Medicinski rečnik – Pojmovi na K

Više od 260 medicinskih pojmova na slovo K. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na K: Korpuskul, Kaheksija, Kalkaneus, Kandžasto stopalo…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na K, javite nam se putem kontakt forme.

Kiseonik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kiseonik, oksigenijum, gas bez mirisa neophodan za život. Atmosferski vazduh sadrži približno 20% kiseonika.

Klaudikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klaudikacija, bolovi pri hodanju u vidu grčeva najčešće u mišićima potkolenica, posledica nedovoljnog snabdevanja mišića arterijskom krvlju. Nekada se javlja kod oboljenja arterija, kod arterioskleroze.

Klaustrofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klaustrofobija, bolestan strah od zatvorenog prostora.

Klavikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klavikula, ključna kost.

Klempave uši – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klempave uši, uši koje se savijaju same od sebe.

Kleptomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kleptomanija, nekontrolisana želja za krađom, bolesni nagon.

Klica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klica, bilo koja bakterija ili mikroorganizam koji prouzrokuje bolest.

Klimakterijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klimakterijum, vidi menopauza.

Klineov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klineov test, test na sifilis.

Klinički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klinički, odnosi se na tok rieke bolesti dok se leži u postelji.

Klirens test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klirens test, test kojim se ispituje funkcija raznih organa i analizira brzina kojom organ uklanja neku supstancu iz krvi.

Klitoris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klitoris, dražica, deo polnog organa žene; sadrži erektivno tkivo i predstavlja analogni organ penisu.

Klizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klizma, klistir, ubrizgavanje tečnosti u rektalni kanal radi pražnjenja creva ili radi unošenja lekova.

Kloničan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kloničan, odnosi se na mišićne kontrakcije u vidu trzaja ili spazma; supr. toničan.

Klostridijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klostridijum, grupa bakterija koje imaju spore i koje žive bez kiseonika. Pojedini članovi ovih grupa prouzorkuju tetanus, gasnu gangrenu i druge infekcije.

Ključnjača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ključnjača, klavikula.

Koagulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koagulacija, zgrušavanje, obrazovanje ugruška.

Koagulacija krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koagulacija krvi, zgrušavanje krvi.

Koarktacija aorte – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koarktacija aorte, urođena deformacija u kojoj postoji suženje aorte.

Kobalt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kobalt, hemijski elemenat koji, ako je radioaktivan, može da se upotrebi na isti način kao i rendgenski zraci u lečenju izvesnih oboljenja.

Kodein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kodein, derivat opijuma, efikasan lek za stišavanje bolova.

Koeficijent inteligencije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koeficijent inteligencije, (Q. I.), odnos individualnog mentalnog uzrasta u odnosu na hronološki uzrast, a određuje se pomoću zadavanja izvesnih psiholoških testova koji treba da se obrade.

Kohlea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kohlea, utrašnje uvo u kome su smešteni glavni organi sluha; takođe se u kohlei nalazi i čulo ravnoteže.

Koitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koitus, seksualni ili polni odnos, snošaj.

Kokcidije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokcidije, paraziti, izazivači opasnih bolesti jetre i creva.

Kokcidioidoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokcidioidoza, oboljenje pluća koje je prouzorkovano ponavljanim udisanjem spora izvesne gljive. Takođe se naziva pustinjska groznica ili groznica doline San Joahin.

Kokciks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokciks, poslednja kost na kičmenom stubu, ponekad se naziva i repna kost.

Koke – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koke, bakterije koje su okruglog oblika, kao što su stafilokoke ili streptokoke.

Kokošje grudi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kokošje grudi, takva deformadja grudnog koša gde je grudna kost isturena unapred; grudi podsećaju na grudi u kokoške.

Koksa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa, kuk.

Koksa valga – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa valga, deformitet butne kosti u oblasti kuka gde je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti povećan.

Koksaki bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksaki bolest, infektivno oboljenje sa simptomima koji podsećaju na meningitis ili poliomielitis, ali koji nestaju bez posledica za nekoliko dana.

Koksalgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksalgija, bol u kukovima.

Koksa vara – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koksa vara, deformitet butne kosti u oblasti kuka u kojoj je ugao između vrata butne kosti i osovine butne kosti smanjen.

Kolaps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolaps, nagla slabost usled popuštanja krvotoka.

Kolateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolateralan, bočni, pobočni; sekundaran; često se ovaj termin upotrebljava da označi kolateralnu pobočnu cirkulaciju, krvne sudove kojima krv teče kada je glavni sud blokiran, zapušen.

Kolektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolektomija, uklanjanje dela debelog creva.

Koleni refleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleni refleks, patelarni refleks, mišićni pokret koji se normalno izaziva kada se tetiva kolena odsečno udari.

Koleno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleno, zglob između butne kosti i potkolenih kostiju.

Kolera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolera, teško infektivno oboljenje udruženo sa povraćanjem, dijarejama i dehidratacijom (gubljenjem tečnosti).