Monthly Archives: јул 2013

Interno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interno, unutar dubokih struktura organizma.

Interreakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interreakcija, proces mešanja uzorka davaočeve sa uzorkom primaočeve krvi da bi se utvrdilo da li su krvi kompatibilne i da li neće doći do zgrušavanja.

Interseksualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interseksualan, osoba sa razvojnim defektom polne diferencijacije, kao što je na primer hermafrodit.

Intersticijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intersticijalan, termin se odnosi na male zjapove, međuprostore ili intervale između tkiva ili struktura.

Intertrigo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intertrigo, zapaljenje u naborima, prevojima kože.

Intervertebralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intervertebralan, između pršljenova kičmenog stuba.

Intestinum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intestinum, crevo.

Intima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intima, unutrašnja obloga, sloj krvnog suda.

Intoksikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intoksikacija, trovanje, bolest usled dejstva otrova, droga i sl. na organizam.

Intolerancija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intolerancija, nepodnošljivost nekog leka ili namirnice, nesposobnost da se uzme neki lek zbog preosetljivosti.

Intorzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intorzija, uvrtanje, krivljenjje.

Intra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intra znači: unutar, unutra.

Intraabdominalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraabdominalan, unutar abdominalne šupljine.

Intraatrijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraatrijalan, unutar srčanih pretkomora.

Intracelularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intracelularan, smešten unutar ćelija.

Intradermalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intradermalno, u okviru slojeva kože.

Intrakapsularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakapsularan, unutar kapsule koja okružuje zglob.

Intrakranijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakranijalan, ispod, unutar lobanje.

Intrakutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakutano, u koži.

Intraluminamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraluminamo, unutar neke šuplje strukture.

Intramuralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intramuralno, unutar zida nekog organa.

Intramuskularno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intramuskularno, u meso, unutar mišića.

Intranazalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intranazalno, unutar nosa.

Intraokularni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraokularni pritisak, pritisak koji vlada uhutar očne jabučice.

Intraoralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraoralan, unutar usta.

Intrapleuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrapleuralan, unutar maramice grudne duplje.

Intraspinalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraspinalan, unutar kičmenog, spinalnog kanala.

Intrauterino – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrauterino, unutar materične duplje.

Intravenozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intravenozan, unutar vena, putem vena.

Introitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Introitus, ulaz u vaginu.

Introspekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Introspekcija, ispitivanje sopstvenih misli, samoposmatranje.

Introvertan tip – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Introvertan tip, osoba čije misli se bave njom samom i sopstvenim problemima.

Intubacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intubacija, uvlačenje naročite tube, cevčice npr. u grlo radi dovoda vazduha u pluća.

Intususcepcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intususcepcija, uvlačenje jedne vijuge creva u drugu.

Inunkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inunkcija, utrljavanje masti ili krema u kožu.

Invaginacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Invaginacija, proces savijanja, ugibanja, presavijanja u tkivu da bi se oformio šupalj prostor.

Invalid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Invalid, osoba delimično ili potpuno nesposobna ili onesposobljena (naročito u ratu) za rad.

Invazivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Invazivan, odnosi se na neki tumor ili infekciju koja se razvija i napada druge delove tela.

Inverzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inverzija, nenormalno stanje, naopačke, obrnuto.

Involucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Involucija, proces deterioracije, degradacije, oronjavanje tela u starosti.