Monthly Archives: јул 2013

Indigestija dispepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Indigestija dispepsija, poremećeno varenje.

Indikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Indikacija, nešto što se odnosi na bolest, a ukazuje put za njeno lečenje. (Gnoj može biti indikacija za hiruršku inciziju i drenažu.)

Indolentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Indolentan, neaktivan, nenapredan, nemaran.

Indukcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Indukcija, početni stadijum anestezije.

Induracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Induracija, zadebljanje.

Inertnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inertnost, nemogućnost pokretanja ili kontrakcije; nedostatak aktivnosti.

Inervacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inervacija, snabdevanje nekog organa ili dela organa nervima, tj. nervnim završecima.

Infant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infant, dete ispod dve godine starosti, malo dete.

Infantilizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infantilizam, dečje karakteristike kod odrasle osobe.

Infantilna paraliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infantilna paraliza, dečja paraliza, poliomielitis.

Infarkt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infarkt, deo tkiva lišen snabdevanja krvlju, nastaje zbog prepreke u arteriji koja taj deo snabdeva.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, prisustvo i razvoj bakterija, virusa ili parazita u organizmu.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, lokalna, žarišna infekcija koja je lokalizovana u određenom tkivu odakle se bakterije mogu širiti kroz čitavo telo krvotokom.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, konkurentna, dve različite infekcije koje se dešavaju u isto vreme u jednoj osobi.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, mešana, takva infekcija u kojoj je prisutno dve ili više bakterija.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, sekundarna, infekcija koja se nakalemila na već postojeću, raniju infekciju.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, unakrsna, infekcija u bolnici, nastala kao rezultat prenošenja bolesti sa jednog pacijenta na drugog.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, vazdušna, širenje infekcije putem kašlja ili kijanja (kapljična infekcija).

Infektivna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infektivna bolest, oboljenje prouzrokovano bakterijama virusom, gljivicama ili patazitima.

Infektivna mononukleoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infektivna mononukleoza, žlezdana groznica, oboljenje koje se karakteriše zapaljenjem ždrela, otečenim limfnim žlezdama, slabošću i nenormalnom krvnom slikom, ponekad žuticom.

Infektivni hepatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infektivni hepatitis, zapaljenje jetre prouzrokovano jednom vrstom virusa.

Infertilitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infertilitet, neplodnost.

Infestacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infestacija, invazija, napad na organizam od strane inseka ta, crva, buva ili pregljeva.

Infiltracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infiltracija, prolaz ćelija ili tečnosti u tkivo ili tkivne prostore u kojima se obično ne nalaze takvi elementi.

Inflamacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inflamacija, zapaljenje, reakcija tkiva na povrede ili invazije od strane bakterija ili virusa, koja se manifestuje povišenom temperaturom, bolom, crvenilom i otokom.

Influenca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Influenca, grip. vrlo prilepčiva bolest koju prouzrokuje virus, a praćena je zapaljenjem respiratornih puteva.

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci, nevidljivi zraci izvanredno duge talasne dužine.

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci se koriste radi proizvodnje toplote u dubokim tkivima koja se zrače, a obično je reč o lečenju posledica povreda.

Infraorbitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infraorbitalan odnosi se na oblast ispod poda očne duplje.

Infrapatelaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infrapatelaran, termin se odnosi na oblast ispod čašice kolena (patele).

Infuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infuzija, injekcija nekog rastvora u venu ili ispod kože.

Infuziona reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infuziona reakcija, groznica, drhtavica, povišena temperatura, koja sledi posle primene tečnosti u venu.

Ingestirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ingestirati, pojesti.

Ingvinalna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ingvinalna oblast, prepona.

Inhalacione opekotine – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalacione opekotine, opekotine respiratornih puteva i pluća prouzrokovane udisanjem pare ili nekog gasa koji nadražuje.

Inhalant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalant, lek koji se primenjuje putem udisanja.

Inhalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalirati, udisati parom lek.

Inhibacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibacija, ograničenje nekog procesa ili akcije.

Inhibitor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibitor, materija koja zaustavlja ili ometa efekat neke druge supstance.

Inkapsulisano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkapsulisano, nešto što ima kapsulu, ovojnicu.