišena temperatura, koja sledi posle primene tečnosti u venu.

Ingestirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ingestirati, pojesti.

Ingvinalna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ingvinalna oblast, prepona.

Inhalacione opekotine – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalacione opekotine, opekotine respiratornih puteva i pluća prouzrokovane udisanjem pare ili nekog gasa koji nadražuje.

Inhalant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalant, lek koji se primenjuje putem udisanja.

Inhalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalirati, udisati parom lek.

Inhibacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibacija, ograničenje nekog procesa ili akcije.

Inhibitor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibitor, materija koja zaustavlja ili ometa efekat neke druge supstance.

Inkapsulisano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkapsulisano, nešto što ima kapsulu, ovojnicu.

Inkarcerisan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkarcerisan, zaglavljen u kili, uklješten.

Inkarcerisana hernija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkarcerisana hernija je takva hernija u kojoj su delovi, koji su pretrpeli hernijadju, čvrsto zaglavljeni u hernijalnoj vreći.

Inkluziona cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkluziona cista, cista sastavljena od kože, a leži ispod normalne površine kože.

Inkompetentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkompetentan, ne funkdoniše ađekvatno.

Inkompatibilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkompatibilan, nije u stanju da egzistira zajedno; nesaglasan, nespojiv.

Inkontinencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkontinencija, nedovoljno pražnjenje urina ili stolice.

Inkoordinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkoordinacija, nedostatak koordinacije.

Inkrustacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkrustacija, stvaranje kraste.

Inkubacioni period – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkubacioni period, interval između izlaganja nekom oboljenju i nastanka tog oboljenja.

Inkubator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkubator, kontejner, prostorija koja se greje i u kojoj postoji dovoljna količina vlage, a služi za negu novorođenčadi.

Inkubus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkubus, noćna mora, košmar.

Inkus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkus, jedna od malih koščica slušnog aparata u srednjem uhu.

Inokulacija kalemljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inokulacija kalemljenje, cepljenje, ubrizgavanje izazivača neke bolesti (virusa) u telu neke životinje u cilju proučavanja dejstva klica.

Inokulacija zamorčeta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inokulacija zamorčeta, injekcija nekog uzroka uzetog iz ispljuvka pacijenta ili iz njegovog urina koji se ubrizgava zamorčetu da bi se odredilo da li pacijent ima tuberkulozu.

Inopcrabilnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inopcrabilnost, stanje koje se ne može korigovati ili poboljšati hirurškim metodama, merama.

Inseminirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inseminirati, ejakulisati spermu u vaginu.

Insipidni dijabet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insipidni dijabet, metabolično oboljenje u kome postoji izražena žeđ i mokrenje ogromnih količina urina tokom dana; nije u vezi sa šećernom bolešću, dijabetes melitusom.

Insomnija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insomnija, nedostatak sna, nesanica.

Inspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inspiracija, udisanje uvlačenje vazduha u pluća.

Instilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Instilacija, sipanje neke tečnosti, leka (kap po kap), ukapavanje.

Instinkt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Instinkt, nagon, nesvrstane pokretačke sile koje motivišu izvesne reakcije.

Insuficijencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insuficijencija, stanje neadekvatnosti, nedovoljnosti za izvesnu datu funkciju, nedovoljna snaga, slabost (npr. srca).

Insuflirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insuflirati, uduvati neki prah ili paru u neki deo tela.

Insulin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insulin, hormon koji proizvode ćelije pankreasa. Kada se ovaj hormon luči u krv, on omogućava metabolizam i iskorišćavanje šećera. Neadekvatne, male količine insulina dovode do šećerne bolesti. Suviše insulina dovodi do stanja poznatog kao hipoglihemije.

Insulinom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insulinom, tumor ćelija koje proizvode insulin u pankreasu.

Insult – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insult, napad, oštećenje nekog organa ili njegovog dela.