Blog Archives

Simptom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptom, znak, ispoljavanje nekog oboljenja.

Simptomatologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatologija, svi simpotomi koji sačinjavaju neku određenu bolest.

Simptomatsko lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatsko lečenje, lečenje usmereno prema olakšanju tegoba pacijenata,’ a ne na eliminisanje osnovnog uzroka oboljenja.

Sinapsa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinapsa, oblast gde se završavaju živčani ogranci jednog nerva, a počinju drugi.

Sindaktilija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sindaktilija, opnasti prsti na šakama ili stopalama, srasli prsti.

Sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sindrom, grupa simptoma i znakova; kada se pojave istovremeno, sačinjavaju definitivnu sliku nekog oboljenja ili nenormalnosti.

Sinergija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinergija, kooperativna akcija, zajedničko delovanje dve ili više hemijskih materija, dva ili više organa radi obavljanja neke radnje ili pokreta.

Singultus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Singultus, štucanje.

Sinhrondoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinhrondoza, spoj dve kosti u kome između njih leži rskavica, kao što je npr. zglobljavanje kostiju u sakroilijačnom zglobu.

Sinkopa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinkopa, onesvešćivanje, iznenadna nesvestica usled zastoja u kucanju srca.

Sinostoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinostoza, spajanje dve ili više kostiju koje su prvobitno bile odvojene.

Sinovijalna tečnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinovijalna tečnost, bistra žućkasta tečnost obično prisutna u malim količinama u nekom zglobu.

Sinoviom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinoviom, maligni tumor koji nastaje u membranama ili pokrovnim slojevima (sinovi- jalna membrana) zglobova ili tetiva.

Sinovitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinovitis, zapaljenje obloge nekog zgloba.

Sinteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinteza, formiranje materije sjedinjavanjem njenih sastojaka, elemenata.

Sinus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinus, šupljina u telu; duplja u lobanji.

Sinusitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusitis, zapaljenje jednog od sinusa koji su smešteni pored nosnih šupljina.

Sinusni ritam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusni ritam, regularan, normalan srčani ritam.

Sinusotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinusotomija, veštačko otvaranje sinusa putem bušenja da bi se omogučila drenaža, odvodenje gnoja iz njih.

Sirijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sirijaza, sunčani udar, sunčanica.

Siringomijelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Siringomijelija, oboljenje poglavito vratnog dela kičmene moždine u kojoj postoji više delimičnih paraliza različitih struktura tela koje mogu biti i veoma obimne.

Sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistem, niz telesnih organa koji obavljaju radnje koje su usmerene ka jednoj glavnoj funkdji (npr. sistem za varenje hrane); trakt, pribor.

Sistemski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistemski, odnosi se na neko stanje ili bolest koje zahvataju čitavo telo.

Sistola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistola, faza srčane kontrakcije, period u kome se srčani mišić skraćuje (supr. dijastola).

Sistolni krvni pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sistolni krvni pritisak, sila kojom srce pumpa krv u krvne sudove za vreme sistole.

Situs inverzus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Situs inverzus, urođena deformacija u kojoj su organi smešteni na suprotnoj strani od normalnog, kao npr. srce koje je smešteno na desnoj strani.

Siva supstanca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Siva supstanca, masa, uobičajen izraz koji se odnosi na više moždane ćelije, cerebrum, tj. mozak.

Skabijes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skabijes, šuga, zarazno kožno oboljenje prouzrokovano insektom koji kopa kanale u površinskim slojevima kože. Time prouzrokuje žestok svrab, a promene na koži se karakterišu obimnim ogrebotinama zbog češanja.

Skalenus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skalenus, mišić vrata koji ima hvatište blizu kičmenog stuba i proteže se ka prednjoj strani prva dva rebra.

Skalpel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skalpel, hirurški nož.

Skapula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skapula, lopatica; krilasta kost.

Skatofagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skatofagija, jedenje, konzumiranje fecesa (izmeta) kod duševno obolelih.

Skatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skatom, čvrsta grudva fecesa (izmeta) u crevima.

Skelet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skelet, kostur, koštana potpora tela.

Sklera – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sklera, beli deo oka; beonjača.

Skleridi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleridi, zapaljenje belog dela oka, beonjače.

Skleroderma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroderma, kožno oboljenje gde postoji otvrdnjavanje, očvršćavanje tkiva sa promenama u boji kože.

Skleroterapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroterapija, injekdja nekog preparata u venu ili druge strukture da bi se dovelo do zgrušavanja ili očvršćavanja.

Sklerotičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sklerotičan, očvrsao.

Skleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Skleroza, bolesno otvrdnjavanje tkiva i organa.