Blog Archives

Recesivne karakteristike – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Recesivne karakteristike, karakteristike koje imaju tendenciju da ne budu vidljive ili aktivne kada se nasleđuju.

Recidiv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Recidiv, vraćanje već preležane bolesti.

Redukcija frakture – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Redukcija frakture, repozicija ili nameštanje slomljenih delova kosti da ponovo srastu.

Reduplikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reduplikacija, udvostručavanje, udvojenost, kao što je npr. urođena deformacija u kojoj izvesni delovi digestivnog trakta mogu biti udvojeni.

Refleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, nehotični pokret telii, mišića, radnja; nevoljan odgovor na neki stimulans, nadražaj.

Refleks, Ahilov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, Ahilov, petni refleks.

Refleks, Babinskog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, Babinskog, podizanje (ne savijanje), dorzifleksija palca stopala ukoliko se zagrebe taban; kod dece se javlja kao normalna pojava.

Refleks, cilijami – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, cilijami, promene u veličini pupile (zenice) oka.

Refleks, instinktivni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, instinktivni, prirodni refleks.

Refleks, korgunktivalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, korgunktivalni, žmirkanje očnih kapaka ukoliko se dotakne površina oka.

Refleks, kožni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, kožni, ma koja kožna reakcija koja je prouzrokovana nadražajem, stimulacijom.

Refleks, patelarni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, patelarni, trzaj kolena, refleks.

Refleks, protektivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, protektivan, automatski odbrambeni refleks protiv nečega što preti da naškodi, da ošteti telo.

Refleks sisanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks sisanja, instinktivni refleks novorođenog deteta ako ma šta dođe u dodir sa njegovim usnama.

Refleks, uslovljen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, uslovljen, stečeni refleks u kome je odgovor automatski zbog ponavljanja nadražaja (ponovljena asocijacija sa stimulusom).

Refleks, vazomotorni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, vazomotorni, kontrakcija ili dilatacija krvnih sudova kao odgovor na nadražaj.

Refluks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refluks, tok nečega u suprotnom pravcu.

Refrakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refrakcija, prelamanja oka, ispitivanja očiju u cilju propisivanja naočara.

Refraktoran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refraktoran, odnosi se na bolest koja ne odgovara povoljno na lečenje.

Refrigeracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refrigeracija, hlađenje.

Regeneracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regeneracija, zaceljenje tkiva, ozdravljenje.

Regija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regija, region, deo tela, kao što je npr. abdominalna regija.

Regionalni ileitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regionalni ileitis, zapaljenjsko oboljenje koje se najčešće lokalizuje u donjem delu tankog creva.

Regurgitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regurgitacija, tok tečnosti u suprotnom pravcu, često se odnosi na mleko ili hranu koja se vraća kroz usta pošto je odojče jednom već bilo progutalo.

Rehabilitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rehabilitacija, lečenje uprav ljeno ka uspostavljanju normalnih funkdja u osobe koja je duže vremena bila bolesna.

Reinfekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reinfekcija, druga infekcija sa istom klicom.

Reklinghauzenova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reklinghauzenova bolest, na- sledno (hereditarno) obolje- nje koje se karakteriše stva- ranjem malih tumora duž to- ka nerava ispod kože.

Rekonvalescent – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rekonvalescent, koji se oporavlja posle bolesti.

Rektokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rektokela, hernija (kila) rektuma koja se ogleda u njegovoj protruziji (piobijanju) u vaginu.

Rekto sigmoidoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rekto sigmoidoskop, vidi sigmoidoskop.

Rektum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rektum, donji, završni deo debelog creva; pravo crevo.

Rektus abdominis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rektus abdominis, dugi pravi mišić trbušnog zida koji se proteže od rebara do stidnih kostiju.

Rekuperacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rekuperacija, oporavak, obnavljanje.

Rekurens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rekurens, povratna groznica.

Relaps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Relaps, povratak nekog stanja posle očevidnog oporavka.

Remisija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Remisija, povlačenje, smirivanje neke bolesti.

Renalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Renalan, odnosi se na bubrege.

Renalna kolika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Renalna kolika, bubrežna kolika, žestok bol u oblasti bubrega koji je posledica bubrežnih kamenaca.

Rendgenski zraci, x-zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rendgenski zraci, x-zraci.

Renin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Renin, materija iz kore bubrega koja podiže krvni pritisak.