Medicinski recnik – Pojmovi na I

Medicinski pojmovi na slovo I. Abecedni medicinski rečnik slova I, više od 200 medicinskih pojmova: I.m., Ihtioza, Ikteričan, Ileitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski recnik – Pojmovi na I, javite nam se putem kontakt forme.

Integracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Integracija, proces pomoću koga se različite funkcije usklađuju.

Intenzitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intenzitet, stepen ili jačina nekog procesa.

Intenzivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intenzivan, jak, moćan, pojačan; supr. ekstenzivan.

Inter između – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inter između, predmetak složenicama sa značenjem među, između.

Intercelularno tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intercelularno tkivo, prostor koji se nalazi između ćelija.

Interkurcntna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interkurcntna bolest, oboljenje koje se dešava za vreme postojanja neke druge bolesti.

Inter Labijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inter Labijalan, između usana.

Intermenstrualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intermenstrualan, između menstrualnih perioda.

Intemienstrualni bol – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intemienstrualni bol, bol u donjem delu abdomena koji se događa između menstrualnih perioda.

Intermitentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intermitentan, nešto što počinje i prestaje, ima prekide.

Intermuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intermuralan, između zidova neke strukture.

Intermuskularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intermuskularan, međumišićni, između mišića.

Internista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Internista, lekar koji se specijalizovao za unutrašnje bolesti, za postavljanje dijagnoze medicinskih oboljenja.

Interosealni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interosealni mišići, mali mišići smešteni između kostiju šake.

Interno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interno, unutar dubokih struktura organizma.

Interreakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interreakcija, proces mešanja uzorka davaočeve sa uzorkom primaočeve krvi da bi se utvrdilo da li su krvi kompatibilne i da li neće doći do zgrušavanja.

Interseksualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interseksualan, osoba sa razvojnim defektom polne diferencijacije, kao što je na primer hermafrodit.

Intersticijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intersticijalan, termin se odnosi na male zjapove, međuprostore ili intervale između tkiva ili struktura.

Intertrigo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intertrigo, zapaljenje u naborima, prevojima kože.

Intervertebralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intervertebralan, između pršljenova kičmenog stuba.

Intestinum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intestinum, crevo.

Intima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intima, unutrašnja obloga, sloj krvnog suda.

Intoksikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intoksikacija, trovanje, bolest usled dejstva otrova, droga i sl. na organizam.

Intolerancija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intolerancija, nepodnošljivost nekog leka ili namirnice, nesposobnost da se uzme neki lek zbog preosetljivosti.

Intorzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intorzija, uvrtanje, krivljenjje.

Intra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intra znači: unutar, unutra.

Intraabdominalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraabdominalan, unutar abdominalne šupljine.

Intraatrijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraatrijalan, unutar srčanih pretkomora.

Intracelularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intracelularan, smešten unutar ćelija.

Intradermalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intradermalno, u okviru slojeva kože.

Intrakapsularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakapsularan, unutar kapsule koja okružuje zglob.

Intrakranijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakranijalan, ispod, unutar lobanje.

Intrakutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakutano, u koži.

Intraluminamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraluminamo, unutar neke šuplje strukture.

Intramuralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intramuralno, unutar zida nekog organa.

Intramuskularno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intramuskularno, u meso, unutar mišića.

Intranazalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intranazalno, unutar nosa.

Intraokularni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraokularni pritisak, pritisak koji vlada uhutar očne jabučice.

Intraoralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraoralan, unutar usta.

Intrapleuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrapleuralan, unutar maramice grudne duplje.